Q-Park publiceert rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

28 Sep, 2011, 08:05 BST Van Q-Park

MAASTRICHT, Nederland, September 28, 2011 /PRNewswire/ --

Met gepaste trots publiceert Q-Park zijn MVO-rapport 'Responsible parking 2010' dat online beschikbaar is en besteld kan worden via de Q-Park-website.

In dit gedetailleerde MVO-rapport, dat uitgaat van het Global Reporting Initiative (GRI) en de ISO 26000-richtlijnen, wordt een cruciale rol weggelegd voor duurzame ontwikkeling, waarbij binnen de organisatie gestreefd wordt naar een evenwichtige balans tussen mensen, de planeet en winst. Het rapport gaat in op de belangrijkste focus van het MVO-beleid van Q-Park, namelijk het ondersteunen van duurzame, stedelijke mobiliteit gebaseerd op vijf pijlers: mobiliteit, faciliteiten, economie, milieu en maatschappij.

Duurzame mobiliteit in combinatie met gereguleerd, betaald parkeren zijn toonbeeld van het weldoordachte prijsbeleid dat Q-park voert. Door een toename van het aantal parkeerfaciliteiten gekoppeld aan parkeerroute-informatiesystemen (PRIS) wordt terugdringing bereikt van de hoeveelheid uitlaatgassen en fijnstof die uitgestoten worden door auto's op zoek naar een parkeerplek.

Met de berekening van de CO2-footprint kan Q-Park bijhouden en meten hoeveel fossiele brandstoffen het bedrijf gebruikt en daarmee vaststellen wat de milieugevolgen zijn van de bedrijfsactiviteiten. Q-Park heeft een groot aantal oplaadpunten voor elektrische auto's geïnstalleerd en wil daarmee een bijdrage leveren aan de zorg voor het milieu en het algemeen welbevinden van alle betrokken partijen. Dat Q-Park deze zorg serieus neemt laat het bedrijf zien door het merendeel van de eigen parkeerfaciliteiten uit te rusten met automatische externe defibrillators (AED's) en werknemers te trainen in het gebruik hiervan.

Met de publicatie van dit jaarlijkse MVO-rapport draagt Q-Park niet alleen verantwoordelijkheid maar legt het tegelijkertijd verantwoording af aan alle belanghebbenden. Q-Park presenteert het 2010 MVO-rapport met gepaste trots en heeft er alle vertrouwen in dat het de juiste prioriteiten blijft stellen als het gaat om economische, sociale en milieudoelstellingen voor de huidige maatschappij en voor toekomstige generaties.

U wordt uitgenodigd om het volledige Q-Park MVO-rapport online te bekijken op http://www.q-park.com of een gedrukt exemplaar aan te vragen door een e-mail te sturen naar: cmc@q-park.com.

Over Q-Park

Q-Park is een van de belangrijkste leveranciers van parkeervoorzieningen in Europa - in eigendom, geleasd, beheerd of in een hybride bedrijfsmodel. Q-park staat bekend om zijn kwaliteit en heeft een portfolio van ruim 840.000 parkeerplaatsen en kantooraccommodaties in Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland.

BRON Q-Park