One Young World maakt bevindingen bekend van internationale enquête onder twintigers en start YouTube-wedstrijd om toekomstige leiders te vinden om als afgevaardigden te dienen tijdens de Inaugurele Wereldtopconferentie

05 Aug, 2009, 14:45 BST Van One Young World

LONDEN, August 5 /PRNewswire/ --

- Internationale non-profitorganisatie roept twintigers van over de hele wereld op om deel te nemen aan de derde fase van het online onderzoek

- Inaugurele Topconferentie in 2010 zal worden bijgewoond door raadgevers Kofi Annan, Aartsbisschop Desmond Tutu, Bob Geldof, Professor Nick Haysom, CEO van EMI Music Elio Leoni Sceti en Oscar Morales

One Young World, de internationale non-profitorganisatie die dient als platform waarop de volgende generatie wereldleiders zich kan uitspreken over mondiale vraagstukken, heeft de uitkomsten bekendgemaakt van een wereldwijde enquête onder mid-twintigers over de onderwerpen Milieu, Handel, Politiek, Media en Religie. Oprichters David Jones en Kate Robertson presenteerden de bevindingen op vrijdag in Londen, vergezeld van Carole Stone, Managing Director van YouGovStone, Oscar Morales, onlangs aangekondigd als raadgever, en filantroop Bill Liao.

"Voor een betere toekomst is het noodzakelijk dat we luisteren naar de leiders van de toekomst en deze mondiger maken. De digitale revolutie heeft er niet alleen voor gezorgd dat deze generatie van jonge mensen op ongekende schaal toegang heeft tot kennis en informatie, maar heeft hen ook enorme invloed gegeven. We hebben One Young World opgericht om de leiders van morgen mondiger te maken en in staat te stellen een betere toekomst te scheppen." -David Jones

Het evenement markeert tevens de lancering van twee initiatieven die erop zijn gericht input van twintigers wereldwijd te verkrijgen over vraagstukken van levensbelang.

  
  - YouTube-wedstrijd: jongeren van over de gehele wereld, geboren tussen
   1984 en 1986, kunnen naar www.youtube.com/OneYoungWorld gaan en hun
   videobijdragen uploaden op het kanaal One Young World van YouTube. De
   YouTube-gemeenschap kan zich daar vervolgens over uitspreken. De
   kandidaten die de meeste stemmen krijgen, zullen worden uitgenodigd
   voor de Inaugurele Topconferentie die in 2010 in Londen zal worden
   gehouden.
  - Fase III onderzoek: jongeren die zijn geboren tussen 1984 en 1986
   kunnen zich aanmelden bij http://oneyoungworld.com/global-
   consultation/index.html om deel te nemen aan de volgende ronde van het
   onderzoek door de online enquête over de belangrijkste vraagstukken van
   dit moment in te vullen.

"Dit wereldomvattende raadplegingsproces is essentieel voor het op gang brengen van een productieve dialoog tijdens de Inaugurele Topconferentie One Young World in februari. Om deze reden starten we fase III via social networking en online community's," aldus Robertson, die tevens dient als Group Chairman van Euro RSCG UK.

De uitkomsten van de enquête zullen worden gebruikt om het programma van de Inaugurele Topconferentie One Young World op 8-10 februari 2010 vorm te geven. Deze conferentie zal worden bijgewoond door speciaal benoemde One Young World raadgevers, zoals Kofi Annan, Aartsbisschop Desmond Tutu, Bob Geldof, Professor Nick Haysom, CEO van EMI Music Elio Leoni Sceti en Oscar Morales. De Jaarlijkse Topconferentie One Young World zal een jaarlijkse bijeenkomst worden van de leiders van de toekomst, die daadwerkelijk representatief is voor de gehele wereldbevolking - voor het eerst in de geschiedenis afgemeten naar de dichtstbevolkte regio's en landen, en niet per se de rijkste of in politiek opzicht meest invloedrijke.

"Ik hoop dat de afgevaardigden van One Young World, degenen die deze planeet zullen erven, zich bij ons aansluiten in de Wereldwijde Alliantie voor Rechtvaardig Klimaatbeleid." -Kofi Annan

"De gedachte achter One Young World is dat het wel degelijk mogelijk is om het heft in handen te nemen en richting te geven aan de weg naar de toekomst, in plaats van alleen maar te reageren op wat er met ons gebeurt." -Bob Geldof

"We willen verandering zien in deze wereld; een vreedzame wereld, waarin meer medeleven wordt getoond. Daarom doen we een beroep op jullie. Stuur ons het beste wat jullie hebben, de volgende generatie van leiders." -Aartsbisschop Desmond Tutu

"One Young World is een project dat de wereld werkelijk gaat veranderen, nu, en voorgoed. De kracht van de jeugd is onvoorstelbaar, en One Young World is erop gericht deze kracht aan te wenden ten behoeve van de mensheid," aldus Morales, die bekendheid heeft verworven met de inzet van sociale media voor de beweging "One Million Voices Against FARC" om te protesteren tegen de revolutionaire strijdkrachten van Colombia (FARC).

De wereldwijde enquêtes maken deel uit van het Wereldwijde Raadplegingsproces, onder toezicht van het onderzoeksbureau YouGovStone. Dit proces is opgezet voor het vaststellen van de kernonderwerpen voor de conceptresoluties van One Young World en het programma van de plenaire sessies van de Jaarlijkse Topconferentie. Daarnaast bieden ze informatie voor de doorlopende discussies en beraadslagingen binnen One Young World. Fase I (afgerond in juni 2008) en Fase II (afgerond in juni 2009) van het onderzoek vertegenwoordigden de standpunten van jongeren in de leeftijdsgroep 23-27 jaar van over de hele wereld. De bevindingen uit Fase II, vandaag bekendgemaakt, brengen de standpunten aan het licht van meer dan 9.000 twintigers uit 22 landen, een mix van ver ontwikkelde, recent geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden in Europa, Azië, Latijns-Amerika, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Hier volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste punten uit het Fase II onderzoek:

OVER HET MILIEU:

Ondervraagden uit alle groepen zien zichzelf als milieubewust (72% in ver ontwikkelde landen, 87% in geïndustrialiseerde landen en 80% in het Midden-Oosten en Noord-Afrika), en 80% vindt dat mensen op dit moment niet voldoende verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen CO2-voetafdruk. Van de ondervraagden in de recentelijk geïndustrialiseerde landen is 50% optimistisch over de toekomst van de planeet. In ver ontwikkelde economieën daalt dit cijfer tot slechts 28%. Hoewel in brede kring overeenstemming bestaat over de noodzaak van een verantwoordelijk milieubeleid, zijn er grote verschillen tussen de verschillende groepen wat betreft de praktische stappen die zouden moeten worden genomen om de persoonlijke impact op het milieu te verminderen. In ver ontwikkelde landen ligt de nadruk op het hergebruik van plastic tassen en recycling van huishoudelijk afval, terwijl in andere landen meer wordt gedacht aan het gebruik van organische producten en verlaging van het energieverbruik.

OVER HANDEL:

In deze categorie wordt waarschijnlijk de grootste kloof tussen het ideaal en de werkelijkheid waargenomen. Hoewel een meerderheid van de ondervraagden wereldwijd vindt dat multinationale ondernemingen zich verantwoordelijk en ethisch moeten gedragen (in recentelijk geïndustrialiseerde landen ligt dit percentage zelfs op 80%), geloven slechts weinigen (26-31%) dat dit mogelijk is. Hoewel er een zekere erkenning bestaat voor de rol die de wereldhandel kan spelen bij de bestrijding van de armoede door middel van het creëren van werkgelegenheid (61% in recentelijk geïndustrialiseerde landen), gelooft een veel kleiner percentage van de ondervraagden (39-53%) dat de doelstellingen van de wereldhandel en de rechten van de bevolking ooit met elkaar kunnen worden verenigd.

OVER POLITIEK:

Over het geheel genomen heeft een kleine minderheid van de ondervraagden het gevoel dat hun belangen naar behoren worden vertegenwoordigd door de politici in hun land. In het Midden-Oosten ligt dit percentage op 45%. Van de drie groepen volgen de ondervraagden uit recentelijk geïndustrialiseerde landen en het Midden-Oosten en Noord-Afrika de politie het meest nauwgezet, zowel de plaatselijke politiek als de wereldpolitiek. Een meerderheid van de ondervraagden in de recentelijk geïndustrialiseerde landen (65%) toont bezorgdheid over corruptie onder hun politieke leiders. In ver ontwikkelde landen is dit 42%. Mexico, Griekenland en India laten de hoogste corruptiescores zien. Een overweldigende meerderheid van de ondervraagden wereldwijd is het ermee eens dat mensenrechten zwaarder moeten wegen dan politiek. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika ligt dit percentage het hoogst (92%).

OVER MEDIA:

Ondervraagden van over de hele wereld spreken hun steun uit voor vrijheid van meningsuiting als essentiële component van een succesvolle gemeenschap, en voor de noodzaak van regulering van nieuwsmedia om erop toe te zien dat deze onafhankelijk zijn van commerciële of politieke invloeden. De meerderheid voor regulering van de media is het kleinst in de ver ontwikkelde landen (64%). In de recentelijk geïndustrialiseerde landen en in de ontwikkelingslanden klimt dit percentage naar respectievelijk 76% en 85%. Voor alle groepen geldt dat meer dan 65% van de ondervraagden steeds vaker internet gebruikt om kennis te nemen van het nieuws. De televisie blijft nog steeds de belangrijkste nieuwsbron, zowel in de vorm van nieuwsbulletins als 24-uurs nieuwszenders op de kabel.

OVER RELIGIE*:

Uit de enquête blijkt dat in brede kring bezorgdheid bestaat dat de 21e eeuw zal worden gekenmerkt door religieuze conflicten, en dat extremistisch gedrag moet worden uitgeroeid. Van de ondervraagden is 80% ermee eens dat oorlogen nooit mogen worden uitgevochten in de naam van religie. Ondervraagden in ver ontwikkelde economieën, zoals Duitsland, Japan en de Verenigde Staten, beschouwen zich vaak eerder als spiritueel dan religieus. Van hen vindt slechts 23% dat georganiseerde religie bijdraagt tot een betere wereld, tegenover 53% in recentelijk geïndustrialiseerde landen, zoals India en China.

Voor meer informatie en videobeelden van het evenement kunt u terecht op www.oneyoungworldpresskit.com.

Over One Young World

One Young World is een internationale non-profitorganisatie, in 2009 opgericht door kopstukken uit de advertentiewereld David Jones en Kate Robertson als platform om de volgende generatie van wereldleiders een stem te geven en jongeren in de leeftijdsgroep van 23-27 jaar wereldwijd te betrekken bij de discussie over de mondiale vraagstukken van dit moment. De Inaugurale Topconferentie One Young World, die op 8-10 februari zal worden gehouden in Londen, zal een bijeenkomst worden van de leiders van de toekomst van over de hele wereld, representatief voor de gehele wereldbevolking - voor het eerst in de geschiedenis afgemeten naar de dichtstbevolkte regio's en landen, en niet per se de rijkste of in politiek opzicht meest invloedrijke. De Topconferentie One Young World zal elk jaar op een andere plaats worden gehouden, en zal worden bijgewoond door nieuwe afgevaardigden en raadgevers. Meer informatie over One Young World is te vinden op www.oneyoungworld.com, op Facebook, op Twitter (http://twitter.com/OneYoungWorld) en op YouTube (www.youtube.com/OneYoungWorld).

*Ondervraagden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika deden niet mee aan dit gedeelte van de enquête.

BRON One Young World