Portugees voorzitterschap opgeroepen om zich tegen de gang van zaken in Rusland te verzetten

04 Jul, 2007, 22:23 BST Van Amsterdam and Peroff

HELSINKI, July 4 /PRNewswire/ -- Vandaag hebben Russische mensenrechtenactivisten, die deelnemen aan het Fins-Russische Civic Forum 2007, de Portugese president Aníbal Cavaco Silva opgeroepen aan zijn verplichtingen, volgens de Portugese en Europese wet, te voldoen en de algemene normen en waarden van democratie en mensenrechten te handhaven, zoals hij eerder had toegezegd, te verdedigen.

Ludmilla Alexeeva, voorzitter van de Moskou Helsinki groep en als gedelegeerde aanwezig op de conferentie benadrukte dat "dit niet de tijd is voor Europese leiders om ons aan ons lot over te laten, terwijl zij de nieuwe olie tsaar van Europa omhelzen."

In navolging van mevr. Alexeeva reageerden verscheidene gedelegeerden heftig op recente uitlatingen van Manuel Curto, de Portugese ambassadeur in Rusland, die journalisten meedeelde dat Portugal - die momenteel roterend voorzitter van de EU is - "...niet van plan is Rusland de les te lezen."

Alexander Nikitin, directeur van de Bellona Foundation in St. Petersburg en Grigory Pasko, journalist, beiden voormalige "gewetensgevangenen" opgesloten door de Russische autoriteiten, hebben het Duitse voorzitterschap van de EU, dat liep van januari tot juni 2007, met kracht verdedigd.

"Wij hebben in het verleden en zullen in de toekomst op elke mogelijke wijze die ons mandaat ons toestaat, de manier ondersteunen waarop het Duitse voorzitterschap zich te weer stelde tegen het toenemende tempo van repressie en autoritaire gedrag in Rusland. We kunnen alleen maar hopen dat de Portugezen net zo onomwonden intolerant zijn ten aanzien van gedrag dat de fundamentele waarden van democratie en mensenrechten duidelijk met de voeten treedt", aldus Dhr. Pasko.

Dhr. Robert Amsterdam, internationaal juridisch raadsman voor Mikhail Khodorkovsky, in een commentaar:

"Het Portugese voorzitterschap kan niet slagen als tijdens haar mandaat eigenbelang het wint van principes in zaken als Kosovo en de centrale rol van mensenrechten in de toekomst van een Europees-Russisch partnerschap."

BRON Amsterdam and Peroff