Q-Park NV maakt nieuw lid Raad van Commissarissen bekend

10 Jan, 2011, 08:00 GMT Van Q-Park

MAASTRICHT, Nederland, January 10, 2011 /PRNewswire/ -- Q-Park NV is verheugd met de benoeming per 1 januari jl.van mevrouw drs. Karla Peijs tot de Raad van Commissarissen. Mevrouw Peijs is de opvolger van Prof. Dr. Wolter Lemstra die recentelijk aftrad na vele jaren van toewijding aan de Raad van Commissarissen van Q-Park.

De Q-Park NV Raad van Commissarissen heeft vijf leden en mevrouw Karla Peijs is de eerste vrouwelijke commissaris. Als onderdeel van haar taken zal zij de remuneratiecommissie voorzitten. Haar vele jaren van bestuurlijke en politieke ervaring op lokaal, nationaal en Europees niveau, in het bijzonder met betrekking tot vervoer in het algemeen, zullen de goede relaties van Q-Park NV met lokale en landelijke overheidsinstanties alleen maar versterken.

Karla Peijs heeft een prominente positie in Nederland. In maart 2007 is zij benoemd tot Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Van 2003 tot 2007 was zij minister van Verkeer en Waterstaat en daarvoor, van 1989 tot 2003, was zij lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

BRON Q-Park