Palmolie uit Indonesië in een breder perspectief

02 Jun, 2010, 14:22 BST Van Golden Agri

SINGAPORE, June 2, 2010 /PRNewswire/ --

Indonesische economie

1. Palmolie is een steeds belangrijker wordende bedrijfstak in Indonesië. In 2005 bedroeg de export US$ 3,8 miljard, ofwel 6% van de export van non-olie- en gasproducten van het land. In 2009 was dit bedrag gestegen naar US$ 10,4 miljard, of 11% van de export van non-olie- en gasproducten van het land.

  
  In miljard US$               2005 2006 2007 2008 2009
  Export van CPO's en derivaten - Indonesië  3,8  4,8  7,9 12,4 10,4
  Export van non-olie en -gas - Indonesië  66,4 79,6  92 107,9 97,5
  In %                     6%  6%  9%  11%  11%

Verlichting van armoede

2. Palmolie is algemeen erkend als een effectieve industrietak voor het verlichten van armoede en ter bevordering van efficiënt landgebruik in ontwikkelingslanden. Het beheer van plantages en het oogsten van het fruit van palmbomen zijn arbeidsintensieve bezigheden. De bedrijfstak is dan ook een belangrijk bron van arbeid die direct of indirect werkgelegenheid biedt aan ongeveer 4,5 miljoen mensen.

3. De bedrijfstak is opgebouwd uit kleine boeren en grote plantages. Volgens het Indonesische ministerie van Landbouw bezaten kleine boeren in 2008 ongeveer 39% van het totale palmgebied, terwijl particuliere plantages 53% en de overheid 8% in hun bezit hadden. De opbrengst van de kleine boeren vertegenwoordigt 33% van de totale palmolieproductie in het land.

4. Overeenkomstig het beleid van de Indonesische overheid worden palmolieproducerende plantagebedrijven, die gezien worden als kernbedrijven, aangemoedigd nieuwe plantages op te zetten die in het bezit zijn en gerund worden door lokale kleine landeigenaren. Deze vorm van ondersteuning van lokale kleine landeigenaren staat algemeen bekend als het 'Plasmaprogramma'. Volgens het Plasmaprogramma zijn de kernbedrijven verplicht Fresh Fruit Bunches (FFB's) van het plasma te kopen tegen door de Indonesische overheid vastgestelde prijzen, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten die de ontwikkelaar gemaakt heeft bij de verwerking en verkoop van de FFB. Sinds 1980 heeft de Indonesische overheid de financiering van het Plasmaprogramma via de staatsbanken ondersteund. Nu zijn daar - met goedkeuring van de Bank Indonesia en het Directoraat-generaal voor plantages - ook particuliere banken bijgekomen.

Bijdrage aan gemeenschappen

5. De Indonesische palmolie-industrie levert een belangrijke bijdrage aan de lokale gemeenschappen. In het geval van Golden Agri-Resources Ltd. ('GAR'), het moederbedrijf van PT SMART Tbk ('SMART'), één van de grootste palmoliebedrijven ter wereld, financiert het bedrijf de bouw en het onderhoud van scholen en andere opleidingsfaciliteiten op de plantages. Dit vormt een aanvulling op de inspanningen van lokale overheden om de kinderen van werknemers en de kinderen die in de buurt van onze plantages wonen, een goede opleiding te geven. Tot op heden heeft SMART meer dan 125 scholen gebouwd en onder zijn beheer, waar 1000 leerkrachten de opleiding verzorgen van meer dan 20.000 leerlingen. Deze staan in het hart van de plantages waar de opleidingsmogelijkheden schaars zijn. Voor leerlingen die dat nodig hebben, is er ook gratis vervoer beschikbaar van en naar school.

6. Het bedrijf probeert ook tegemoet te komen aan de behoeften van de medewerkers en de mensen die vlak bij de ondernemingen wonen, door een openbare infrastructuur aan te leggen en te onderhouden, zoals wegen en bruggen, gezondheidsklinieken en religieuze plekken, zoals moskeeën en kerken. Er worden voorzieningen gemaakt en knowhow beschikbaar gesteld om coöperaties te runnen die ervoor zorgen dat de basisbehoeften beschikbaar zijn tegen betaalbare prijzen. Tevens worden er goede huizen en sportfaciliteiten gebouwd en worden gemeenschappen financieel ondersteund als er een feest of religieuze gebeurtenis plaatsvindt. Het bedrijf helpt ook bij de opzet van micro-economieën door het scheppen van indirecte werkgelegenheid voor lokale ondernemers vlakbij onze plantages, bijvoorbeeld door de inzet van locale vervoerders voor het transport van onze producten, en door lokale aannemers in te schakelen voor de ontwikkeling van nieuwe plantages.

Gebruik van palmolie

7. Palmolie staat bekend als een product met vele toepassingen, zoals in voedingswaren, gezondheidsproducten, cosmetica en biobrandstof. Het is een goedkoop ingrediënt voor een groot aantal essentiële artikelen. Palmolie speelt ook een belangrijk rol in de Indonesische eetcultuur. Het product wordt in dit land thuis en op straat door de verkopers voornamelijk gebruikt bij het koken. Ook wordt het toegepast in verharde smeersels en als ingrediënt in allerlei voorbewerkt voedsel.

8. Palmolie heeft ook verschillende voedingskundige voordelen. Het product bezit een hoog gehalte aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren. Er is geen hydrogenatie nodig om een vaste staat te bereiken en de vorming van transvetten - de vetten die gezien worden als schadelijk voor de gezondheid van de mens - wordt voorkomen. Palmolie bevat ook caroteen (vitamine A) en vitamine E.

Palmolie versus andere plantaardige oliën

9. Palmolie is de meest milieuvriendelijke plantaardige olie die beschikbaar is. Er is slechts 0,26 hectare land nodig om één ton palmolie te produceren. Voor soja-, zonnebloem en raapzaadolie is respectievelijk 2,2, 2 en 1,5 hectare land nodig voor de productie van één ton olie. Vergeleken met sojaolie (2,5 keer) en raapzaadolie (3 keer) levert palmolie 10 keer meer energie op dan dat het verbruikt

10. Als een beheerd bos zijn de palmplantages een effectief 'afvalputje' als het gaat om de absorptie van kooldioxide als een beheerd bos. Palmplantages zijn plantages met duizenden bladerrijke bomen die meer dan 25 jaar oud kunnen worden en die een positieve bijdrage aan de vermindering van koolstof in het milieu leveren.

Onze rol en doelstelling

11. SMART blijft zich inzetten voor een duurzame productie van palmolie. Het bedrijf zet zich met name in voor het behoud van stikstofrijk land, dat wil zeggen primair bos en veengrond, alsmede voor biodiversiteit op het land met een hoge conserveringswaarde (HCV). Deze doelstellingen werden op 4 februari 2010 aangekondigd en zijn van toepassing op alle plantages in het bezit van en beheerd door GAR. Het bedrijf ontwikkelt geen land op primair en veengrond. SMART ontwikkelt alleen op verarmde land zonder HCV. Bovendien levert de aanplant van palmoliebomen op verarmd land een positieve bijdrage aan de vermindering van koolstof in de lucht.

12. SMART houdt zich aan de nationale wet- en regelgeving en de uitgangspunten en criteria van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Het bedrijf is sinds 2005 lid van de RSPO en wordt momenteel gecontroleerd door de RSPO. GAR streeft ernaar dat palmolieproducerende units in 2015 zijn gecertificeerd.

13. SMART is een pionier als het gaat om het 'zero-burning policy': dit beleid werd in 1992 vastgesteld. De Indonesische overheid heeft vervolgens in 1995 hetzelfde beleid ingesteld.

14. SMART zet zich in voor de bescherming van de bedreigde orang-oetan, en speelt samen met de voornaamste milieubewegingen, organisaties voor de bescherming van de orang-oetan en het Indonesische ministerie van Bosbouw een actieve rol in de nationale orang-oetan-werkgroep. Deze werkgroep houdt zich bezig met het maken van strategieën en actieplannen voor het behoudt van de orang-oetan. Tot op heden heeft het bedrijf 1.400 hectare land in centraal Kalimantan beschikbaar gesteld als leefgebied voor de orang-oetan.

15. Bovendien heeft het bedrijf ook het voortouw genomen bij de International Conference on Palm Oil and Environment ('ICOPE') dat in februari 2010 voor de tweede maal door SMART werd georganiseerd. Meer dan 400 wetenschappers en uitvoerders uit 14 landen namen deel aan dit belangrijke forum voor deskundigen. Ze wisselden hun 'best practices' uit over een bedrijfstak die altijd in ontwikkeling is. De conferentie was ook nu mede georganiseerd door het Franse Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Dévelopement ('CIRAD') en het Wereldnatuurfonds (WWF).

BRON Golden Agri