Q-Park krijgt vertrouwen van grote banken

04 Dec, 2009, 09:00 GMT Van Q-Park N.V.

MAASTRICHT, Nederland, December 4 /PRNewswire/ --

- Omvangrijke financiering van EUR 965 miljoen

Een Pan-Europees bankenconsortium onder leiding van ING Real Estate Finance (Co-ordinator), Rabobank en KBC heeft haar vertrouwen in Q-Park bevestigd door deelname in de nieuwe Corporate Financiering van EUR 965 miljoen.

Q-Park, een internationaal opererende Nederlandse parkeeronderneming, verkrijgt een omvangrijke financiering à EUR 965 miljoen voor 3 jaar, gecommitteerd door ING, Rabobank, KBC, ABN-AMRO/HBU II, Dexia bank, Banque Palatine, LCL en Handelsbanken. Hiermee tonen deze banken hun vertrouwen in de positieve ontwikkeling en lange termijn visie van Q-Park, zoals beschreven in het recentelijk door de aandeelhouders goedgekeurde ondernemingsplan 2010 - 2012.

Met dit financieringsarrangement op corporate niveau en het vertrouwen van de aandeelhouders, tot uitdrukking gebracht in de recente aandelenemissie van EUR 50 miljoen, zijn zowel de bestaande activiteiten als de acquisities en investeringen zoals opgenomen in het ondernemingsplan volledig gefinancierd. Voor Q-Park, met een jaaromzet van meer dan EUR 600 miljoen, is daarmee een stabiel financieel kader gecreëerd voor de komende planperiode en kan de strategische focus geheel op het optimaliseren van het operationele bedrijf worden gericht.

Q-Park is in meerdere landen marktleider en voert een eenduidig, kwalitatief hoogstaand merkbeleid. Kwaliteit is tevens het uitgangspunt voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Q-Park, waarbij duurzaamheid, veiligheid en welzijn de centrale thema's zijn in- en om de parkeerfaciliteiten. Dit uit zich onder andere in het beschikbaar stellen van hartdefibrillatoren, duurzame bouw- en onderhoudsmaterialen, vermindering van zoekgedrag (en dus CO2 uitstoot) door aansluiting op parkeerverwijssystemen en sociale parkeertarief strategieën om mobiliteit te reguleren.

Q-Park ziet de parkeermarkt als onderdeel van de mobiliteitsketen en maakt zich dan ook sterk voor het reguleren van mobiliteit in stedelijke gebieden, waarbij betaald parkeren het belangrijkste instrument is. Hierbij vooroplopend met het eerlijkheidsprincipe 'De gebruiker betaalt' omdat tot op heden buitenproportioneel veel belastinggeld wordt gespendeerd aan (gratis) parkeren in plaats van aan andere maatschappelijke behoeften als onderwijs en gezondheidszorg.

Over Q-Park

Q-Park behoort tot de top 3 van de Europese parkeerondernemingen, met parkeerfaciliteiten in eigendom, exploitatie, beheer of een mixvorm daarvan. Q-Park is herkenbaar aan zijn kwaliteit en heeft een portfolio van meer dan 800 000 parkeerplaatsen en kantoren in Nederland, Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland.

Q-Park heeft met de publicatie 'Quintessence - de logica van betaald parkeren', een maatschappelijk verantwoorde standaard voor de parkeerindustrie geïntroduceerd. Hiermee worden vijf stedelijke uitdagingen in beschouwing genomen met de daarbij horende vijf opgaven; investeren, beheren, reguleren, surveilleren en tariferen. Voor meer informatie, email naar Quintessence@q-park.com.

De heer Vleugels, CEO en voorzitter raad van bestuur, is beschikbaar voor commentaar.

BRON Q-Park N.V.