Ontex IV S.A. kondigt overname van Serenity en lancering van 7,5% preferente promesses ter waarde van 75 miljoen euro aan

11 Feb, 2013, 18:59 GMT Van Ontex IV S.A.

ZELE, België, 11 februari 2013 /PRNewswire/ -- Ontex IV S.A. ("Ontex"), de grootste speler op de Europese private label-markt van wegwerphygiëneproducten, heeft de ondertekening van de overname aangekondigd van Artsana Sud S.p.A. ("Serenity"), een toonaangevende fabrikant en distributeur van incontinentieproducten in Italië in handen van de Artsana Group, en ook de uitgifte van 7,5% preferente gedekte promesses met vervaldatum in 2018 ter waarde van 75 miljoen euro door Senior 1 S.A., een société anonyme opgericht in het rechtsgebied Luxemburg (de "tijdelijke promesses") om - gedeeltelijk - de overname te financieren. De voltrekking van de overname is onderhevig aan bepaalde voorwaarden.

Afhankelijk van de voltooiing van de overname van Serenity zullen de opbrengsten van de tijdelijke promesses worden gedeponeerd in een derdenrekening. Na de voltooiing van de overname zullen de tijdelijke promesses worden ingewisseld voor aanvullende promesses (de "aanvullende promesses") die zullen worden uitgegeven door Ontex volgens de schriftelijke overeenkomst van 31 maart 2011, volgens dewelke Ontex zijn bestaande 7,5% preferente gedekte promesses met vervaldatum 2018 ter waarde van 320 miljoen euro en preferente gedekte promesses met zwevende rentevoet en vervaldatum 2018 ter waarde van 280 miljoen euro heeft uitgegeven.

Ontex zal de bruto-opbrengsten van deze uitgifte samen met kasmiddelen gebruiken om (i) de uitgegeven en openstaande aandelen van Serenity te kopen en (ii) bepaalde honoraria en onkosten in verband met de overname van Serenity en de uitgifte van de tijdelijke promesses te betalen.

Aanvullende informatie over recente ontwikkelingen in de activiteiten van Ontex zullen vandaag in een verslag worden bekendgemaakt op de website van Ontex.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Investeerdersrelaties
Severine Camp +44-20-7614-2900
Ontex@taylor-rafferty.com

Belangrijke juridische kennisgeving

Deze kennisgeving is of maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging om aandelen in de Verenigde Staten te kopen of te reserveren. De hierin vermelde tijdelijke promesses en aanvullende promesses zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse effectenwet, de Securities Act van 1933 zoals gewijzigd (de "Securities Act"). De tijdelijke promesses en aanvullende promesses worden mogelijk niet aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een van toepassing zijnde uitzondering op de registratievereisten van de Securities Act. Er zal geen openbare uitgifte van de tijdelijke promesses of de aanvullende promesses plaatsvinden in de Verenigde Staten.

Dit persbericht kan voorspellingen of toekomstgerichte verklaringen omvatten zoals gedefinieerd in de van toepassing zijnde effectenwet. Dergelijke voorspellingen of toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige opinie van het bedrijf over verdere gebeurtenissen en/of financiële prestaties. Er kan niet worden gegarandeerd dat dergelijke gebeurtenissen of prestaties zich zoals voorspeld zullen voordoen, en de werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van deze voorspellingen.

Deze kennisgeving wordt alleen gedistribueerd aan, en is gericht aan (a) personen die professionele ervaring hebben in beleggingszaken en die onderhevig zijn aan artikel 19(1) van de wet Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (het "Order") of (b) entiteiten met een hoog nettovermogen en andere personen aan wie het op een wettelijke manier kan worden gecommuniceerd, zoals beschreven in artikel 49(1) van het Order (al deze personen tezamen worden genoemd "relevante personen"). De beleggingen waarop deze kennisgeving betrekking heeft, zijn alleen beschikbaar voor relevante personen, en elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst om dergelijke beleggingen te reserveren, kopen of op een andere manier te verschaffen is alleen beschikbaar voor of wordt alleen aangegaan door relevante personen. Elke persoon die niet relevant is, mag niet op dit document of de inhoud ervan reageren of vertrouwen. De personen die deze kennisgeving distribueren, moeten zich ervan verzekeren dat dit wettelijk toegestaan is.

Noch de inhoud van de website van Ontex noch de inhoud van websites die via koppelingen op de Ontex-website te bereiken zijn, is opgenomen in of maakt deel uit van deze kennisgeving. Er kunnen wettelijke beperkingen bestaan voor de distributie van deze kennisgeving in andere rechtsgebieden dan het Verenigd Koninkrijk. Personen die inzage krijgen in deze kennisgeving dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze op te volgen. Het niet opvolgen van deze beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving in dergelijk wetsgebied inhouden.

BRON Ontex IV S.A.