Overname van Malcolm Pirnie levert ARCADIS toppositie op in de internationale watermarkt

25 Jun, 2009, 07:30 BST Van ARCADIS NV

AMSTERDAM, June 25 /PRNewswire/ -- ARCADIS, de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft vandaag bekend gemaakt dat een overeenkomst is getekend om te komen tot de overname van 100% van de aandelen van Malcolm Pirnie. Deze Amerikaanse onderneming, met het hoofdkantoor in White Plains, New York, levert advies- en ingenieursdiensten in de water- en milieumarkt. De onderneming is nu eigendom van circa 80 interne aandeelhouders. Als de overname is afgerond, zal Malcolm Pirnie een volledige dochter zijn van ARCADIS U.S. Malcolm Pirnie heeft meer dan 1.700 medewerkers met in 2008 bedrijfsopbrengsten van $392 miljoen (EUR280 miljoen), een bruto toegevoegde waarde van $294 miljoen (EUR210 miljoen) en een winstgevendheid dicht bij de EBITA margedoelstelling van ARCADIS van 10%.

ARCADIS zal deze overname financieren door de uitgifte van 5,74 miljoen aandelen aan de huidige aandeelhouders en sleutelfunctionarissen van Malcolm Pirnie, in aanvulling op een bedrag in cash van $135 miljoen, waarvoor een nieuwe lening wordt afgesloten bij Rabobank, ING en RBS. De aandelen zijn voor 6 maanden geblokkeerd met een incentive om ze vast te houden voor tenminste 18 maanden na uitgifte. De waardering is gebaseerd op een EBITA multiple, vergelijkbaar met eerdere grote transacties van ARCADIS. De ratio van netto schuld ten opzichte van EBITDA (gemeten volgens de convenanten met banken) zal op het moment van overname minder dan 2 zijn. Verwacht wordt dat de transactie direct zal bijdragen aan de winst per aandeel (gebaseerd op netto operationele winst, dus exclusief amortisatie).

Voorwaarde voor de overname is goedkeuring door de aandeelhouders van Malcolm Pirnie en daaraan gerelateerde vereisten. Verwacht wordt dat de overname wordt afgerond in juli 2009. De belangrijkste aandeelhouders, die gezamenlijk een belang vertegenwoordigen van 48%, hebben hun onherroepelijke steun toegezegd aan de overname.

Malcolm Pirnie, met een historie die teruggaat tot 1895, levert infrastructurele advies- en ingenieursdiensten voor de watermarkt, milieudiensten en via dochteronderneming Red Oak management consultancy. Met meer dan 60 kantoren, is de onderneming actief in veel van de 20 grootste stedelijke agglomeraties in de Verenigde Staten. De opdrachtgevers van Malcolm Pirnie komen grotendeels uit de publieke sector zoals gemeenten en de federale Amerikaanse overheid. Klanten in de private sector omvatten bedrijven in de energiesector, mijnbouw en transportmarkt. Malcolm Pirnie is ook internationaal actief in het Verre Oosten, Midden Oosten, Puerto Rico en in Chili.

Verwacht wordt dat de combinatie van beide bedrijven aanzienlijke marktsynergie en operationele voordelen zal opleveren. Malcolm Pirnie heeft een topreputatie in de watermarkt met deskundigheid op het gebied van waterkwaliteit, waterbehandeling, strategische planning en projectmanagement. In combinatie met de internationale positie van ARCADIS in watermanagement en kustbescherming levert de overname een sterke positie op in de wereldwijde watermarkt met een gezamenlijke omzet van bijna $500 miljoen. Dit is circa 17% van de gecombineerde omzet. Ook resulteert de overname in een betere positie bij de Amerikaanse federale overheid voor het binnenhalen van zowel water- als milieuprojecten. De sterke industriële milieutak van Malcolm Pirnie heeft een complementair klantenbestand dat nu ook via het wereldwijde ARCADIS netwerk bediend kan worden. Daarnaast werken beide ondernemingen volgens een klantgericht business model, wat de integratie die is gepland voor de komende 18-24 maanden zal vergemakkelijken.

ARCADIS bestuursvoorzitter Harrie Noy gaf als commentaar: "Dit is een belangrijke stap voor ARCADIS die uitstekend past in onze strategie. Samen met Malcolm Pirnie bereiken we een top 10 positie in de internationale adviesmarkt voor water. Het belang van voldoende schoon water en waterkwaliteit neemt wereldwijd enorm toe. Om in te spelen op de te verwachten sterke groei in deze markt, wordt water een aparte divisie binnen ARCADIS. Daarnaast komen we door deze overname in de top 10 van de Amerikaanse ingenieursmarkt, met een evenwichtiger dienstenpakket. Ook vormen de overheidsopdrachtgevers van Malcolm Pirnie een goede aanvulling op ons private klantenbestand in de V.S. wat bijdraagt aan stabiliteit op langere termijn. Samen kunnen we op de korte termijn profiteren van de stimuleringspakketten van de overheid."

William P. Dee, President en CEO van Malcolm Pirnie voegde hieraan toe: "Met deze stap kunnen we verschillende strategische doelen in één keer realiseren. Ten eerste geeft dit ons toegang tot de internationale markt, passend bij onze ambitie om een wereldspeler te zijn op watergebied. Ten tweede versterken we hiermee onze positie bij de federale overheid en in de industriële milieumarkt, waar we nu de technologie en de GRiP(R) aanpak van ARCADIS kunnen inzetten om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Tenslotte biedt dit veel kansen voor onze medewerkers om internationaal aan de meest uitdagende projecten te werken, wat een belangrijke factor is voor toekomstig succes. Onze Board heeft de overname unaniem aanbevolen aan de Malcolm Pirnie aandeelhouders."

Over de huidige marktomstandigheden zei Harrie Noy: "De recente ontwikkelingen in ARCADIS zijn grotendeels in lijn met de trends die we gezien hebben in het eerste kwartaal. De infrastructuurmarkt is robuust, gedreven door overheidsinvesteringen. De milieumarkt blijft teruglopen doordat industriële klanten uitgaven beperken, maar door sterke kostenbeheersing blijven de marges op peil. De gebouwenmarkt staat nog steeds onder druk met erg uitdagende marktomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel het effect van de economische teruggang op korte termijn onzeker blijft, is het lange termijn perspectief voor onze business positief."

Over ons:

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, ontwerpen, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur - Milieu - Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 14.000 mensen en EUR 1,7 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt. http://www.arcadis-global.nl.

Over Malcolm Pirnie:

Malcolm Pirnie Inc, is een adviesonderneming die al een eeuw bestaat en aan overheid en industriële opdrachtgevers een compleet dienstenpakket levert op het gebied van water en afvalwater, afval en gevaarlijke stoffen, milieukunde en via de Red Oak divisie ook een breed scala aan management en IT consultancy diensten. Met een divers medewerkersbestand van meer dan 1700 ingenieurs, wetenschappers en adviseurs in meer dan 60 kantoren heeft Pirnie 200 professionele awards ontvangen voor de kwaliteit van projecten. Voor meer informatie: http://www.pirnie.com

PRN NLD

BRON ARCADIS NV