Plan Nord - De Eerste Naties van Québec en Labrador eisen dat hun rechten worden gerespecteerd

26 Jun, 2009, 11:17 BST Van Assemblee des Premieres Nations du Quebec et du Labrador

QUEBEC, Canada, June 26 /PRNewswire/ -- De Voorzitter van de Canadese Vergadering van de Eerste Naties van Québec en Labrador (APNQL), Ghislain Picard, wil het bezoek aan Europa van eerste minister Jean Charest gebruiken om de Europese media te attenderen op het project "Plan Nord", dat op het punt staat spanningen te creëren tussen de Eerste Naties en de regering van Québec. << Door de territoriale rechten van de Eerste Naties met voeten te treden, wordt het "Plan No(o)rd" gesmoord >>, zo verklaarde hij.

Voorzitter Picard lichtte toe dat er geen sprake kan zijn van ontwikkeling zonder de instemming van de Eerste Naties met de inrichting en de exploitatie van de natuurlijke bronnen die zich bevinden op hun voorvaderlijke grondgebied, en bracht daarbij in herinnering dat de Eerste Naties nimmer het gezag over deze territoria hebben opgegeven of overgedragen.

<< De Eerste Naties hebben hun voorvaderlijke banden met de grond en haar bronnen altijd in ere gehouden. De rechten behoren ons toe en wij willen onze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de ontwikkeling van deze territoria en het beheer van deze bronnen >>, aldus Ghislain Picard.

De Vergadering van de Eerste Naties van Québec en Labrador is de regionale instantie waar de Leiders van de Eerste Naties van Québec en Labrador samenkomen.

Alain Garon, woordvoerder APNQL, Tel: +1-418-842-5020

BRON Assemblee des Premieres Nations du Quebec et du Labrador