Osteologix, Inc. voltooit 'reverse merger'-transactie op woensdag 24 mei 2006

25 Mei, 2006, 19:49 BST Van Osteologix, Inc.

SAN FRANCISCO, May 25 /PRNewswire/ --

- Financiering door onderhandse plaatsing ter waarde van 10 miljoen dollar US

Osteologix, Inc. , een biofarmaceutisch bedrijf met hoofdzetel te San Francisco, Californië, en bijkantoren te Kopenhagen, Denemarken, kondigde vandaag de voltooiing aan van een 'reverse merger'-transactie en de inwisseling van aandelen met het beursgenoteerde Castle & Morgan Holdings, Inc. (OTC) gebaseerd in New York, NY.

Gelijktijdig met de fusie, kondigde Osteologix eveneens de afronding aan van een financiering door onderhandse plaatsing ter waarde van 10 miljoen dollar US die wordt begeleid door agenten Rodman & Renshaw en Roth Capital Partners. Een van de hoofdbeleggers bij deze financiering was Nordic Biotech, tot nu toe de enige belegger in Osteologix. "We zijn erg tevreden met de interesse en het enthousiasme van de beleggers voor Osteologix," aldus Charles J. Casamento, voorzitter en president-directeur van Osteologix. "Dit extra kapitaal zal de ontwikkeling van NB S101 versnellen en ervoor zorgen dat de lopende projecten en mogelijkheden van Osteologix verder kunnen worden uitgebreid."

"De bedoeling van deze transactie is een snellere verwezenlijking van de bedrijfsstrategie, namelijk de ontwikkeling van het innovatieve product, NB S101, voor de behandeling van Osteoporose, en de verdere onderhandeling en ontwikkeling van strategische samenwerkingsverbanden en partnerships," aldus dhr. Casamento "Met de start van de Fase II studies voor de behandeling van Osteoporose van ons hoofdproduct NB S101 , beschikken we over een solide platform voor de ontwikkeling en commercialisering van geneesmiddelen voor de beenderziekte en voor de gezondheid van vrouwen."

De transactie werd voltooid door de inwisseling van nieuw uitgegeven aandelen van Castle & Morgan voor aandelen die in het bezit waren van de aandeelhouders van Osteologix A/S gevestigd te Kopenhagen, Denemarken en dochteronderneming, Osteologix, Inc. gevestigd te San Francisco, Californië. Osteologix A/S was het overlevende bedrijf en werd als gevolg van de inwisseling van aandelen een volledige, werkende dochteronderneming van Castle & Morgan. Ten gevolge van de fusie, werd de firmanaam van Castle & Morgan gewijzigd naar Osteologix, Inc.

Na de uitvoering van de transactie ontvingen de aandeelhouders van Osteologix (waaronder de beleggers van de onderhandse plaatsing ter waarde van 10 miljoen dollar US) collectief ongeveer 87 procent van de aandelen van Castle & Morgan, rekening houdende met mogelijke verwateringen van het aandelenkapitaal, in ruil voor hun aandelen van Osteologix A/S. Verder werden de kaderleden en bestuursleden van Osteologix vervangen door kaderleden en bestuursleden van Castle & Morgan. Het bedrijf zal al zijn huidige bedrijfsactiviteiten stopzetten en onmiddellijk overgaan tot de overname en implementatie van het bedrijfsplan van Osteologix.

Over Osteologix

Osteologix ontwikkelt innovatieve producten voor de behandeling van belangrijke medische behoeften waaraan niet is voldaan op het gebied van beenderziekte en de gezondheid van vrouwen. Het hoofdproduct van het bedrijf, NB S101, gaat van start met de Fase II klinische studies voor de behandeling van osteoporose. NB S101 doet de botvorming toenemen en zorgt tegelijkertijd ook voor een afname van de botafbraak. Geen enkel product dat momenteel op de markt is in de VS zorgt zowel voor de toename van botvorming als voor de afname van botafbraak. Het bedrijf is gericht op het bieden van toegevoegde waarde via het uitbouwen van een internationaal hoogwaardig team, de versnelde ontwikkeling van mogelijke hoofdproducten, de uitbreiding van de lopende projecten door de status van voorkeurspartner te verkrijgen, en het stimuleren van een unieke bedrijfscultuur. Bijkomende informatie omtrent Osteologix is beschikbaar op de website van het bedrijf, www.osteologix.com.

TOEKOMSTGERICHT VERKLARINGEN

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "Toekomstgerichte verklaringen" zoals deze worden omschreven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen zijn onder andere, maar beperken zich niet tot, alle verklaringen die toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen voorspellen, aangeven of impliceren en de woorden "schatten," "voorzien," "willen," "voorspellen," "vooruitzien," "plannen," "planning," "verwachten," "geloven," "zullen," "zullen waarschijnlijk," "zouden moeten," "kunnen," of woorden en uitdrukkingen met een gelijkaardige betekenis bevatten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen houden risico's en onzekerheden in, waaronder, maar niet beperkt tot: verklaringen met betrekking tot de programma's voor Onderzoek en Ontwikkeling van Osteologix; voorstellen op het gebied van marketing en verkoop; patenten en goedkeuringen van vergunningen; het effect van concurrentie en eigendomsrechten van derde partijen; de behoefte aan en beschikbaarheid van bijkomende financiering en toegang tot het kapitaal; het zoeken van gemeenschappelijke ontwikkeling, licentieverlening of verdeling en samenwerking en marketingovereenkomsten met farmaceutische bedrijven; en de tijd die nodig zal zijn opdat de opbrengsten van het aanbod van Osteologix voldoende zullen zijn om de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf te financieren. Er is geen enkele garantie dat deze toekomstgerichte verklaringen correct zullen blijken en Osteologix aanvaardt geen verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen aan te passen of om herzieningen van deze toekomstgerichte verklaringen bekend te maken. Osteologix, Inc.

Website: http://www.osteologix.com

BRON Osteologix, Inc.