Onrust in eurozone drijft insolventiepeil op

25 Apr, 2012, 10:00 BST Van Atradius N.V.

AMSTERDAM, April 25, 2012 /PRNewswire/ --

Omstandigheden verbeteren in de VS

Atradius, een van 's werelds toonaangevende kredietverzekeraars, verwacht in de meeste ontwikkelde markten een toename van het aantal insolventies. De vertraging van de economische groei is vooral voelbaar in de eurozone en de krappe financieringen maken het bedrijven steeds lastiger om te groeien.

De onzekerheid omtrent de soevereine schuldencrisis in de eurozone en de ontwikkeling van de economie drijft de spanning op de financiële markten verder op, hoewel de gemoederen na de injectie van 1 biljoen euro van de ECB ietwat zijn bedaard.

Eén belangrijk pijnpunt blijft de strenge kredietvoorwaarden op de ontwikkelde markten, die sinds de financiële crisis van 2008 nauwelijks zijn versoepeld. De banksector blijft zijn schulden consolideren en zoekt extra kapitaal om aan de nieuwe, strengere regelgeving te voldoen. Al die factoren maken het er niet makkelijker op voor gezinnen en bedrijven, vooral in de eurozone en in mindere mate ook in de VS.

Meer insolventies

Atradius verwacht dat het aantal bedrijven die hun rekeningen niet langer kunnen betalen in de meeste Europese markten zal toenemen, terwijl het insolventiepeil in de Verenigde Staten daalt. Dit wordt verder toegelicht in de Atradius Economic Outlook van april 2012.

Het insolventiepeil zou vooral in Zuid-Europa een piek bereiken, met een verwachte toename van 10% en meer in Italië en Griekenland. Ook in Duitsland zou het aantal insolventies ondanks het relatief gunstige klimaat licht toenemen. Dan doen de VS het aanmerkelijk beter. Atradius voorspelt een daling van het Amerikaanse insolventiepeil als gevolg van de gematigde groei. Het aantal insolventies over het hele jaar blijft evenwel historisch hoog.

Neerwaartse risico's

Het insolventiepeil volgt doorgaans de conjunctuurcyclus, waarbij een ondermaatse economische groei het aantal insolventies opdrijft. Aan dit scenario blijven dus neerwaartse risico's verbonden.

Ten eerste zou een escalatie van de crisis in de eurozone een impact hebben op bedrijven en overheden over de hele wereld, omdat ze financieel en commercieel met elkaar verstrengeld zijn. Aansluitend bij haar analyse in januari verwacht Atradius nog steeds dat de eurozone in tact blijft, aangezien de gevolgen van het uiteenvallen van de eurozone zeer schadelijk zouden zijn.

Ten tweede ligt het risico van een fors stijgende olieprijs op de loer, aangezien de reservecapaciteit beperkt is en de onrust in het Midden-Oosten aanhoudt. Hoewel landen minder afhankelijk worden van olie, zou een fikse prijsstijging over een korte periode de detailhandelsprijzen opdrijven, waardoor consumenten wereldwijd de hand op de knip gaan houden.

John Lorié, hoofdeconoom bij Atradius, licht toe: "Terwijl het in de VS de goede kant op gaat, waait de soevereine schuldencrisis in de eurzone van de financiële markten nu ook over naar bedrijven en gezinnen. Consumenten hebben weinig vertrouwen en geven minder uit; banken zijn op hun beurt niet happig om financieringen te verstrekken aan bedrijven in de eurozone. Verwacht wordt dat het insolventiepeil op die markten nog zal toenemen. In de VS zou het aantal insolventies evenwel dalen."

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 45 landen heeft het een geschat marktaandeel van 31% van de mondiale markt voor kredietverzekering. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd en neemt dagelijks meer dan 20.000 kredietlimietbeslissingen. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.


http://www.atradius.com


BRON Atradius N.V.