Ondernemingskamer beveelt een onderzoek door twee deskundigen ter beoordeling van de billijke prijs in het verplicht openbaar bod op Schuitema n.v.

23 Okt, 2008, 13:45 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, October 23 /PRNewswire/ --

- Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van Skipper Acquisitions B.V. en Schuitema n.v.

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft prof. dr. L. Traas en drs. H.T. Haanappel benoemd tot deskundigen die onderzoek zullen doen naar de waarde van twee onderdelen van de transactie waarbij Skipper Acquisitions B.V. op 30 juni 2008 98,4% van de aandelen in het kapitaal van Schuitema n.v. heeft verkregen. De uitspraak volgt op het verzoek van de VEB tot aanpassing van de billijke prijs onder het verplicht bod van Skipper Acquisitions B.V. op de resterende aandelen in het kapitaal van Schuitema n.v.

Op 29 juli 2008 heeft Skipper Acquisitions B.V. ("Skipper Acquisitions") door middel van verkrijgbaarstelling van het op die datum door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurde biedingsbericht (het "Biedingsbericht") een verplicht bod uitgebracht op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Schuitema n.v. ("Schuitema") welke niet reeds werden gehouden door Skipper Acquisitions voor een biedprijs van EUR 20,11 in contanten per aandeel (het "Bod"). De VEB heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam verzocht om de biedprijs onder het Bod te verhogen van EUR 20,11 naar EUR 31,73 per aandeel. De aanmeldingstermijn van het bod is als gevolg van het verzoek op 11 augustus 2008 opgeschort.

De Ondernemingskamer heeft bij uitspraak van vandaag een onderzoek bevolen naar (i) de waarde per 22 april 2008 van de door Schuitema aan Koninklijke Ahold N.V. ("Ahold") per 30 juni 2008 overgedragen winkels en onroerend goed zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.3 van het Biedingsbericht en (ii) de eventuele waarde per 22 april 2008 van de door Ahold als houder van cumulatief preferente aandelen verkregen en in hoofdstuk 5.2.4 van het Biedingsbericht omschreven rechten, teneinde te verklaren of, en in hoeverre, die waarden overeenkomen met de daaraan door Skipper Acquisitions toegekende waarden. Prof. dr. L. Traas en drs. H.T. Haanappel dienen hun bevindingen uiterlijk op 27 november 2008 bij de Ondernemingskamer in te dienen.

De aanmeldingstermijn van het Bod blijft opgeschort en zal worden hervat zodra de Ondernemingskamer een uitspraak heeft gedaan over de billijke prijs in het Bod. Zodra duidelijkheid bestaat over de datum van hervatting van de aanmeldingstermijn zal door middel van een persbericht de datum van afloop van de aanmeldingstermijn als ook de verwachte datum van de beëindiging van de beursnotering van Schuitema bekend worden gemaakt.

http://www.brunswickgroup.com

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.