Oprichter Chipshol: Rechterlijke macht België voorbeeld voor Nederland

19 Jan, 2009, 14:26 GMT Van Chipshol

AMSTERDAM, January 19 /PRNewswire/ -- In tegenstelling tot België heeft in Nederland de rechterlijke macht zich onderworpen aan de Staat. Dat stelt oprichter Jan Poot van de Nederlandse gebiedsontwikkelaar Chipshol op 19 januari 2009 in een pagina grote advertentie in NRC Handelsblad. Evenals in België ging het om een rechtszaak met een miljardenbelang. Staatsbedrijf Schiphol was veroordeeld tot vergoeding van alle schade wegens de oplegging van een bouwverbod op een business park van Chipshol. De drie Haarlemse rechters die Schiphol veroordeelden werden plotseling vervangen, zonder protest in pers en politiek. In een zitting van de Raad van State sprak Staatsraad Van den Brink van 'Een duivels plan van Schiphol'.

Gebiedsontwikkelaar Chipshol is met 150 hectare de grootste private partij in de Schiphol-regio. En daarmee concurrent nummer 1 van de luchthaven, die zich sterk als vastgoedbedrijf manifesteert. Chipshol is in het verleden stelselmatig en aantoonbaar tegengewerkt door de luchthaven en betrokken overheden. In 2005 veroordeelden drie Haarlemse rechters Schiphol tot het betalen van een schadevergoeding aan Chipshol. Zij zouden aansluitend op hun vonnis de hoogte van het bedrag bepalen. Daar is het nooit van gekomen. De drie werden na ingrijpen van hogerhand plotseling zonder deugdelijke argumentatie vervangen. Pogingen van Chipshol om via een getuigenverhoor achter de ware reden(en) van die vervanging te komen leverden niets op. De landsadvocaat verzet zich verbeten tegen een dergelijk verhoor.

Volgens algemeen directeur Peter Poot van Chipshol (zoon van oprichter Jan Poot) vertoont zijn zaak een grote gelijkenis met de Fortis-zaak in België. Maar hij signaleert één wezenlijk verschil: "In Nederland moet de vervanging van drie rechters onbesproken blijven. Omdat de waarheid het daglicht blijkbaar niet kan verdragen, wordt er alles aan gedaan om een getuigenverhoor te voorkomen en zwijgen alle betrokkenen onder wie de rechters. Die houding staat in schril contrast met de opstelling van Belgische rechters, die meteen na de interventie van overheidswege alarm sloegen en de zuiverheid van de rechtspraak vurig verdedigden."

Chipshol verloor na de vervanging van de drie rechters alle grote zaken, maar zet door. Aansluitend op het juridisch traject in Nederland zal indien nodig de gang naar Europese rechters worden gemaakt. Peter Poot: "In Nederland maakt men zich er, wijzend op de Fortis-zaak, wel erg makkelijk vanaf door te spreken van zogenaamde Belgische toestanden. Terwijl er juist alle reden is om België als voorbeeld voor Nederland te stellen."

Noot voor de redactie

De advertentie zoals geplaatst in Haarlems Dagblad en NRC Handelsblad d.d. 19 januari 2009 is te vinden op http://www.schipholwanbeleid.nl

BRON Chipshol