Publicatie over PEARL I en II-onderzoeken in het New England Journal of Medicine bevestigt de werkzaamheid van Esmya® (ulipristalacetaat) voor de preoperatieve behandeling van fibromen (myomen)

02 Feb, 2012, 07:00 GMT Van PregLem

GENÈVE, February 2, 2012 /PRNewswire/ --

PregLem, de volle dochteronderneming van Gedeon Richter,maakt de volledige resultaten bekend van de PEARL I en II-onderzoeken die tegelijkertijd ook in het New EnglandJournal of Medicine(NEJM) worden gepubliceerd. Het bedrijf heeft onlangs een positieve reactie van het EMA/CHMP ontvangen voor Esmya® 5 mg (ulipristalacetaat) voor de preoperatieve behandeling van fibromen of vleesbomen (myomen), en verwacht begin dit jaar een handelsvergunning van de Europese Commissie te krijgen.

 • Ulipristalacetaat vermindert bloedingen bij meer dan 90% van de patiënten.
 • Overmatig bloeden werd aanzienlijk sneller bedwongen met ulipristalacetaat dan met leuprolideacetaat.
 • Ulipristalacetaat verminderde de grootte van de vleesboom aanzienlijk bij de patiënten die niet werden geopereerd, en deze afname hield tot minstens zes maanden na de beëindiging van de behandeling stand.

PEARL I, een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, fase 3 parallelgroepen-studie toonde het volgende aan:

 • Baarmoederbloedingen werden verminderd bij 91% van de vrouwen die 5 mg ulipristalacetaat kregen, en bij 92% van de vrouwen die 10 mg ulipristalacetaat kregen, vergeleken met 19% van de patiënten die een placebo ontvingen (p<0,001).
 • De percentages voor amenorroe waren respectievelijk 73%, 82% en 6%, en amenorroe zette bij de meerderheid van de patiënten die ulipristalacetaat kregen binnen 10 dagen in.
 • De mediane veranderingen in het totale volume van de fibromen was -21%, -12% en +3% (p=0,002 bij 5 mg ulipristalacetaat versus placebo, en p=0,006 bij 10 mg ulipristalacetaat versus placebo).
 • In vergelijking met de placebo leidden beide doses ulipristalacetaat tot een vermindering van pijn (vooral matige of ernstige pijn), zoals gemeten met de verkorte versie van de McGill pijnvragenlijst (MPQ, de McGill Pain Questionnaire).
 • Ulipristalacetaat veroorzaakte goedaardige histologische veranderingen in het endometrium, die 6 maanden na het einde van de therapie weer waren verdwenen.
 • Het percentage negatieve bijwerkingen verschilde niet significant tussen de drie groepen. Hoofdpijn en gevoelige borsten kwamen het vaakst naar voren als nadelige verschijnselen in verband met ulipristalacetaat, maar deze kwamen niet aanzienlijk vaker voor dan bij de placebo's.

PEARL II, een dubbelblind, dubbel-placebo, fase 3-onderzoek waarin ulipristalacetaat werd vergeleken met de injecteerbare GnRH-agonist (leuprolideacetaat) toonde het volgende aan:

 • Baarmoederbloedingen werden verminderd bij 90% van de vrouwen die 5 mg ulipristalacetaat kregen, en bij 98% van degenen die 10 mg ulipristalacetaat kregen, en bij 89% van de patiënten die leuprolideacetaat ontvingen.
 • Vermindering van overmatig bloeden vond statistisch significant sneller plaats bij patiënten die 5 mg ulipristalacetaat of 10 mg ulipristalacetaat kregen dan bij degenen die leuprolideacetaat ontvingen.
 • Mediane tijden voor amenorroe waren 7 dagen voor patiënten die 5 mg ulipristalacetaat kregen, 5 dagen voor degenen die 10 mg ulipristalacetaat kregen, en 21 dagen voor degenen die leuprolideacetaat ontvingen.
 • Alle behandelingen verminderden het volume van de drie grootste fibromen, met een mediane vermindering in week 13 van 36% in de groep die 5 mg ulipristalacetaat kreeg, 42% in de groep die 10 mg ulipristalacetaat kreeg, en 53% in de groep die leuprolideacetaat ontving.
 • Voor patiënten die geen hysterectomie of myomectomie ondergingen, toonde ulipristalacetaat een meer aanhoudend effect op de vermindering van het volume van vleesbomen tijdens de 6 maanden durende follow-up zonder behandeling, dan bij de groep met leuprolideacetaat.
 • Matige tot ernstige opvliegers werden gemeld door 11% van de vrouwen die 5 mg ulipristalacetaat kregen, en door 10% van degenen die 10 mg ulipristalacetaat kregen, vergeleken met 40% van de patiënten die leuprolideacetaat ontvingen (p<0,001 voor elke dosis ulipristalacetaat versus leuprolideacetaat).
 • Er waren geen significante verschillen tussen de beide ulipristalacetaat - groepen en de leuprolideacetaatgroep wat betreft het aantal patiënten dat andere negatieve bijwerkingen rapporteerde of de behandeling staakte als gevolg van bijwerkingen.

"Deze resultaten zijn goed nieuws voor vrouwen die last hebben van vleesbomen", zei prof. Jacques Donnez, hoofdonderzoeker in PEARL I en II, en hoofdauteur van de NEJM-artikelen. "Esmya® 5 mg zal een echte nieuwe therapeutische optie zijn voor artsen die deze vrouwen behandelen."

Over fibromen

Fibromen of vleesbomen (myomen) zijn de meest voorkomende goedaardige, vaste tumoren van de vrouwelijke geslachtsorganen, die bij 20 tot 25 procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd voorkomen. In de EU worden jaarlijks naar schatting ongeveer 300.000 chirurgische ingrepen uitgevoerd in verband met vleesbomen, waarvan ongeveer 230.000 baarmoederverwijderingen. De aandoening wordt gekenmerkt door overmatig bloeden van de baarmoeder, bloedarmoede, pijn, frequent urineren of incontinentie, en onvruchtbaarheid. GnRH-agonisten zijn de enige goedgekeurde preoperatieve behandeling voor fibromen, maar het gebruik ervan is relatief beperkt vanwege bijwerkingen als gevolg van de onderdrukking van oestrogeen tot op castratieniveau (opvliegers, depressie, stemmingswisselingen, libidoverlies, vaginitis en het verlies van botdichtheid).

Over Esmya®

De Esmya® 5 mg tablet met ulipristalacetaat is een toonaangevende, oraal werkzame, selectieve progesteronreceptor-modulator die reversibel de progesteronreceptoren blokkeert in de doelweefsels. Zoals gepubliceerd in de NEJM, is de 12 weken, eenmaal per dag toegediende orale therapie (vs. injecteerbare GnRH-agonist) effectief om bloeding in de baarmoeder te stoppen, bloedarmoede te corrigeren en het volume van vleesbomen te doen krimpen. Ze verbetert de levenskwaliteit en heeft geen castratiebijwerkingen vergeleken met GnRH-agonisten. Er zijn geen gegevens beschikbaar over behandeling van een duur langer dan 3 maanden.

OverPEARL-onderzoeken

PEARL I en II (PGL4001's - een codenaam voor Esmya®) Efficacy Assessment in Reduction  (werkzaamheidsbeoordeling van de reductie) van de symptomen als gevolg van de baarmoeder Leiomyomata, zijn twee fase 3 klinische onderzoeken die voornamelijk worden uitgevoerd in Europa.

Aan PEARL I, een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, fase 3 parallelgroepen-studie namen 242 patiënten deel. Bij PEARL II, een dubbelblind, dubbel-placebo, fase 3-onderzoek waarin Esmya® werd vergeleken met de injecteerbare GnRH-agonist (leuprolideacetaat), waren 307 patiënten betrokken.

Beide centrale onderzoeken betroffen premenopauzale vrouwen van 18 tot 50 jaar met symptomatische vleesbomen, waaronder ernstige menstruatiebloedingen, die in aanmerking kwamen voor een hysterectomie. Naast de zware menstruatiebloedingen moesten patiënten in het PEARL I-onderzoek bloedarmoede hebben, en alle deelnemers ontvingen daarom gelijktijdig orale toediening van ijzer. De behandelperiodes van 12 weken werden gevolgd door een laatste behandelingsbezoek in week 13. Patiënten die dan nog steeds in aanmerking kwamen voor een operatie ondergingen een hysterectomie, myomectomie, een embolisatie van de baarmoederslagader of verwijdering van het baarmoederslijmvlies, wat bepaald werd door de onderzoeker. Alle proefpersonen werden na het einde van de behandeling gedurende 6 maanden gevolgd.

De hoofddoelstellingen van PEARL I waren het aantonen van een superieure werkzaamheid van Esmya® versus de placebo, de sterke baarmoederbloedingen te verminderen en het totale fibroomvolume te reduceren voorafgaand aan de operatie.

Het primaire werkzaamheidsdoel van PEARL II was om de non-inferieure werkzaamheid van Esmya® aan te tonen, vergeleken met de Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH)-agonist, om voorafgaand aan de operatie de overmatige baarmoederbloedingen te beperken die werden veroorzaakt door de fibromen. De coprimaire veiligheidsdoelstellingen was het vaststellen van de superioriteit van Esmya® wat betreft bijwerkingen vergeleken met leuprolideacetaat, gemeten in serumniveaus van oestradiol in week 13 en het percentage patiënten met matige tot ernstige opvliegers tijdens de behandeling.

Over Richter

Gedeon Richter Plc. (http://www.richter.hu), met hoofdkantoor in Boedapest, Hongarije, is een groot farmaceutisch bedrijf in Hongarije en een van de grootste in Midden- en Oost-Europa, met een groeiende directe aanwezigheid in West-Europa op het gebied van gynaecologie. De geconsolideerde omzet van Richter was ongeveer 1 miljard euro (1,3 miljard dollar), terwijl de marktkapitalisatie in 2010 2,9 miljard euro (3,8 miljard dollar) bedroeg. De productenportfolio van het bedrijf beslaat vrijwel alle belangrijke therapeutische gebieden, waaronder gynaecologie, het centrale zenuwstelsel en cardiovasculaire aandoeningen. Het bedrijf heeft de grootste R&D-afdeling in Centraal/Oost-Europa. Oorspronkelijke onderzoeksactiviteiten richten zich op stoornissen van het CZS en de belangrijkste klinische doelen situeren zich op het gebied van schizofrenie, angst, chronische pijn en depressie. Met zijn alom bekende expertise op het gebied van de chemie van steroïden, is Richter ook wereldwijd een belangrijke speler op het gebied van de vrouwengezondheidszorg.

PregLem Holding SA (http://www.preglem.com), de volle dochteronderneming van Richter, is een gespecialiseerd Zwitsers biofarmaceutisch bedrijf, gevestigd in Genève, en gewijd aan de ontwikkeling en commercialisering van een nieuwe klasse van geneesmiddelen op het gebied van de reproductieve gezondheid van vrouwen. PregLem beschikt over een ervaren senior managementteam met een bewezen staat van dienst op het gebied van de ontwikkeling, registratie en commercialisering van producten voor de reproductieve gezondheid.

 


BRON PregLem