Paradigmaverschuiving nodig in het bedrijfskundig onderwijs

- "Als we de wereld willen redden, moeten we het bedrijfskundig onderwijs opnieuw uitvinden."

05 Apr, 2011, 15:15 BST Van Rotterdam School of Management, Erasmus University

ROTTERDAM, April 5, 2011 /PRNewswire/ -- Dit is een van de aanbevelingen van het Engaged Business Leaders Forum dat op vrijdag 1 april jl. gehouden is, georganiseerd door Professor Gail Whiteman ( http://www.rsm.nl/home/faculty/academic_departments/business_society_management/faculty/faculty/whiteman) van Rotterdam School of Management, Erasmus University. Het besloten event werd bijgewoond door 17 invloedrijke beleidsbepalers op het gebied van duurzaamheid. Tot de groep senior executives van toonaangevende bedrijven, milieuorganisaties en stichtingen, behoorden H.K.H. Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld, voorzitter van het Lippe-Biesterfeld NatuurCollege en Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme, directeur van het Instituut voor Duurzame Innovatie en Ontwikkeling (INSID).

Aanbevelingen en suggesties uit het forum omvatten: - Organiseren van co-learning - cursussen ontwerpen voor zowel studenten bedrijfskunde als commissarissen, bestuurders en externe belanghebbenden. Onderwijs voor individuele groepen is achterhaald. - Bevorderen van een fundamentele verschuiving in zakelijk denken door veel meer de nadruk te leggen op het denken in systemen en het leren van ervaringen - maar ook door een passie voor duurzaamheid aan te moedigen. - Ontwikkelen van multidisciplinair onderwijs - andere takken van wetenschap aan het curriculum toevoegen, zoals exacte wetenschappen, en studenten meer met de natuur in aanraking laten komen. - Leerlingen meer laten deelnemen aan echte problemen via 'living cases' zoals het onderzoeken van bestaande bevoorradingsketens.

- RSM moet zelf het goede voorbeeld geven met een groene campus.

Het thema van het forum was 'How to Educate Managers for a Sustainable Planet', en was onderdeel van de festiviteiten rond de oratie van Prof.dr. Gail Whiteman (http://www.rsm.nl/home/sites/Inaugural_address/Gail_Whiteman), ter gelegenheid van de aanvaarding van de speciale Ecorys NEI leerstoel in duurzaamheid en klimaatverandering. Het besloten evenement werd voorgezeten door Prof.dr. George Yip, decaan van RSM, en door Marten van den Bossche, voorzitter van Ecorys Nederland.

Aanleiding voor dit forum was de erkenning van een paradox waarvoor het bedrijfsleven en het bedrijfskundig onderwijs zich gesteld zien. Aan de ene kant is duurzaamheid niet langer een marginaal onderwerp en zien we dat het bedrijfsleven meer en meer investeert in eco-efficiënte maatregelen. Aan de andere kant wijzen ecologische gegevens op een verslechtering, en in sommige gevallen een alarmerende, stand van milieuzaken. Waar komt deze paradox vandaan? Deelnemers aan het forum concludeerden dat een deel van het probleem is dat het bedrijfskundig onderwijs gericht blijft op de winstzoekende onderneming en niet op het systeem Aarde, in weerwil van de wens om te 'vergroenen'.

Als toonaangevende business school in Europa is RSM van plan om deze uitdagingen aan te gaan.

Gail Whiteman: "De meeste bedrijven zijn al actief bezig met het vergroenen van hun activiteiten en het verminderen van hun carbon footprint. Maar dat is niet genoeg. We moeten toekomstige managers trainen om 'out of the box' te denken, en meer holistische waarden over de natuur, de samenleving en de economie te ontwikkelen."

Professor Whiteman leidt het RSM Centre for Corporate Eco-Transformation (http://www.erim.eur.nl/ERIM/Research/Centres/Sustainability_and_Climate_Research_(SCR)#axzz1IeWDRj9b), dat tot doel heeft om bedrijven te helpen de transformatie te maken naar een duurzamere vorm van koolstofarme productie en consumptie. Deze leerstoel wordt gesponsord door Ecorys en het Nederlands Economisch Instituut (NEI).

Het onderwerp duurzaamheid is een van de kernwaarden van RSM en is geïntegreerd in het onderwijs, onderzoek en facilitair management van de school. RSM is de eerste bedrijfskundige opleiding in Nederland en Europa die een verplichte cursus over klimaatverandering in het programma heeft opgenomen. In de Aspen Institute ranglijst van meest duurzame MBA-programma's wereldwijd staat het RSM MBA programma als beste in Europa, en als zevende wereldwijd genoteerd.

Media informatie - niet voor publicatie:

DEELNEMERSLIJST

  
  Peter        d'Angremond      Max Havelaar

                       Menzis zorg en inkomen;
  Mieke        Ansems        Stichting Lippe-Biesterfeld 
                       NatuurCollege

  Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme  Institute for Sustainable 
                       Innovation & Development 
                       (INSID)

  Ruben        van Doorn       TNT

  Volkert       Engelsman       Eosta

  Gert        van Essen       KPMG

                       International Union for 
                       Conservation of Nature (IUCN);
  Willem       Ferwerda       Leaders for Nature

  Johan        van de Gronden    Wereldnatuurfonds
 
  Wim         Hafkamp        Erasmus University Rotterdam, 
                       dept of Public Administration

  Luuk        de Jong        InterfaceFLOR
 
  Gilbert       Lenssen        European Academy of Business in 
                       Society (EABIS)
  H.K.H. Prinses
  Irene        van Lippe-Biesterfeld Natuurcollege (a.o.)

  Douglas       Mullhall       DRIFT, Erasmus University 
                       Rotterdam

  Wiert-Jan      de Raaf        Rotterdam Climate Initiative

  Jan         Schüller       Eastman Chemical Co

  Fokko        Wientjes       DSM

  Ad         van Wijk       Econcern

Rotterdam School of Management, Erasmus University wordt consequent gerekend tot de top 10 business schools in Europa. Het bedrijf is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, waar de Nederlandse kernwaarden openheid, flexibiliteit en het accepteren van diversiteit bedrijven uit de hele wereld hebben aangetrokken. De nadruk ligt op doorbraken in onderzoek en praktijken die relevant zijn voor bedrijven; primair gaat de aandacht uit naar het ontwikkelen van leiders die hun vernieuwende ideeën kunnen omzetten in een duurzame toekomst. Onze portfolio bestaat uit een breed gamma van programma's voor Bachelor, Master, Doctoraal en MBA programma's en opleidingen voor executives. http://www.rsm.nl

Opmerking voor editors:

U kunt een afbeelding bij deze uitgave verkrijgen van het European Pressphoto Agency (EPA). Ga naar https://webgate.epa.eu/ om deze te bekijken en meld u aan met de Username: prnewswire en het Password: guest01

(Vanwege de lengte van deze URL kan het nodig zijn om deze hyperlink te knippen en plakken in het adresveld van uw internetbrowser. Verwijder zonodig de spatie.)

BRON Rotterdam School of Management, Erasmus University