Planstudies naar A4 Delft-Schiedam en A13/A16 Rotterdam

10 Apr, 2008, 10:48 BST Van ARCADIS NV

AMERSFOORT, Nederland, April 10 /PRNewswire/ -- Het advies- en ingenieursbureau ARCADIS treedt in samenwerking met Witteveen+Bos en de combinatie Advin, Tauw en Iv-Infra als opdrachtnemer op bij het maken van de planstudies voor de mogelijke aanleg van de snelwegen A4 Delft-Schiedam en verbinding tussen de A13/A16 bij Rotterdam. Het is een omvangrijk onderzoek dat binnen een jaar gereed moet zijn. Er is een bedrag van circa 5 miljoen euro met deze opdracht gemoeid, dat komt van de aanbestedende partij Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Dat maakten de vijf bureaus donderdag bekend.

ARCADIS, Witteveen+Bos en de combinatie Advin, Tauw en Iv-Infra stellen trajectnota's en milieueffectrapportages op. Het betekent dat ze onderzoek doen naar tracéligging, mogelijke alternatieven, varianten en kosten. Naast actuele verkeersprognoses brengt het samenwerkingsverband alle milieueffecten in kaart, waaronder die van lucht, geluid en ecologie. Verder zal er ook een kosten-batenanalyse worden gemaakt.

Op basis van de informatie uit de planstudies neemt de minister van Verkeer en Waterstaat een standpunt in over de wijze waarop beide infrastructurele projecten worden gerealiseerd. Directeur Douwe Kras van ARCADIS vindt dit een grote stap. "We kunnen met verschillende partijen een moeilijke klus als deze in korte tijd aan. Wij hebben ons gecommitteerd aan het welslagen van deze studies en het betekent een uiterste inspanning."

Bezoek ons op het internet:

http://www.arcadis.nl

http://www.witteveenbos.nl

http://www.advin.nl

http://www.tauw.nl

http://www.iv-groep.nl/nl/iv-infra/

PRN NLD

BRON ARCADIS NV