Ongeveer 40% van de waarde van B2B-facturen in West-Europa blijft onbetaald

15 Apr, 2015, 10:00 BST Van Atradius N.V.

NAMEN, België, April 15, 2015 /PRNewswire/ --

Ondanks opmerkelijke verschillen in de insolventiesituatie van de verschillende landen, blijft het aandeel onbetaalde B2B-facturen in West-Europa nog steeds erg hoog. Dit zal naar verwachting het nog steeds zwakke economische herstel vertragen, in het bijzonder in de eurozone, en houdt de insolventiepercentages ruim boven het niveau van 2007.  

Bij de respondenten op de laatste editie van de Atradius Betalingsbarometer voor West-Europa blijft ongeveer 40% van de totale waarde van de binnenlandse en buitenlandse B2B-facturen in gebreke. Gemiddeld 7% bleef 90 dagen na de vervaldatum onbetaald, wat de kans op incassogevallen verhoogt, en 1,2% bleef oninbaar. Respondenten in Italië en Griekenland lijken het meest te worstelen met achterstallige en oninbare facturen. Respondenten uit Denemarken en Zweden tonen de sterkste focus op debiteurenbeheer.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150416/739548)

Het Atradiusonderzoek over B2B-betalingspraktijken ondervroeg ongeveer 3.000 bedrijven in 13 West-Europese landen. In aanvulling op het betalingsgedrag van binnenlandse en buitenlandse klanten, keek het onderzoek naar uitdagingen voor de winstgevendheid en de DSO.

Binnen het nog steeds moeilijke economische klimaat in veel West-Europese landen blijven liquiditeitsproblemen de voornaamste reden voor vertraging in de betaling (51,4% van de respondenten met betrekking tot binnenlandse en 37% met betrekking tot buitenlandse klanten). Dit wordt vooral ervaren bij de respondenten in Griekenland (84,0% bij binnenlandse en 57,1% bij buitenlandse klanten) en Italië (73,0% bij binnenlandse en 48,3% bij buitenlandse klanten). Bijna hetzelfde percentage respondenten in West-Europa die laattijdige betalingen van facturen meldden vanwege liquiditeitsproblemen bij hun klanten was van mening dat openstaande facturen gebruikt worden als een bron van financiering. Dit werd het vaakst opgemerkt in Oostenrijk (54,2% van de respondenten met betrekking tot binnenlandse en 49,2% met betrekking tot  buitenlandse klanten).

Ongeacht de reden voor B2B-klanten om de betaling van facturen uit te stellen, kunnen de administratieve en financiële kosten van achterstallige vorderingen voor leveranciers aanzienlijk zijn, en kan dit de winstgevendheid van het bedrijfsleven aantasten. Dit ligt ook in lijn met de bewering van 24% van de respondenten dat kostenbeheersing hun grootste uitdaging is voor de winstgevendheid in 2015. Dit is een van de grootste zorgen in Zwitserland, Nederland, Frankrijk en Italië. De respondenten uit Groot-Brittannië en Ierland verwachten daarentegen dat het behouden van een adequate cashflow de grootste uitdaging van dit jaar zal zijn.

Andreas Tesch, Chief Market Officer bij Atradius NV verklaarde: "Het bescheiden economisch herstel van vorig jaar, wat zich dit jaar verder zet, heeft slechts een beperkte invloed op het hoge niveau van wanbetalingen en faillissementen, met name in de eurozone. We verwachten een verbetering in sommige markten, zoals Spanje, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, maar in de meeste markten is onze voorspelling voor 2015 een afvlakking van de insolventieniveaus, en in sommige gevallen een verslechtering. In het huidige economische klimaat is het daarom van essentieel belang dat bedrijven zich richten op debiteurenbeheer en kredietverzekering om cashflowproblemen, die hun bedrijf kunnen treffen, te voorkomen."

Het volledige rapport met de bevindingen van de 2015 editie van de Atradius Betalingsbarometer voor West-Europa is te vinden onder de tab Publicaties op de website Atradius.com.

Over Atradius  

De Atradius Groep biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan door aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven in de hele wereld. De producten van Atradius rond kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven om zich te beschermen tegen betalingsrisico's verbonden aan de verkoop op krediet van producten en diensten. Atradius is een onderdeel van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de toonaangevende verzekeraars in Spanje en de rest van de wereld voor wat betreft kredietverzekering.

 

Voor meer informatie:
Atradius Corporate Communications
Patrick Van der Avert
Tel.: +32(0)3-202-44-73
E-mail: patrick.van.der.avert@atradius.com
http://www.atradius.be

BRON Atradius N.V.