Persbericht AVG met betrekking tot problematische productupdate

12 Nov, 2008, 02:40 GMT Van AVG

AMSTERDAM, Nederland, November 12 /PRNewswire/ --

AVG werkt op dit moment aan een oplossing voor het probleem dat een aantal gebruikers ondervinden met betrekking tot de meest recente update van de commerciële en gratis versies van AVG 7.5 en AVG 8.0 in een aantal talen. Een aantal gebruikers die deze update hadden geïnstalleerd, kreeg de foutieve melding dat user32.dll productversie 5.1.2600.3099, een systeembestand van Windows, geïnfecteerd was met een Trojan-virus en werd verzocht dit bestand, dat een essentieel onderdeel van het besturingssysteem van Windows XP is, te verwijderen.

Alleen gebruikers van de Nederlandse, Franse, Italiaanse, Portugese en Spaanse versies van Windows XP ondervonden problemen.

AVG onderneemt de volgende stappen om gebruikers te helpen dit probleem op te lossen:

  
  -- Een onmiddellijke uitgave van een nieuwe update die dit probleem
    oplost.
  -- Een specifieke afdeling op de website van AVG, waarmee gebruikers het
    probleem kunnen oplossen, wordt gecreëerd.

Getroffen gebruikers worden geadviseerd onderstaande links te volgen voor meer informatie en om een hulpprogramma te downloaden dat het probleem oplost.

  
  (1) http://www.avg.com/support/HotTopics1574 FalsePositiveuser32.dll
  (2) http://www.avg.com/support/HotTopics1574 FalsePositiveuser32.dll -
    hulpprogramma

Getroffen gebruikers die niet in staat zijn hun PC te gebruiken, worden geadviseerd contact op te nemen met hun AVG-dealer of iemand anders te vragen de informatie en het hulpprogramma voor hen te downloaden. Na gebruik van het hulpprogramma dienen gebruikers door middel van het updateprogramma van AVG de juiste update van AVG te installeren.

AVG biedt zijn oprechte verontschuldigingen aan voor het door gebruikers ondervonden ongemak. We werken aan een oplossing voor het probleem en verzekeren dat mogelijke andere zwakke plekken geïdentificeerd en geëlimineerd worden voordat ze gebruikers kunnen treffen.

BRON AVG