Pi2 bereikt Financial Close voor nieuwbouw Penitentiaire Inrichting Zaanstad

30 Sep, 2013, 06:30 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, September 30, 2013 /PRNewswire/ --

Met het behalen van Financial Close heeft het consortium Pi2 - een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam en Royal Imtech - een belangrijke mijlpaal bereikt en is de start van de realisatie van de penitentiaire inrichting een feit.

De DBFMO-overeenkomst met de Rijksgebouwendienst voor de nieuwbouw van de penitentiaire inrichting Zaanstad is op 2 september 2013 getekend. Pi2 is hiermee verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, financiering en onderhoud van het nieuwe gebouw en voert ook een groot deel van de facilitaire dienstverlening uit voor een periode van 25 jaar.

Ballast Nedam is enig aandeelhouder van Pi2. Ballast Nedam (65%) en Royal Imtech (35%) participeren samen in de Design, Build, Maintain and Operate fase. De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa € 300 miljoen.

Ballast Nedam heeft gekozen voor de financiering op basis van de PEBBLE-Commute-structuur van ING en NIBC welke is opgebouwd uit circa € 195 miljoen aan kredietfaciliteiten. Ballast Nedam heeft zich laten adviseren door PwC en Allen & Overy.

ING en NIBC zorgen voor de kortlopende bankschulden voor het project en brachten de langlopende financieringsbehoeften van het project onder bij institutionele beleggers. De belangstelling voor de PEBBLE-Commute-structuur was groot, aangezien investeerders graag deelnemen aan de financiering van hoogwaardige Europese infrastructuuractiva. Als een van de eerste transacties van deze soort, bracht de PEBBLE-Commute-structuur financieringsbronnen uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland samen, waarbij uiteindelijk gezorgd werd voor de voordeligste financiering voor een Nederlands infrastructuur.

Theo Bruijninckx, voorzitter Raad van Bestuur van Ballast Nedam: "Dit is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van publiek-private samenwerking in Nederland. De marktpartijen blijken goed in staat om via institutionele beleggers langjarig kapitaal aan te trekken. Dat sterkt onze ambities op het gebied van integrale projecten, waarin de best mogelijke levenscyclusoplossing voor alle belanghebbenden centraal staat." Gerard van de Aast, CEO van Royal Imtech, voegt toe: "Imtech is verheugd dat de bouw van de penitentiaire inrichting nu kan beginnen".

Alistair Higgins, Hoofd van Structured Bonds bij ING: "Het Zaanstad-project onderstreept de toezegging van ING om investeringen in de Nederlandse infrastructuur te ondersteunen. Door institutionele beleggers en banken bij elkaar te brengen, werd een economisch voordelige langlopende flexibele financiering voor Pi2 mogelijk. Er bestaat een sterke toevoer van infrastructuurkansen in Nederland, en door nauw samen te werken met institutionele investeerders kunnen we helpen om infrastructuur te leveren tegen lagere kosten voor de Nederlandse belastingbetaler. We kijken ernaar uit om Pi2 te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van het Zaanstad-project."

Jeroen Drost, CEO van NIBC: "We zijn blij dat we een belangrijke rol hebben gespeeld om dit project mogelijk te maken. Dit onderstreept nog eens de lang gevestigde achtergrond en deskundigheid van NIBC in 'pps-projecten en onze strategie om langlopende pps-projectfinanciering te bevorderen in nauwe samenwerking met institutionele beleggers en publieke organisaties. Hierdoor zal de financieringsgrondslag voor Nederlandse pps-projecten substantieel toenemen, wat tot voordeel zal strekken voor alle belanghebbenden. NIBC verbindt zich om een belangrijke rol in deze nieuwe financieringsstructuren te spelen."

PI Zaanstad

De penitentiaire inrichting Zaanstad komt op het oostelijke gedeelte van bedrijventerrein Hoogtij te Westzaan, biedt plaats aan ruim 1.000 gedetineerden en is in eerste instantie zowel een huis van bewaring als een gevangenis. De penitentiaire inrichting is toekomstbestendig, kan multifunctioneel ingezet worden en is geschikt voor meerpersoonscelgebruik. De opening van de penitentiaire inrichting is voorzien in 2016.

Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

Royal Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Deze combinatie maakt het mogelijk totale technologische oplossingen aan te bieden. Met 29.000 medewerkers realiseert Royal Imtech opbrengsten van ruim 5,4 miljard euro op jaarbasis. Royal Imtech heeft aantrekkelijke posities in de markten gebouwen en industrie in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Oost-Europa, Zweden, Noorwegen, Finland, de UK, Ierland, Spanje en Turkije, alsmede op de Europese markten van ICT en traffic en in de mondiale maritieme markt. Royal Imtech bedient circa 24.000 klanten. Royal Imtech biedt integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor klanten én aan de klanten die zij op hun beurt bedienen. Royal Imtech biedt tevens oplossingen die bijdragen aan een duurzame samenleving, bijvoorbeeld groene technologie en technische oplossingen op het gebied van energie, milieu, water en mobiliteit. De aandelen Royal Imtech zijn genoteerd aan de NYSE Euronext Stock Exchange Amsterdam, waar Royal Imtech is opgenomen in de AEX Index. http://www.imtech.com

BRON Ballast Nedam