PLD International Finance LLC kondigt een offerte in contanten aan voor houders van enige en al zijn uitstaande 4,375 procent promesses betaalbaar in april 2011 en gegarandeerd door ProLogis (de 'Promesses')

03 Nov, 2009, 18:41 GMT Van ProLogis

LUXEMBURG, November 3 /PRNewswire/ --

- ISIN: XS0188947690

- Gemeenschappelijke code: 018894769

PLD International Finance LLC (de "Uitgever"), een volledige dochteronderneming van ProLogis (NYSE: PLD), heeft vandaag het begin van een offerte in contanten voor enige en alle Promesses aangekondigd. Op dit ogenblik staat 252.350.000 Euro aan verzameld kapitaal van de Promesses uit. Deze Aanbieding wordt gedaan aan alle houders van de Promesses tegen en onderworpen aan de voorwaarden uiteengezet in het Aanbod voor Aankoop, gedateerd 3 november 2009.

Het bedrag dat betaalbaar wordt gesteld voor elke 50.000 Euro aan hoofdkapitaal van de Promesses die geldig worden aangeboden aan en geaccepteerd door de Uitgever, zal 50.500 Euro bedragen, plus toekomende en niet betaalde rente op de Promesses sinds de laatste datum van betaling van rente, waarbij uitgesloten wordt de datum van betaling van de aankoopsom voor de Promesses die voor aankoop worden aanvaard door de Uitgever in overeenstemming met de Aanbieding. De Afrekendatum zal naar verwachting 16 november 2009 zijn (onderworpen aan het recht van de Uitgever om de Aanbieding te verlengen, te heropenen, aan te vullen en/of te beëindigen).

Het Aanbod loopt af om 17:00 (CET) op 12 november 2009 tenzij het verlengd of eerder beëindigd wordt, zoals voorzien in het Aanbod voor Aankoop (deze datum zoals deze verlengd of eerder beëindigd wordt, de "Afloopdatum"). Houders van de Promesses die deel willen nemen aan het Aanbod moeten hun Promesses op geldige wijze aanbieden en niet op geldige wijze terugtrekken op of voor de Afloopdatum. Aanbiedingen van de Promesses kunnen op elk ogenblik voor 17:00 (CET) op de Afloopdatum worden ingetrokken, maar niet daarna.

Onder van toepassing zijnde wetten en zoals voorzien in het Aanbod voor Aankoop kan de Uitgever op eigen gezag, het Aanbod op elk moment verlengen, heropenen, amenderen, afzien van enige voorwaarde daarvan of het beëindigen. De verplichting van de Uitgever om Promesses die op geldig wijze worden aangeboden voor aankoop en die niet op geldige wijze worden teruggetrokken te accepteren en deze te betalen in overeenstemming met het Aanbod, is afhankelijk van het vervullen van bepaalde voorwaarden beschreven in het Aanbod voor Aankoop (waarvan de Uitgever op eigen gezag op elk ogenblik mag afzien).

De Uitgever heeft Deutsche Bank, AG, kantoor Londen aangenomen om als de enige Dealer Manager op te treden voor het Aanbod en Lucid Issuer Services Limited als de Agent voor de Offerte. Houders van de Promesses kunnen vragen en verzoeken om hulp in verband met het Aanbod richten aan Deutsche Bank AG, kantoor Londen, tav: Liability Management Group, tel: +44(0)20-7545-8011, e-mail: liability.management@db.com. Houders van de Promesses kunnen vragen en verzoeken om hulp in verband met de aflevering van geldige elektronische offertes en instructies voor het blokkeren, richten aan Lucid Issuer Services Limited, tav: Sunjeeve Patel/Yves Theis, tel: +44(0)20-7704-0880, fax: +44(0)20-7067-9098, e-mail: prologis@lucid-is.com.

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en noch dit persbericht noch het Aanbod voor Aankoop vormt een aanbieding voor het kopen of een verzoek voor een aanbod om enige Promesses te verkopen. Het verzoek om de Promesses te verkopen of te kopen wordt alleen gedaan aan houders van de Promesses in overeenstemming met de beperkingen en de voorwaarden van het Aanbod voor Aankoop. Dit aanbod wordt niet gedaan in een rechtsgebied waarin een dergelijke aanbod of verzoek strijdig is met de wet. Het Aanbod, de verspreiding van het Aanbod voor Aankoop en enige andere materialen in verband met het Aanbod (inclusief dit persbericht) kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt worden en zij zijn onderworpen aan het "Beperkingen op Aanbod en Verspreiding" van het Aanbod voor Aankoop. Geen van de Uitgever, de Borgen, de Dealer Manager of de Offerte Agent doen enige aanbeveling over de vraag of de houders van Promesses te koop zouden moeten bieden aan de Uitgever.

Over PLD International Finance LLC en ProLogis

PLD International Finance LLC is een volledige indirecte dochteronderneming van ProLogis en zijn activiteiten omvatten onder meer het opzetten van, het deelnemen aan en de financiering van bedrijven en het verstrekken van geldleningen aan groepsbedrijven en het lenen van gelden van derde partijen en van ProLogis.

ProLogis is een Amerikaans trust voor onroerend goed opgezet in overeenstemming met de wetten van de Staat Maryland en is een vooraanstaand wereldwijd aanbieder van industriële distributiefaciliteiten. Het bedrijf is actief in 18 landen overal in Noord-Amerika, Europa en Azië. Op 30 september 2009 had ProLogis meer dan 475 miljoen vierkante voet industriële ruimte (44 miljoen vierkante meter) in bezit, waarmee het meer dan 4.500 klanten bedient, inclusief fabrikanten, winkels, vervoersbedrijven, derde partij aanbieders van logistieke diensten en andere bedrijven die grootschalige distributie nodig hebben. Meer informatie over het bedrijf is te vinden op www.prologis.com.

BRON ProLogis