Positieve klinische resultaten voor Kiadis Pharma's ATIR(TM) bij niet identieke beenmergtransplantaties

04 Dec, 2008, 15:14 GMT Van Kiadis Pharma

AMSTERDAM, December 4 /PRNewswire/ --

- Kiadis Pharma start registratiestudie voor ATIR(TM)

Het op oncologie gerichte biofarmaceutische bedrijf Kiadis Pharma maakt vandaag bekend dat met succes de laatste patiënt in de fase I/II klinische studie met ATIR(TM) is behandeld. ATIR(TM), een donor lymphocyte cell-based produkt, is in ontwikkeling om bij beenmergtransplantaties de acute Graft versus Host reactie te voorkomen en te zorgen voor een snel en veilig herstel van het afweersysteem bij de patient. Negentien terminale bloedkankerpatiënten zijn behandeld waarbij geen enkel geval van acute Graft versus Host (graad III/IV) is opgetreden binnen de eerste 100 dagen na het toedienen van de ATIR(TM) infusie. Deze data bevestigen dat het gebruik van ATIR(TM) uitvoerbaar is en door patiënten goed wordt verdragen in combinatie met een niet identieke beenmergtransplantatie.

In navolging van het wetenschappelijk advies van de EMEA, is Kiadis Pharma een internationale registratiestudie aan het voorbereiden. Aan deze studie zullen een aantal toonaangevende centra in Europa deelnemen. De eerste patiënt zal in 2009 worden behandeld met ATIRTM. In deze studie zal de werkzaamheid van ATIR(TM) onderzocht worden in patienten die gedioagnoseerd zijn met AML, ALL of MDS die in aanmerking komen voor een allogene beenmergtransplantatie maar voor wie geen identieke donor beschikbaar is.

"Beenmergtransplantaties zijn vaak de nog enige behandeling voor terminale bloedkankerpatiënten. Maar helaas vinden teveel van deze patiëntenniet op tijd een passende donor", zegt Dr. Denis-Claude Roy van het Maisonneuve-Rosemont Hospitaal in Montreal, de hoofdonderzoeker op de studie. "Onze studie laat een snel herstel van het afweersysteem zien bij patienten, die getransplanteerd zijn met ATIR(TM) behandelde immuuncellen, welke afkomstig zijn van niet identieke donoren. Zonder de ATIR(TM) behandeling zou dit niet mogelijk zijn door het hoge risico op acute Graft versus Host bij het gebruik van niet identieke donor imuuncellen. Dit is duidelijk een zeer hoopvolle ontwikkeling voor een grote groep patiënten".

Dr. Manja Bouman, CEO of Kiadis Pharma:"De resultaten van deze klinische studie zijn erg bemoedigend en het is opnieuw een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van ATIR(TM) als een revolutionaire aanpak om veilige en potentieel levensreddende niet identieke beenmergtransplantaties mogelijk te maken voor terminale bloedkankerpatiënten.

Over ATIR(TM)

ATIR(TM) is in ontwikkeling om herstel van het immuunsysteem na een transplantatie te bespoedigen zonder dat de levensbedreigende complicatie van acute Graft versus Host Disease (GvHD) optreedt. GvHD is een aandoening waarbij organen en/of weefsel van de patiënt door het nieuwe immuunsysteem van de donor worden afgestoten. Voor de huidige allogene beenmergtransplantaties is het essentieel dat het imuunsysteem van de patiënt en de donor zoveel mogelijk overeenkomen om het risico op GvHD te beperken. Hierdoor is de behandeling afhankelijk van het beschikbaar zijn van een "identieke" donor. Door het voorkomen van GvHD maakt ATIR(TM) het mogelijk om een "niet identieke" donor te gebruiken. Daardoor zorgt het product voor het opheffen van de grote beperking voor het toepassen van donor beenmergtransplantaties; het tijdig vinden van een passende donor.

Over Kiadis Pharma

Kiadis Pharma is een biofarmaceutisch oncologiebedrijf specifiek gericht op complicaties en beperkingen bij beenmergtransplantaties voor bloedkankerpatienten. Het bedrijf heeft drie bloedkankerproducten in fase II en fase III van klinische ontwikkeling. Dit zijn producten die nieuwe behandelingen mogelijk maken van terminaal zieke kankerpatiënten die nu nog niet beschikbaar zijn, maar waar aanzienlijk behoefte aan is. Het hoofdkantoor van Kiadis Pharma is gevestigd in Amsterdam. De onderneming heeft faciliteiten in Groningen en Montreal, Canada. Voor meer informatie over Kiadis Pharma, verwijzen wij u naar: http://www.kiadis.com

BRON Kiadis Pharma