Ondernemingskamer stelt prijs onder het verplicht bod op Schuitema n.v. vast

21 Aug, 2009, 16:04 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, August 21 /PRNewswire/ --

- Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van Skipper Acquisitions B.V. en Schuitema n.v. ingevolge art. 4 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft.

- De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft geoordeeld dat de prijs onder het verplicht bod van Skipper Acquisitions B.V. op de resterende aandelen in het kapitaal van Schuitema n.v. EUR 24,21 bedraagt.

Op 29 juli 2008 heeft Skipper Acquisitions B.V. ("Skipper Acquisitions") door middel van verkrijgbaarstelling van het op die datum door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurde biedingsbericht (het "Biedingsbericht") een verplicht bod uitgebracht op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Schuitema n.v. ("Schuitema") welke niet reeds werden gehouden door Skipper Acquisitions voor een biedprijs van EUR 20,11 in contanten per aandeel (het "Bod"). De VEB heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam verzocht om de biedprijs onder het Bod te verhogen van EUR 20,11 naar EUR 31,73 per aandeel. De aanmeldingstermijn van het bod is als gevolg van het verzoek op 11 augustus 2008 opgeschort.

De Ondernemingskamer heeft bij uitspraak van vandaag geoordeeld dat de prijs in de zin van artikel 5:80a lid 2 Wet op het financieel toezicht EUR 24,21 per aandeel bedraagt. De Ondernemingskamer heeft voorts VEB c.s. niet ontvankelijk verklaard in hun verzoek tot het aanpassen van de biedprijs op de voet van artikel 5:80b Wet op het financieel toezicht. Daarmee wordt de in het Biedingsbericht vermelde biedprijs te zijn geacht vervangen door de aangepaste prijs van EUR 24,21 per aandeel. De aanpassing van de biedprijs heeft geen gevolgen voor de financiering van het Bod dat Skipper Acquisitions zal financieren door middel van tot haar beschikking staande liquide middelen.

De aanmeldingstermijn van het Bod wordt per 24 augustus 2009 hervat en eindigt, in afwijking van hetgeen in het Biedingsbericht is vermeld, om 18:00 uur op 8 september 2009 (de "Sluitingsdatum"). Houders van aandelen in Schuitema die vóór 11 augustus 2008 hun aandelen onder het Bod hebben aangemeld, kunnen deze aanmelding vóór de Sluitingsdatum herroepen.

Skipper Acquisitions, dat reeds 98,4% van de aandelen in het kapitaal van Schuitema houdt, zal op 8 september 2009 na het einde van de aanmeldingstermijn een openbare mededeling doen over de totale waarde, het aantal en het corresponderende percentage aandelen in het kapitaal van Schuitema dat onder het Bod is aangeboden aan Skipper Acquisitions. Op 11 september 2009 zal Skipper Acquisitions overgaan tot betaling van de biedprijs van EUR 24,21 per aangemeld en geleverd aandeel in het kapitaal van Schuitema. Dit zal tevens de laatste dag zijn waarop kan worden gehandeld in het aandeel Schuitema waarna op 14 september 2009 de beursnotering van Schuitema op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext wordt beëindigd. Na de beëindiging van de beursnotering van Schuitema zal Skipper Acquisitions een uitkoopprocedure initiëren om 100% van het aandelenkapitaal van Schuitema te verkrijgen.

Digitale exemplaren van het Biedingsbericht zijn nog verkrijgbaar op de website van Schuitema (http://www.schuitema.nl).

Tot slot kondigt Schuitema aan dat zij op 31 augustus 2009 (onder voorbehoud) de resultaten over het eerste halfjaar van 2009 zal publiceren.

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.