Onderzoek: lange voetbalspelers krijgen vaker de schuld bij overtredingen

26 Jan, 2010, 09:00 GMT Van RSM Erasmus University

ROTTERDAM, Netherlands, January 26 /PRNewswire/ -- Dit is het jaar van de wereldkampioenschappen voetbal, dus is het niet verwonderlijk dat supporters wat fanatieker zijn in hun protesten als er door de scheidsrechter tegen hun team gefloten worden. En misschien hebben ze ook wel gelijk.

Onderzoekers aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, hebben alle officiële overtredingen van zeven seizoenen in drie grote voetbalcompetities geanalyseerd. Zij ontdekten dat een onduidelijke overtreding vaker wordt toegewezen aan de langste van de twee betrokken spelers.

Dr. Niels van Quaquebeke en Dr. Steffen Giessner, wetenschappers aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, zetten hun onderzoek op door het transponeren van hun inzichten in besluitvorming in de zakelijke wereld naar de sportarena. Zij hebben zich in dit onderzoek specifiek gericht op de vraag of mensen de beschikbare informatie in situaties van moeilijk zichtbare of onduidelijke overtredingen overwegen op een objectieve wijze, dat wil zeggen onbevooroordeeld in het onderbewustzijn. Op basis van bestaand evolutionair en linguïstisch onderzoek waaruit blijkt dat mensen de fysieke grootte van anderen in verband zien met concepten als agressie en dominantie, namen Van Quaquebeke en Giessner aan dat de slecht zichtbare overtredingen daardoor waarschijnlijk vaker zouden worden toegeschreven aan de grotere van de twee betrokken spelers. De resultaten geven aan dat langere mensen in die gevallen vaker door de scheidsrechters (en ook door de fans!) worden gezien als de overtreder en hun kleinere tegenspelers als het slachtoffer van de overtreding.

Om te kijken of hun aanname klopte, analyseerden de wetenschappers alle door Impire AG opgetekende officiële overtredingen van zeven seizoenen van de UEFA Champions League (32.142 overtredingen), de afgelopen zeven seizoenen van de Duitse Bundesliga (85.262 overtredingen) en de afgelopen drie FIFA Wereldkampioenschappen (6.440 overtredingen) en ook data van twee aanvullende perceptuele experimenten met voetbalfans. Voor alle seizoenen, liga's en methoden voor dataverzameling gaven hun analyses een vergelijkbaar beeld waarbij de aanvankelijke aanname van de RSM onderzoekers werd bevestigd: langere spelers werden inderdaad vaker afgestraft voor overtredingen dan kleinere spelers - ook als er geen sprake was van een overtreding.

Een wetenschappelijk artikel op basis van hun onderzoek zal in februari 2010 worden gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift Journal of Sport & Exercise Psychology. Hier vindt u de link naar dat artikel: http://hdl.handle.net/1765/17827. Van Quaquebeke zei het volgende: "Wij hebben voetbal gekozen als het kader van ons onderzoek omdat in deze sport vaak onduidelijke situaties voorkomen waarbij het moeilijk is om de overtreder aan te wijzen. In dergelijke situaties moeten mensen op hun instinct afgaan om een beslissing te nemen en daarbij was het aannemelijk dat de grootte van de speler, en ook zijn zichtbaarheid, als beslissingsfactor mee zou spelen. Verder wordt er in het profvoetbal vaak gediscussieerd over afdoende training en het inzetten van technologie als ondersteuning voor de scheidsrechters. Dus ons werk kan officials helpen bij het afwegen van de opties in dat opzicht doordat wij wetenschappelijke inzichten over mogelijke vooroordelen bij het fluiten bieden." Beide wetenschappers stellen echter dat het niet hun plaats is om aan te geven wat er in de praktijk met de conclusies van het onderzoek moet worden gedaan.

Rotterdam School of Management, Erasmus University is een internationaal zeer hoog aangeschreven business school die bekend staat om zijn baanbrekend onderzoek naar duurzaam ondernemen en de ontwikkeling van internationale zakelijk leiders. RSM biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Education programma's en staat in de top 10 van Europese business schools. http://www.rsm.nl

BRON RSM Erasmus University