Potsdam gaat opnieuw onteigenen zonder te betalen

05 Nov, 2007, 05:00 GMT Van Flaskamp AG

POTSDAM, Duitsland, November 5 /PRNewswire/ -- Het bestuur van de stad Potsdam staat aan de vooravond van een nieuwe onteigening. Reeds decennia lang frustreerde de gemeente Potsdam de rechtmatige eigenaren in gebruik en teruggave van hun bezit. Medio 2007 hebben de laatste rechtmatige eigenaren, na achttien jaar strijd, hun huis en grond teruggekregen die zij onder andere in het DDR-regime moesten afstaan. Het lijkt erop dat Potsdam democratische grondrechten, zoals het recht op bezit, niet respecteert, want Potsdam gaat opnieuw de huiseigenaren onteigenen. De eigenaren zijn het zat en stappen naar het Europese Hof.

Betrokken eigenaren, veelal met een niet-Duitse nationaliteit, voelen zich zwaar benadeeld en gediscrimineerd door de stad en haar burgermeester.

In diverse locale media wordt gesproken over de "criminele bezitters". Daarnaast heeft de stad dwangbevelen uitgevaardigd aan de Duitse grondeigenaren tot ruiming van de grondstukken, de grondstukken van niet-Duitsers werden zonder dwangbevel geruimd. De vraag is waar dit soort praktijken nog kan binnen de Europese Unie. Ofwel: "Heeft de heer Jakobs geen respect voor grondrechten van het individu? Zijn manier van uiten zet mij tot denken, wie stopt deze populist en zijn massapropaganda?", aldus een van de eigenaren.

De gemeente heeft al jaren moeite om de begroting sluitend te krijgen en heeft geen geld voor compensatie. In eerdere berichten gaf de burgermeester, Jann Jakobs (SPD), aan dat hij niet van plan is de toch al "rijke" woningbezitters financieel te willen compenseren.

De afgelopen jaren hebben de eigenaren Potsdam diverse voorstellen gedaan om tot een compromis te komen. Maar de stad houdt voet bij stuk en leest de eigenaren de les. De oude grensweg, aangelegd dwars door hun historische tuinen als scheiding tussen Oost en West Duitsland, moet blijven bestaan. Op kosten van de eigenaren en ten koste van hun rechten. Potsdam wil door een onteigeningsbeleid de eigenaren dwingen de weg te handhaven en te vernieuwen, in het belang van het "volk" en op kosten van de "kapitalisten". Een interessante bijkomstigheid is dat Potsdam naar een Europese fietsweg streeft met EU subsidie, en alle geldende regels van fatsoen, goed bestuur en menselijk respect alsmede de Europese wetten met minachting tart.

Jarenlang voerden diverse belanghebbenden processen, maar tot op heden deed het Duitse gerechtshof geen definitieve uitspraak. Eigenaren gaan nu de stad en de burgermeester tot aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens dagen. Met als doel uiteindelijk het recht te laten zegevieren, ongeacht hoe lang dat gaat duren.

BRON Flaskamp AG