Provisioneel resultaat met betrekking tot Aanbod tot omwisseling IsoTis 74,96% van aandelen geboden

23 Jan, 2007, 06:46 GMT Van IsoTis Orthobiologics

LAUSANNE, Zwitserland en IRVINE, Californië, January 23 /PRNewswire/ -- Verder naar de persberichten van 6 november 2006, 1, 14 en 15 december 2006 en het offer memorandum van 14 december 2006 (het "Offer Memorandum"), presenteren IsoTis Inc. en IsoTis SA ("IsoTis" of het "Bedrijf") hierbij gezamenlijk het provisionele resultaat met betrekking tot het openbare aanbod tot omwisseling (het "Aanbod tot omwisseling") voor alle uitgegeven en uitstaande geregistreerde aandelen (de "Zwitserse aandelen IsoTis"). Tenzij dat hierin is gedefinieerd, zullen in deze aankondiging gebruikte gedefinieerde termen de betekenis hebben die in het Offer Memorandum aan ze is toegeschreven.

Aan het einde van de Aanvaardingsperiode op 19 januari 2007, om 16.00 uur CET, zijn ongeveer 53.178.669 Zwitserse aandelen IsoTis geboden onder het Aanbod tot omwisseling, wat 74,96% vertegenwoordigt van het uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van het Bedrijf en wat 67,37% vertegenwoordigt van het uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van het Bedrijf inclusief het maximale aantal Zwitserse aandelen IsoTis dat zou kunnen worden uitgegeven op basis van het conditionele kapitaal van IsoTis (zoals gespecificeerd in paragraaf 6.6 van het Offer Memorandum). Opgemerkt zou moeten worden dat het bovengenoemde aantal en percentage slechts een voorlopige telling is, en vandaag is aangekondigd dat het voldoet aan de Zwitserse wet. Aangezien IsoTis Inc. geen Zwitserse aandelen IsoTis heeft verkregen buiten het Aanbod tot omwisseling, houdt IsoTis Inc. 74,96% van het uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van het Bedrijf aan het einde van de Aanvaardingsperiode.

Aan alle voorwaarden van het Aanbod tot omwisseling zoals is uiteengezet in het Offer Memorandum is voldaan.

Niet later dan op 25 januari 2007 zal de uiteindelijke telling beschikbaar zijn, wanneer IsoTis Inc. openbaar zal aankondigen of het Aanbod tot omwisseling onvoorwaardelijk is verklaard.

Als het Aanbod tot omwisseling onvoorwaardelijk zal worden verklaard, verwacht IsoTis Inc. dat het op 26 januari 2007 een aan de NASDAQ genoteerd bedrijf zal worden en dat het het Aanbod tot omwisseling in de loop van februari 2007 volledig zal completeren.

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "vooruitziende verklaringen" in de betekenis van Sectie 21E van de Securities Exchange Act uit 1934, zoals die is geamendeerd, inclusief waar wordt verwezen naar plannen en verwachtingen van het management voor toekomstige activiteiten, prospecten en financiële situatie. Woorden zoals "strategie," "verwacht," "neemt zich voor," "voorziet," "gelooft," "zal," "blijft," "schat in," "is van plan," "projecten," "doelen," "doelstellingen," "kan," 'zou kunnen," en andere woorden van gelijke strekking zijn bedoeld om zulke vooruitziende verklaringen vast te stellen. Men kan ze ook vaststellen door het feit dat ze niet strikt betrekking hebben op historische of actuele feiten. Zulke verklaringen zijn slechts gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van IsoTis, Inc. Men zou geen overmatig vertrouwen moeten hebben op deze verklaringen, omdat ze door hun aard afhankelijk zijn van bekende en onbekende risico's en kunnen worden beïnvloed door factoren buiten de macht van IsoTis, Inc. Eigenlijke resultaten zouden wezenlijk kunnen verschillen van actuele verwachtingen vanwege een aantal factoren en onzekerheden die IsoTis, Inc. beïnvloeden, inclusief, maar niet beperkt tot, het krijgen van onvoldoende aandeelhouderssteun voor het Aanbod tot omwisseling, het onvermogen om de aandelen van IsoTis, Inc. tijdig op de NASDAQ noteren, als dat al lukt, de situatie op de markt op het tijdstip van het voorgestelde aanbod en het onvermogen om goedkeuring van de SEC te krijgen voor het aanbod. IsoTis, Inc. doet uitdrukkelijk afstand van ieder voornemen of iedere verplichting om deze vooruitziende verklaringen bij te werken, behalve zoals wordt vereist door de wet.

Met betrekking tot de provisionele resultaten is door IsoTis Inc. ook een officiële aankondiging in overeenstemming met de Zwitserse wet gedaan, waarvan een exemplaar in het Engels, Frans en Duits op de website van het Bedrijf is geplaatst op http://investors.isotis.com.

Deze mededeling is een publieke mededeling, zoals is bedoeld in artikel 9b, paragraaf 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Het Aanbod tot omwisseling wordt gemaakt voor de aandelen van IsoTis SA, een Zwitsers bedrijf, die zijn genoteerd op de SWX, op Euronext Amsterdam en op de TSX. Het Aanbod tot omwisseling is afhankelijk van vereisten tot openbaring in Zwitserland, Nederland en Canada, waarvan de vereisten anders zijn dan die in de Verenigde Staten. Amerikaanse aandeelhouders van IsoTis SA zouden zich bewust moeten zijn dat IsoTis, Inc., tot zover is toegestaan, aandelen van IsoTis SA zou kunnen aanschaffen op een andere wijze dan onder het Aanbod tot omwisseling, zoals in aankopen op de open markt of privaat onderhandelde aankopen.

BRON IsoTis Orthobiologics