Q-Park sluit herfinanciering af van EUR 1,1 miljard

17 Nov, 2011, 14:06 GMT Van Q-Park NV

MAASTRICHT, Nederland, November 17, 2011 /PRNewswire/ --

Q-Park heeft een kredietfaciliteit van EUR 1,1 miljard getekend ter herfinanciering van een bestaande lening van EUR 965 miljoen, extra krediet voor investeringsplannen en het herfinancieren van bestaande schuld. De totale kredietfaciliteit, die door  het syndicaat met EUR 250 miljoen is overtekend (tov de initieel beoogde  EUR 1 miljard), is verstrekt door een internationaal bankensyndicaat van 11 Europese banken.  De Bookrunning MLA's zijn ING Bank N.V. ( Coördinator), ABN AMRO, Rabobank International en KBC Bank NV.

De nieuwe kredietfaciliteit, tegen betere voorwaarden en condities, biedt tevens kredietverruiming die Q-Park in staat stelt haar meerjarige internationale investeringsplan uit te voeren. De mogelijke looptijd van maximaal 7 jaar - onder voorbehoud van een extensie optie - waarborgt de continuïteit en financiële stabiliteit van Q-Park en het bankensyndicaat is internationaler dan voorheen hetgeen meer aansluiting geeft met de landen waar Q-Park actief is.

De kredietfaciliteit is opgesplitst in drie delen:

- EUR 650 miljoen 5 jaar termijn lening

- EUR 275 miljoen 5+1+1 jaar termijn lening

- EUR 175 miljoen 5 jaar 'Revolving Credit Facility'


Ward Vleugels - CEO en voorzitter raad van bestuur

"We zijn bijzonder verheugd met deze meerjarige verbintenis van dit internationale bankensyndicaat aan Q-Park omdat zij hiermee vertrouwen tonen in ons strategisch beleid en toekomst zien in onze West-Europese groeiplannen. We zijn deze banken dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet en steun."

ING Bank N.V. namens de banken

"De banken zijn zeer tevreden dat zij de kredietfaciliteit en het bankensyndicaat konden uitbreiden in het licht van de huidige markt beroeringen. Het bevestigt het vertrouwen van de banken in de strategie van Q-Park en de veerkracht van het ondernemingsmodel gedurende uitdagende economische omstandigheden."

Over Q-Park

Q-Park behoort tot de top 3 van Europese parkeerondernemingen met parkeerfaciliteiten in eigendom, exploitatie, beheer of een combinatie daarvan. Q-Park is een erkend kwaliteitsleider op het gebied van parkeren, heeft een portfolio van meer dan 5.800 parkeerfaciliteiten en sterke marktposities in 10 Noordwest Europese landen: Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland.

Syndicaat banken:

Bookrunners and Mandated Lead Arrangers: ING Bank N.V., ABN AMRO, Rabobank International, KBC Bank NV

Mandated Lead Arrangers: Svenska Handelsbanken AB

Lead Arrangers: HSBC, Le Credit Lyonnais

Arranger: Deutsche Bank Nederland N.V.

Co-Arrangers: BanqueLBLux, Banque PALATINE (Groupe BPCE), Caisse d'Epargne Nord France Europe (Groupe BPCE)

BRON Q-Park NV