Project Management Institute verkrijgt ISO 17024 accreditatie

17 Apr, 2007, 22:15 BST Van Project Management Institute

NEWTOWN SQUARE, Pennsylvania, April 17 /PRNewswire/ --

Project Management Institute (PMI), de op wereldniveau leidinggevende associatie zonder winstoogmerk die zich toelegt op projectmanagement, deelt mee dat het de prestigieuze ISO/IEC 17024 accreditatie van de International Organization for Standardization (ISO) heeft gekregen voor zijn Project Management Professional (PMP(R)) keurmerk programma.

Door de toewijzing van de ISO 17024 accreditatie van PMI's keurmerk systeem voor de PMP door een onafhankelijke, onpartijdige accreditatie instantie, bevestigt tevens de wereldwijde erkenning. De ISO, waarvan het hoofdkantoor in Genève, Zwitserland is gevestigd, lanceerde ISO 17024 in 2002. Het is nu gemachtigd door 85 landen en is een wereldwijd erkende standaard voor organisaties van over de hele wereld die individuen certificeren.

PMI is de eerste professionele Project Management Associatie in de wereld, die deze accreditatie krijgt voor zijn systeem om personeel te certificeren. De accreditatie omvat rigoureuze eisen voor het ontwikkelen en up-to-date houden van examens, alsmede managementsystemen van hoge kwaliteit om kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Organisaties die gebruikmaken van door PMI gecertificeerde PMP keurmerkhouders kunnen aan de ISO 17024 certificatie refereren, als zijnde gekwalificeerd voor wat betreft competentie en capaciteiten in project management. Professionals die overwegen om het PMP keurmerk te halen, kunnen ervan verzekerd zijn dat PMI's certificatiesysteem over de hele wereld in het zakenmilieu wordt erkend als een internationale standaard voor certificatie-instituten. PMI gebruikt voor al zijn keurmerken hetzelfde ontwikkeling-, onderhouds- en kwaliteitsmanagement systeem.

PMI keurmerken worden wereldwijd erkent: er zijn momenteel, verdeelt over 160 landen, meer dan 218.000 PMP keurmerk houders. De ISO 17024 accreditatie zorgt verder voor een bevestiging van PMP's status als het meest wijdverspreide, overdraagbare project management keurmerk van de wereld.

PMI biedt een breed scala aan keurmerken voor praktijkwerkers; van junior niveau tot en met senior executive:

  
  -- Project Management Professional (PMP(R)), geïnitieerd in 1984 toont
    aan werkgevers, cliënten en collega's aan dat projectmanagers over   
    kennis van zaken beschikken, ervaring hebben en de vakkundigheid  
    bezitten om een project succesvol af te ronden.
  -- Er is een Certified Associate in Project Management (CAPM(R)) voor
    project teamleden, junior project managers en gekwalificeerde  
    eerstejaars studenten en laatstejaars studenten, waarin de mate van 
    hun projectteam prestaties officieel wordt geclassificeerd en erkend.
  -- Er is een Program Management Professional (PgMPSM) voor de
    professional die leider is van vele projecten tegelijk en verzekert   
    het uiteindelijk succes van een programma.
  -- Organizational Project Management Maturity Model (OPM3(R))
    ProductSuite verzorgt training, gereedschappen en certificatie aan 
    Diegenen die organisaties helpen meer waarde te bereiken van OPM3(R).

PMI professional keurmerken zijn beschikbaar voor leden en niet-leden van PMI en worden over de hele wereld erkend en geaccepteerd als bewijs van een erkend opleidingsniveau, kennis en ervaring in project en portfolio management. PMI gebruikt voor al zijn keurmerken hetzelfde ontwikkeling-, onderhouds- en kwaliteitsmanagement systeem. Voor meer informatie over PMI keurmerken kunt u terecht op http://www.pmi.org.

Over PMI

Het Project Management Institute (PMI) is met meer dan 232.000 leden in meer dan 160 landen de leidende organisatie voor wat het vak van project manager betreft. PMI is zich actief bezig als pleitbezorger voor het vak door professionele maatstaven aan te leggen, onderzoek te doen en toegang te geven tot een enorme hoeveelheid informatiebronnen. PMI bevordert ook professionele carrière ontwikkeling en biedt keurmerken, netwerken en maatschappelijk geëngageerde alternatieven

Al meer dan 38 jaar heeft PMI de carrières van praktijkwerkers, die project management onmisbaar hebben gemaakt voor het halen van resultaat bij het zaken doen, vooruitgeholpen Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.pmi.org.

Web site: http://www.pmi.org

BRON Project Management Institute