Owens Corning dient reorganisatieplan in

12 Jul, 2006, 16:08 BST Van Owens Corning

WILMINGTON, Delaware, July 12 /PRNewswire/ --

- Stemmen die niet voor de uiterste datum van 1 september 2006 binnen zijn, worden niet meegeteld

Owens Corning en de hierin genoemde aangesloten maatschappijen ("Schuldenaren"), de officiële commissie voor asbestclaims en de wettige vertegenwoordiger voor toekomstige eisers hebben het zesde gewijzigde gezamenlijke plan met betrekking tot de reorganisatie van Owens Corning (het "Plan") ingediend bij de faillissementsrechtbank voor het district Delaware in de Verenigde Staten.

Personen of ondernemingen die een claim indienen betreffende persoonlijk letsel, dood door schuld of een materiële schade gerelateerd aan de blootstelling aan asbest of asbestbevattende materialen, die werden gedistribueerd of verkocht door één van de Schuldenaren mogen hun stem uitbrengen en het Plan accepteren of verwerpen. Alle stemmen moeten voor 1 september 2006 schriftelijk worden ingediend. Veel van de claims tegen de Schuldenaren betreffen isolatieproducten die geschikt zijn voor hoge temperaturen en die werden vervaardigd door de Fibreboard Corporation of Owens Corning. Productnamen zijn onder andere: PLANT, PABCO, KAYLO, PRASCO en AIRCELL.

Bekende schuldeisers tegen de Schuldenaren of hun advocaten zullen een gedetailleerde beschrijving van het Plan met de titel "Disclosure Statement", dat op 11 juli 2006 werd goedgekeurd door de rechtbank, toegestuurd krijgen, samen met een kopie van het Plan en de stembrieven, het zogenaamde "Solicitation Package".

Het Plan stelt voor bepaalde trusts op te zetten om alle in aanmerking komende asbestclaims met betrekking tot persoonlijk letsel te verwerken en te betalen. Asbestgerelateerde claims kunnen slechts ingediend worden bij de trusts en deze kunnen daarna niet meer ingediend worden bij de Schuldenaren. Individuen en ondernemingen met claims in relatie tot persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door asbest of asbestbevattende producten die werden vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door één van de Schuldenaren, zouden het Plan en de Disclosure Statement aandachtig moeten bestuderen om te zien in hoeverre deze invloed hebben op hun rechten.

De rechtbank heeft instructies verstrekt, waarin precies staat vermeld wie er mag stemmen op het Plan en hoe de stemmen moeten worden uitgebracht. De Disclosure Statement bevat informatie die de eisers zal helpen bij het stemmen op het Plan, mochten ze daarvoor kiezen. De rechten van hen die ervoor kiezen niet te stemmen, kunnen nog altijd beïnvloed worden. Om meegeteld te worden moet het stembriefje voor 1 september 2006 binnen zijn bij de stemagent van de Schuldenaar. Indien het stembriefje op deze datum niet binnen is, wordt deze niet meegeteld.

Kopieën van de Disclosure Statement, Solicitation Package, de oproep voor de gerechtelijke hoorzitting ter bevestiging van het Plan en de daarmee gerelateerde procedures en andere belangrijke documenten betreffende de faillissementszaken van de Schuldenaren zijn verkrijgbaar op de faillissementswebsite van de Schuldenaren (http://www.ocplan.com) of op schriftelijk verzoek bij de stemagent van de Schuldenaren op het onderstaande adres.

Het is op dit moment niet nodig het bewijs in relatie tot een asbestclaim waarbij sprake is van persoonlijk letsel of overlijden in te dienen bij de faillissementsrechtbank. De advocaten van deze schuldeisers mogen, indien gemachtigd door hun cliënt, namens de cliënt een stem uitbrengen over het Plan.

Een hoorzitting om het Plan te bevestigen ("Confirmation Hearing") zal op 18 september 2006 plaatsvinden voor edelachtbare Judith K. Fitzgerald, faillissementsrechter in de Verenigde Staten. Personen die hun stem willen uitbrengen mogen deze hoorzitting bijwonen, dit is echter niet vereist. Personen die het Plan willen verwerpen moeten de procedures volgen zoals beschreven in het Solicitation Package. Voor 1 september 2006 kunt u eventuele bezwaren tegen het Plan indienen bij: Clerk of the Bankruptcy Court, United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, 824 Market Street, 3rd floor, Wilmington, Delaware 19801.

Stembrieven kunt u sturen naar: Voting Agent at Owens Corning c/o Omni Management Group, LLC, 16161 Ventura Blvd., PMB 626, Encino, California 91436-2522 U. S. A.

Aangesloten Schuldenaren

Owens Corning, CDC Corporation, Engineered Yarns America, Inc., Falcon Foam Corporation, Integrex, Fibreboard Corporation, Exterior Systems, Inc., Integrex Professional Services LLC, Integrex Supply Chain Solutions LLC, Integrex Testing Systems LLC, Integrex Ventures LLC, HOMExperts LLC, Jefferson Holdings, Inc., Owens-Corning Fiberglas Technology, Inc., Owens Corning HT, Inc., Owens-Corning Overseas Holdings, Inc., Owens Corning Remodeling Systems, LLC, en Soltech, Inc.

Website: http://www.ocplan.com

BRON Owens Corning