Pan-Europees electriciteitsnetwerk stelt EU in staat aan duurzame energieafspraken te voldoen

02 Feb, 2009, 15:09 GMT Van Imera

AMSTERDAM, February 2 /PRNewswire/ --

- Offshore electriciteitskabel zorgt voor internationaal transport en handel van windenergie

Vandaag kondigt Imera N.V. aan dat zij electriciteitsnetwerken aan zal leggen in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Daarmee wordt de basis gelegd voor één pan-Europees electriciteitsnetwerk. De belangrijkste Europese markten en landen worden onderling verbonden, én met de windparken in zee. Het netwerk, genaamd 'EuropaGrid', stelt de ontwikkeling van één Europees geïntegreerde energiemarkt in staat en vergroot de zekerheid van de beschikbaarheid en toevoer van energie.

Imera kondigt haar plannen aan naar aanleiding van het pakket stimuleringsmaatregelen van de EU, ter waarde van EUR5 miljard, waaronder de plannen voor het verbeteren van de onderlinge energieaansluitingen in Europa.

Reagerend op de aankondiging van de EU, Rory O'Neill, Imera's CEO zegt: "Er zijn twee belangrijke factoren die de ontwikkelingen van het Noordzee-netwerk stimuleren: de oproep van de EU om prioriteit te geven aan de verbeterde onderlinge verbinding door heel Europa, en de doelstellingen van de EU om in 2020 twintig procent van de energie op te wekken uit duurzame bronnen. Bovendien is Europa dan minder afhankelijk van toevoer uit andere regio's; op dit moment importeert Europa circa de helft van haar energie.

Imera's EuropaGrid versnelt niet alleen de aanleg van verbeterde onderlinge verbinding in Europa, maar stelt ook de enorme groei van duurzame ontwikkelingen in staat.

Het Imera EuropaGrid-project bestaat uit twee netwerken:

  
  - EuropaGrid North Sea - de connectie tussen Scandinavie, West-Europa en
   het Verenigd Koninkrijk. Met de eerste fase hiervan is een investering
   gemoeid van EUR2,76 miljard.

  - EuropaGrid Atlantic - de verbinding van het Verenigd Koninkrijk,
   Ierland, Frankrijk en Spanje. De investering voor de eerste fase van 
   deze verbinding bedraagt EUR1,65 miljard. Dit deel is al in 
   ontwikkeling en zal in 2010 in operatief zijn.

De belangrijkste voordelen van het EuropaGrid-project voor de EU zijn:

  
  - Een electriciteitsmarkt zorgt voor zekerheid van toevoer van energie,
   meer concurrentie en efficiente energiehandel binnen Europa;

  - Het verbinden van windparken in zee stimuleert de technische
   ontwikkelingen van duurzame energie en het transport daarvan;

  - Het lost de problemen op van veel windparkontwikkelaars rondom de
   verbindingen aan het netwerk en helpt bij het stabiliseren van de 
   wisselende hoeveelheid energie die van deze grote windparken in zee 
   komt;

  - Aangezien Imera haar eigen onwikkelingskosten financiert worden die
   kosten niet doorbelast aan de belastingbetaler.

Imera Power N.V., gevestigd in Amsterdam en Dublin, is gespecialiseerd in de ontwikkeling van onderzeese energienetwerken - en aansluitingen en heeft onlangs de toestemming van de EU ontvangen om de eerste verbindingen aan te leggen tussen Ierland en Engeland. Imera bezit vijf licenties voor dergelijke verbindingen, ook wel 'interconnectors' genoemd. Ze ontwikkelt op dit moment twee verbindingen tussen Ierland en Engeland, twee tussen Frankrijk en Engeland en een tussen België en Engeland. Deze projecten vormen het fundament voor EuropaGrid.

"Omdat we een private organisatie zijn kunnen we de netwerken sneller en efficienter bouwen dan de meeste reglementaire organisaties. We hebben toegang tot de grootste vloot schepen die de kabels aanleggen en de kennis en ervaring op het gebied van geotechniek op en onder zee via onze moederorganisatie Oceanteam. We geloven oprecht dat EuropaGrid de toekomst is van de Europese energiemarkt. Wij hebben de kennis, kunde en capaciteit in huis om dat te realiseren." zegt Rory O'Neill. Op dit moment is Imera meer dan EUR100 miljoen financiering bijeen aan het brengen voor de ontwikkeling van EuropaGrid.

Imera wordt niet beperkt door tijds- of technologische beperkingen waar concurrenten wel tegenaan lopen. Daardoor kan zij projecten binnen drie jaar opleveren; dus op tijd om de deadline van de EU-regelgeving te halen dat onderdeel is van het stimuleringspakket van EUR5 miljard van Europa. Daarmee kan Europa baat hebben bij het bestaan van één energiemarkt, gebruikmakend van de kracht van duurzame energie.

http://www.oceanteam.nl

http://www.imerapower.com

BRON Imera