ProLogis meldt Investor Group haar plannen haar belang in ProLogis European Properties (PEPR) te behouden

13 Apr, 2011, 18:16 BST Van ProLogis

DENVER, April 13, 2011 /PRNewswire/ -- ProLogis (NYSE: PLD), een toonaangevende, internationale leverancier van distributiefaciliteiten, heeft vandaag bekendgemaakt dat het van plan is haar eigendomsbelang in en managementovereenkomst met ProLogis European Properties (Euronext: PEPR), een beursgenoteerd fonds dat bestaat uit hoogwaardige distributie- en logistiekfaciliteiten in Europa te houden. Het bedrijf publiceert deze verklaring als reactie op een gezamenlijk persbericht van APG Algemene Pensioen Groep N.V. ("APG") en Goodman Group (collectief de "Investor Group" genoemd) dat gerelateerd was aan een ongevraagde intentieverklaring ontvangen door ProLogis op 31 maart 2011 waarin interesse in het overnemen van ProLogis' 33,1 % eigendomsbelang in PEPR werd uitgedrukt namens een onbekend consortium.

De intentieverklaring van de Investor Group bevatte verschillende voorwaarden, inclusief toereikende afronding van due diligence, en plaatste een waarde op het belang van ProLogis van euro 378 miljoen, of euro 6 per stuk, op basis van het geschatte gemiddelde PEPR's intrinsieke waarde aan het einde van het jaar 2010. De intentieverklaring gaf ook aan dat het bod afhing van of ProLogis haar managementovereenkomst aan Goodman Group zou afstaan. Ondanks de zeer voorwaardelijke aard van het bod en APG's verzoek om geheimhoudingm heeft ProLogis de verklaring onmiddellijk onder de aandacht gebracht van de raad van bestuur van PEPR in een poging goed beheer, transparantie en het belang van alle PEPR-aandeelhouders te garanderen.

In haar reactie op de intentieverklaring van de Investor Group zei Walter C. Rakowich, ProLogis CEO: "ProLogis wil en wenst haar belang in PEPR niet te verkopen. Daarnaast willen we het management van PEPR niet verkopen of afstaan. Het waardevoorstel van PEPR wordt altijd onontkoombaar gekoppeld aan ProLogis' actieve eigendom en management. ProLogis levert ongeëvenaarde industriële managementkennis, sterke Europese bedrijfsvoering en een internationale financiële organisatie.

"Daarnaast verzekert ProLogis' aanzienlijke eigendomsbelang in PEPR dat onze belangen, als externe manager, volledige op een lijn liggen met die van PEPR's aandeelhouders. Deze voordelen gelden voor alle aandeelhouders en vertegenwoordigen een aantal van de voornaamste redenen waarom aandeelhouders in PEPR investeren."

In haar reactie bood ProLogis ook aan haar dialoog met APG betreffende een reeks waardeverhogende alternatieven in een professionele en samenwerkende manier voort te zetten met als doel een wederzijds toereikende toekomst te vinden die het belang van alle PEPR-aandeelhouders zal dienen. "APG heeft in aanverwante discussies erkend dat het de timing van onze pending fusie wilde gebruiken om invloed uit te oefenen, en we vinden het jammer dat APG en Goodman ervoor hebben gekozen deze kwestie in de media voort te zetten," voegde Rakowich eraan toe.

ProLogis zei dat de uitdrukking van interesse van de Investor Group en de daaropvolgende reactie van ProLogis naar verwachting geen invloed zullen hebben op de voorgestelde fusie van gelijken tussen ProLogis en AMB Property Corporation (NYSE: AMB).

Over ProLogis

ProLogis is een toonaangevende leverancier van distributiefaciliteiten met meer dan 435 miljoen vierkante voet (40 miljoen vierkante meter) aan industriële ruimte die beheerd worden in markten in Noord-Amerika, Europa en Azië. Het bedrijf least haar industriële faciliteiten aan meer dan 3800 klanten waaronder producenten, verkopers, transportbedrijven, derde partij logistiekleveranciers en andere bedrijven met grote distributiebehoeften. Ga voor meer informatie over het bedrijf naar http://www.prologis.com.

Volg ProLogis on Twitter: http://twitter.com/ProLogis

Over PEPR

ProLogis European Properties, of PEPR, is een van de grootste pan-Europese eigenaar van hoogwaardige distributie- en logistiekfaciliteiten. PEPR werd in 1999 opgericht als een closed end, onroerend goed beleggingsfonds, dat extern beheerd wordt door een dochteronderneming van ProLogis (NYSE: PLD), een toonaangevende, internationale leverancier van distributiefaciliteiten. In september 2006 werd PEPR genoteerd op Euronext Amsterdam.

Meer informatie over de voorgestelde transanctie en waar dit te vinden is:

In verband met de voorgestelde transactie heeft AMB Property Corporation ("AMB") een voorbereidend registratiedocument op Form S-4 ingediend bij de SEC wat een voorbereidende gezamenlijke proxyverklaring van ProLogis en AMB bevat dat tevens dient als een prospectus van AMB. ProLogis en AMB zijn ook van plan andere relevante documenten in te dienen bij de SEC betreffende de voorgestelde transactie. Het registratiedocument is niet effectief verklaard door de SEC en de definitieve gezamenlijke proxyverklaring/prospectus is momenteel niet beschikbaar. BELEGGERS WORDEN DRINGENT VERZOCHT DE VOORBEREIDENDE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS EN ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN TE LEZEN EN DE DEFINITIEVE GEZAMENLIJKE PROXYVERKLARING/PROSPECTUS, INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR WORDT AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE ZULLEN BEVATTEN. U kunt een gratis kopie ontvangen van de voorbereidende gezamenlijke proxyverklaring/prospectus en andere relevante documenten die door ProLogis en AMB ingediend zijn bij de SEC, inclusief de definitieve gezamenlijke proxy verklaring/prospectus, indien en wanneer deze beschikbaar worden op de website van SEC op www.sec.gov. Kopieën van de documenten die ingediend zijn door ProLogis en AMB bij de SEC zijn gratis beschikbaar op de website van ProLogis op www.prologis.com of door contact op te nemen met ProLogis Investor Relations via +1-303-567-5690. Kopieën van de documenten ingediend door AMB bij de SEC zullen gratis beschikbaar zijn op de website van AMB www.amb.com of door contact op te nemen met AMB Investor Relations via +1-415-394-9000.

AMB en ProLogis en hun respectievelijke directeurs en executive officers, en andere leden van het management en werknemers kunnen gevraagd worden deel te nemen aan het verzoek om proxies met betrekking tot voorgestelde transactie. U kunt informatie over de executive officers en directeurs van ProLogis vinden in het jaarverslag van ProLigis op Form 10K ingediend op 28 februari 2011, zoals aangepast op Form 10K/A ingediend bij de SEC op 28 maart 2011 en definitieve proxyverklaring ingediend bij de SEC op 30 maart 2010. U kunt informatie over de executive directors en directeurs van AMB vinden in het jaarverslag van AMB op Form 10K ingediend bij de SEC op 18 februari 2011, zoals aangepast op Form 10K/A ingediend bij de SEC op 10 maart 2011 en de definitieve Proxy statement ingediend bij de SEC op 23 maart 2010. Meer informatie betreffende de belangen van dergelijke potentiële deelnemers staat in de joint proxyverklaring/prospectus en andere relevante documenten ingediend bij de SEC indien en wanneer deze beschikbaar worden. U kunt gratis kopieën verkrijgen van deze documenten van AMB of ProLogis via de bovengemelde bronnen.

Dit is geen bod ter verkoop van of een verzoek tot een bod ter aankoop van aandelen en er zal geen aandelenverkoop in een jurisdictie plaatsvinden waarin een dergelijk bod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn vóór de registratie of kwalificatie onder de wetten betreffende aandelen van een dergelijke jurisdictie. Er zal geen aanbod van aandelen gedaan worden behalve door middel van een prospectus die voldoet aan de vereisten van Sectie 10 of the Amerikaanse uit 1933, zoals aangepast.

BRON ProLogis