QUALCOMM kondigt resultaten aan voor derde kwartaal van 2004

27 Jul, 2004, 00:17 BST Van QUALCOMM Incorporated

SAN DIEGO, July 26 /PRNewswire/ --

- Opbrengsten USD 1,3 miljard, WPA USD 0.58

- Opbrengsten USD 1,3 miljard, WPA 0,57, exclusief QSI Segment

QUALCOMM Incorporated (NASDAQ: QCOM) heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal dat eindigde op 27 juni 2004. De resultaten waren USD 1,3 miljard in het derde kwartaal van belastingjaar 2004, een year-over-year stijging van 50 procent en een sequentiële stijging van 10 procent. Het nettoresultaat over het derde kwartaal van belastingjaar 2004 bedroeg USD 486 miljoen, een year-over-year stijging van 154 procent en een onveranderde sequentiële stijging. De verwaterde winst per aandeel bedroeg USD 0.58 in het derde kwartaal, een year-over-year verbetering van 152 procent en een onveranderde sequentiële stijging.

Het nettoresultaat over het derde kwartaal van belastingjaar 2004, exclusief het segment QUALCOMM Strategic Initiatives (QSI) bedroeg USD 483 miljoen, een year-over-year stijging van 81 procent en een sequentiële stijging van 9 procent. De verwaterde winst per aandeel over het derde kwartaal van belastingjaar 2004, exclusief QSI bedroeg USD 0,57, een year-over-year stijging van 73 procent en een sequentiële stijging van 8 procent. Achterin dit persbericht vindt u meer gedetailleerde overzichten over de totale resultaten van QUALCOMM en de resultaten exclusief QSI. Eerdere periodieke overzichten zijn te vinden op onze webpagina voor Investor Relations op www.qualcomm.com.

"De CDMA-markt blijft indrukwekkende groei vertonen dankzij het feit dat wereldwijd steeds meer abonnees de voordelen benutten van de derde generatie CDMA-netwerken," aldus Dr. Irwin Mark Jacobs, voorzitter en CEO van QUALCOMM. "De hogere opbrengsten en winsten worden gestuurd door een recordvraag naar onze chipsets en een WCDMA-omzet die boven de verwachting ligt. Eenentwintig fabrikanten van apparaten gebruiken QUALCOMM's chipsets en systeemsoftware voor hun WCDMA-technologie. Dit is de grootste klantenkring in de sector die met een enkele leverancier van WCDMA draadloze chipsets werkt. Dit kwartaal bedroegen de WCDMA-royalties 25 procent van het totale aantal royalties ontvangen van derde partijen. We verwachten dat de WCDMA-inkomsten een steeds groter deel zullen uitmaken van onze financiële resultaten dankzij nieuwe en zich uitbreidende netwerken en aantrekkelijke apparatuur die voor de abonnees op de markt worden gebracht alsook vanwege toegenomen concurrentie onder de 3G-operators."

"3G CDMA blijft wereldwijd snel doorgroeien en momenteel maken meer dan 117 miljoen abonnees gebruik van deze 3G-service na een snelle overgang van 2G. In Zuid-Korea zijn bovendien meer dan 7 miljoen abonnees overgestapt op 1xEV-DO en dit toont een grote consumentenvraag naar draadloze breedbanddata, vooral wanneer het gaat om multimedia downloads en geavanceerde games. In de VS zullen we binnenkort drie nationale operators hebben alsook een aantal regionale operators die aan zowel consumenten alsook bedrijven derde-generatie draadloze service zullen aanbieden . De eerste operator in de VS die 1xEV-DO gebruikte was Verizon Wireless en recentelijk is ook Sprint PCS hierop overgegaan. Ook AT&T wireless is nu met WCDMA op vier markten actief. Alle 3G operators profiteren van de ervaring die we hebben opgedaan met CDMA2000 advanced services en apparatuur. Hierdoor blijft de beschikbaarheid van aantrekkelijke toepassingen en apparatuur gewaarborgd en wordt de evaluatie van de verschillende marktstrategieën onderbouwd. QUALCOMM blijft nauw samenwerken met alle 3G operators om een succesvolle wereldwijde lancering van CDMA te bewerkstelligen. We blijven grondig investeren in research en development, en hierdoor kunnen we niet alleen over die service en apparatuur beschikken die de operators van ons wensen, maar ook kunnen we kosten besparen, en de support uitbreiden die door BREW mogelijk wordt gemaakt.

De winst over het derde kwartaal van belastingjaar 2004 nam toe met USD 449 miljoen in vergelijking met het derde kwartaal van belastingjaar 2003, inclusief een winsttoename van USD 236 miljoen van QUALCOMM CDMA Technologies (QCT) en een winsttoename van USD 194 miljoen van QUALCOMM Technology Licensing (QTL). QCT heeft in het derde kwartaal van belastingjaar 2004 zo'n 35 miljoen telefoonchips voor Mobile Station Modem(tm) en MSM(tm) verkocht, tegenover 23 miljoen in het derde kwartaal van belastingjaar 2003. Bovendien nam de winst van QTL toe ten opzichte van vorig jaar en dit was vooral te danken aan een grotere afzet van onze licentiehouders van telefoons met een hogere verkoopprijs. In het derde kwartaal van belastingjaar 2004 hebben onze licentiehouders laten weten dat ze in het tweede kwartaal van belastingjaar 2004 zo'n 38 miljoen telefoons hebben verkocht tegenover 26 miljoen in het derde kwartaal van belastingjaar 2003.

De uitgaven voor Research & Development (Onderzoek en Ontwikkeling) bedroegen in het derde kwartaal van belastingjaar 2004 USD 194 miljoen, een stijging van 43 procent ten opzichte van het derde kwartaal van belastingjaar 2003. Dit is voornamelijk te danken aan de hogere kosten voor geïntegreerde circuitproducten en bedrijfsinitiatieven ter ondersteuning van multimedia toepassingen, supersnelle draadloze internettoegang en multimode-, multiband-, en multinetwerkproducten zoals CDMA2000 1xEV-DO/1xEV-DV, GSM1x en WCDMA (UMTS).

Algemene kosten en kosten voor verkoop en administratie bedroegen USD 162 miljoen in het derde kwartaal van belastingjaar 2004, een stijging van 40 procent ten opzichte van het derde kwartaal van belastingjaar 2003. Dit is grotendeels te wijten aan toename in personeelskosten, een liefdadigheidsgift ter ondersteuning van onderzoek op het vlak van techniek en wiskunde, en juridische kosten.

We verwachten dat onze jaarlijkse inkomstenbelastingtarieven over de lopende activiteiten voor het belastingjaar 2004 respectievelijk zo'n 29 en 30 procent zullen bedragen voor QUALCOMM in zijn geheel en QUALCOMM zonder QSI. Het tarief voor QUALCOMM is lager dan dat voor QUALCOMM zonder QSI vanwege bepaalde vermogensverliezen die alleen bij QSI voorkomen. In het tweede kwartaal van belastingjaar 2004 werden de jaarlijkse inkomstenbelastingtarieven over de lopende activiteiten geschat op 30 procent voor zowel QUALCOMM in zijn geheel en QUALCOMM zonder QSI. In belastingjaar 2003 bedroegen onze jaarlijkse inkomstenbelastingtarieven over de lopende activiteiten respectievelijk zo'n 34 en 33 procent voor QUALCOMM in zijn geheel als QUALCOMM zonder QSI. De in vergelijking met vorig jaar lager ingeschatte jaarlijkse inkomstenbelastingtarieven waren voornamelijk het gevolg van een hogere verwachte winst in het buitenland en hierover wordt minder belasting betaald.

Strategische initiatieven van QUALCOMM

In het segment QUALCOMM Strategic Initiatives (QSI) zijn onder andere onze strategische investeringen en gerelateerde baten en lasten opgenomen. Onze QSI activiteiten op het gebied van operator investeringen blijven volgens de plannen verminderen. Dankzij de verkoop van TowerCo in het tweede kwartaal van belastingjaar 2004 hebben we niet langer investeringsbelangen in de Braziliaanse Vesper Operating Companies. In het derde kwartaal van belastingjaar 2004 bestonden de QSI-resultaten voornamelijk uit een verlies van USD 18 miljoen aan eigen vermogen. Het grootste deel hiervan had te maken met onze investering in Inquam wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door een investeringswinst en opbrengst van USD 11 miljoen en andere opbrengsten ter waarde van USD 5 miljoen dankzij de overdracht van een deel van onze FCC Auction Discount Voucher aan een draadloze operator.

Aandelensplitsing

Op 13 juli 2004 heeft de Raad van Bestuur van QUALCOMM besloten tot een twee-voor-een aandelensplitsing. De gewone aandelen van het bedrijf zullen worden omgezet in aandelendividend. Het niet-belastbare aandelendividend zal worden uitgekeerd op 13 augustus 2004 aan aandeelhouders die vanaf 23 juli 2004 of daarvoor geregistreerd zijn.

Voor de cijfers per aandeel die in dit overzicht zijn opgenomen gelden de cijfers van voor de splitsing.

Driemaandelijks kasdividend

Op 13 juli 2004 kondigden wij aan dat het driemaandelijkse dividend met 40 procent was gestegen van USD 0.10 tot USD 0.14 per gewoon aandeel. Het nieuwe dividend zal van kracht zijn voor de driemaandelijkse dividenduitkering op 24 september 2004 aan aandeelhouders die vanaf het einde van de werkdag op 27 augustus 2004 of daarvoor geregistreerd zijn. Dankzij dit dividend zal ons jaarlijks dividend USD 0.56 per gewoon aandeel bedragen.

Bedrijfsverwachting

De volgende uitspraken zijn toekomstvoorspellingen en de feitelijke resultaten kunnen hiervan dan ook afwijken. Zie de opmerking over deze toekomstvoorspellingen in dit persbericht voor een beschrijving van bepaalde risicofactoren en QUALCOMM's jaarverslagen en kwartaalverslagen die zijn gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Vanwege hun aard kunnen bepaalde posten voor lasten en baten niet nauwkeurig voorspeld worden. Het gaat hierbij om investeringswinsten en -verliezen, inkomsten die voortkomen uit het gebruik van onze FCC Auction Discount Voucher en waardevermindering van de activa. Daarom neemt het bedrijf dergelijke posten niet op in haar bedrijfsverwachting en de feitelijke resultaten kunnen dan ook wezenlijk afwijken van de bedrijfsverwachting als het bedrijf deze kosten of baten op zou nemen.

Vierde kwartaal van belastingjaar 2004

Gebaseerd op de huidige bedrijfsverwachting stellen we onze verwachting voor belastingjaar 2004 positief bij. We verwachten nu dat over belastingjaar 2004 de winst zonder het QSI segment met zo'n 33 procent zal toenemen - 35 procent year-over-year, en een winst per aandeel (zonder het QSI segment) van USD 2.15 tot USD 2.18, vergeleken met USD 1.42 in het voorgaande belastingjaar. Bovendien verwachten we dat in kalenderjaar 2004 op de telefoonmarkt 161 - 168 miljoen telefoons in omloop zullen zijn waarop royalties worden berekend. We verwachten bovendien dat de verkoopprijs zal toenemen tot zo'n USD 209, terwijl we eerder met een verkoopprijs van USD 195 rekening hielden.

Gebaseerd op de huidige gegevens verwachten we dat de totale winst van QUALCOMM met zo'n 33 procent zal toenemen -- 35 procent year-over-year, en een winst per aandeel voor QUALCOMM in zijn geheel van USD 2.12 tot USD 2.15, vergeleken met USD 1.01 in het voorgaande belastingjaar, inclusief een verwacht verlies van USD 0,03 per aandeel voor het QSI segment voor belastingjaar 2004.

Liquide middelen en verkoopbare effecten

QUALCOMM's liquide middelen en zowel kortlopende en langlopende verhandelbare effecten bedroegen aan het eind van het derde kwartaal van belastingjaar 2004 in totaal zo'n 7,0 miljard, tegenover USD 5,4 miljard op 28 september 2003 en USD 5,0 miljard op 29 juni 2003. In het derde kwartaal van belastingjaar 2004 keerden wij USD 81 miljoen uit aan cash dividend, wat neerkomt op USD 0,10 per aandeel. In het derde kwartaal van belastingjaar 2004 werden de kasoverdrachten van QSI gecompenseerd door kasoverdrachten naar QSI waardoor een netto kasoverdracht van QSI gerealiseerd werd van nul. Gedetailleerde overzichten over de totale liquide middelen van QUALCOMM en de verhandelbare effecten, exclusief het QSI segment zijn achterin dit persbericht opgenomen.

Resultaten van bedrijfsonderdelen

De volgende tabellen met informatie over de verschillende bedrijfsonderdelen zijn aangepast ter afspiegeling van de reorganisatie bij SnapTrack (opmerking 1) en opgeheven activiteiten (opmerking 3) (in duizenden dollars, behalve de cijfers per aandeel):

(Alle cijfers zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars)

  Derde kwartaal - belastingjaar 2004

						        Samengevoegde 
  Segmenten        	     QCT(1)   QTL   QWI(1)  Posten(2) 
  Inkomsten       	     789.978  436.449  149.636  (35.537) 
  Verandering t.o.v. vorig jaar   43%    80%    26%     N/B 
  Verandering t.o.v. vorig kwartaal 11%    12%    3%     N/B 
  Winst voor belasting        254.160  398.187  4.141   15.734 
  Verandering t.o.v. vorig jaar   54%    82%    (4%)    N/B 
  Verandering t.o.v. vorig kwartaal (1%)   10%    7%     N/B 
  Nettowinst 
  Verandering t.o.v. vorig jaar
  Verandering t.o.v. vorig kwartaal 
  Verwaterde winst per aandeel (4) 
  Verandering t.o.v. vorig jaar
 Verandering t.o.v. vorig kwartaal

  Derde kwartaal - belastingjaar 2004
	
                     QUALCOMM          Totaal   
  Segmenten               zonder QSI   QSI    QUALCOMM 
  Opbrengsten              1.340.526    --    1.340.526 
  Verandering t.o.v. vorig jaar        50%   (100%)      50% 
  Verandering t.o.v. vorig kwartaal      10%   (100%)      10% 
  Winst voor belasting          672.222  (4.169)    668.053 
  Verandering t.o.v. vorig jaar        69%    41%      71% 
  Verandering t.o.v. vorig kwartaal       8%    72%      10% 
  Nettowinst               482.757   3.667    486.424 
  Verandering t.o.v. vorig jaar        81%   N/B      154% 
  Verandering t.o.v. vorig kwartaal       9%   (92%)      0% 
  Verwaterde winst per aandeel (4)      0,57   0,00      0,58 
  Verandering t.o.v. vorig jaar        73%   100%      152% 
  Verandering t.o.v. vorig kwartaal       8%   (100%)      0% 

  Tweede kwartaal - belastingjaar 2004

                     Samengevoegde  Segmenten               
                 QCT(1)    QTL   QWI(1)   posten(2) 
  Opbrengsten   	     711.257  390.257  144.627   (30.522) 
   Resultaten (verlies) van 
   Lopende activiteiten 
   voor belasting        257.956  361.591   3.864   1.704 
   Winsten van opgeheven 
   activiteiten, netto na bel.(3) 
   Nettowinst 
   Verwaterde winst per
   gewoon aandeel  (4) 

  Tweede kwartaal - belastingjaar 2003


                    QUALCOMM          Totaal 
  Segmenten             zonder QSI     QSI  QUALCOMM 
  Opbrengsten            1.215.619     29  1.215.648 
  Resultaten (verlies) van lopende        
   activiteiten voor bel.       625.115   (15.055)  610.060 
  Winst van opgeheven        
   activiteiten, netto na bel. (3)     --   47.148   47.148 
  Nettoresultaat            442.419   46.018   488.437 
  Verwaterde winst per gewoon 
   aandeel (4)              0,53    0,05    0,58 

  Derde kwartaal - belastingjaar 2003

                        Samengevoegde  Onderdelen                
                  QCT(1)(i)  QTL   QWI(1)  posten(2)(i) 
  Opbrengsten   	      554,081  242.479  118.594  (23.887)
   Resultaten (verlies) van 
   lopende activiteiten 
   voor belasting        165.195  218.363   4.315  10.181 
   Winsten van opgeheven 
   activiteiten, netto na bel.(3) 
   Nettowinst (verlies) 
   Verwaterde winst per
   gewoon aandeel  (4) 

  Derde kwartaal - belastingjaar 2003

                    QUALCOMM          Totaal 
  Segmenten             zonder QSI     QSI  QUALCOMM 
  Opbrengsten            891.267      325   891.592 
  Resultaten (verlies) van lopende        
   activiteiten voor bel.      398.054    (7.024)  391.030 
  Winst van opgeheven        
   activiteiten, netto na bel. (3)    --    (49.383)   49.383 
  Nettoresultaat (verlies)      266.697    (75.008)  191.689   
  Verwaterde winst per gewoon 
   aandeel (4)             0,33     0,09    0,23 

  Negen maanden - belastingjaar 2004

                               Samengevoegde  
  Segmenten            QCT(1)    QTL    QWI(1) posten(2) 
  Opbrengsten          2.249.613  1.180.127  432.571 (99.651) 
  Verandering t.o.v. vorig jaar     18%     56%    19%   N/B 
  Winst (verlies) van lopende  
   activiteiten voor bel.     772.593  1.084.451  13.672  33.476 
  Verandering t.o.v. vorig jaar     15%     59%   (26%)  N/B 
  Verlies van opgeheven  
   activiteiten, netto na bel. (3) 
  Nettoresultaat (verlies)
  Verwaterde winst (verlies) 
   per gewoon aandeel (4) 
  Verandering t.o.v. vorig jaar 

  Negen maanden - belastingjaar 2004

                    QUALCOMM          Totaal 
  Segmenten             zonder QSI     QSI   QUALCOMM 
  Opbrengsten            3.762.660     88   3.762.748 
  Verandering t.o.v. vorig jaar       26%     91%      26%      
  Winst (verlies) van lopende        
   activiteiten voor bel.      1.904.192   (22.723)  1.881.469 
  Verandering t.o.v. vorig jaar       55%     86%      55%  
  Verlies van opgeheven        
   activiteiten, netto na bel. (3)     --    (11.088)   (11.088) 
  Nettowresultaat (verlies)     1.343.905   (16.751)  1.327.154   
  Verwaterde winst per gewoon 
   aandeel (4)              1,61     0,02     1,59 
  Verandering t.o.v. vorig jaar       42%     96%     141%

Negen maanden - belastingjaar 2003

                       Samengevoegde  Segmenten                
                  QCT(1)(i)  QTL   QWI(1)  posten(2)(i) 
  Opbrengsten   	     1.904.994  758.012  362.450  (49.447)
   Winsten (verlies) van 
   lopende activiteiten 
   voor belasting        673.024  683.964   18.419   5.598 
   Verlies van opgeheven 
   activiteiten, netto na bel.(3) 
   Nettoresultaat (verlies) 
   Verwaterde winst (verlies) 
   Per gewoon aandeel  (4) 

  Negen maanden - belastingjaar 2003

                    QUALCOMM          Totaal 
  Segmenten             zonder QSI    QSI   QUALCOMM 
  Opbrengsten            2.976.009     974  2.976.983
  Resultaten (verlies) van lopende        
   activiteiten voor bel.      1.381.005  (163.542)  1.217.463 
  Winst van opgeheven        
   activiteiten, netto na bel. (3)     --  (239.029)  (239.029)  
  Nettowinst (verlies)        925.273  (389.234)   536.039   
  Verwaterde winst per gewoon 
   aandeel (4)              1,13    0,48     0,66 

1. In het tweede kwartaal van belastingjaar 2004 heeft het Bedrijf zijn volledige dochteronderneming SnapTrack, Inc. (SnapTrack) gereorganiseerd. SnapTrack ontwikkelt draadloze positiebepalings-technologie en voor de reorganisatie werden de resultaten van SnapTrack opgenomen in het QCT-segment. Sinds de reorganisatie worden de opbrengsten en resultaten van SnapTrack's server software activiteiten (software voor plaatsgebonden services en toepassingen) opgenomen in de QIS-divisie van het QWI-serment. De opbrengsten en resultaten die betrekking hebben op SnapTrack's 'client business' (de gpsOne(tm) technologie die onderdeel uitmaakt van de geïntegreerde circuitproducten) blijft onderdeel van het QCT-segment. Segmentgegevens uit een eerdere periode zijn bijgesteld zodat ze voldoen aan de nieuwe overzichtmethode van de segmenten.

2. Het samenvoegen van posten met betrekking tot opbrengsten bestaat voornamelijk uit andere segmentopbrengsten die niet worden genoteerd minus intersegment-eliminaties. Het samenvoegen van posten die betrekking hebben op winst voor belasting bestaat voornamelijk uit bedrijfskosten, kosten die niet worden geplaatst onder de segmenten vanwege rapportagedoeleinden van het bestuur, reserve-inkomsten uit investeringen, niet-rapporteerbare segmentresultaten, interestkosten en de eliminatie van 'inter-company' winst.

3. In belastingjaar 2004 heeft het Bedrijf zijn geconsolideerde dochterondernemingen Vesper Operating Companies en TowerCo verkocht en zijn de 'personal mobile service' (SMP) vergunningen geretourneerd aan Anatel, het Braziliaanse regelgevend agentschap voor telecommunicatie. De resultaten van Vesper Operating Companies en TowerCo, inclusief de verliezen en winsten die op de verkooptransacties en de SMP-vergunningen werden gerealiseerd zijn vermeld als opgeheven activiteiten. De overzichten van activiteiten en kasstromen van het Bedrijf voor alle voorgaande periodes zijn aangepast om de opgeheven activiteiten duidelijk weer te geven.

4. Het totaal van de winst per aandeel is mogelijk niet gelijk aan de totale winst per aandeel als gevolg van afrondingen.

(i) Bijstellingen volgens de bovenstaande opmerkingen.

N/B - Niet van Belang

  Overzicht van de bedrijfssegmenten

  QUALCOMM CDMA Technologies (QCT)

  - Heeft in het derde kwartaal van belastingjaar 2004 wereldwijd zo'n 35
   miljoen MSM telefoonchips aan klanten geleverd, tegenover zo'n 23 
   miljoen in het derde kwartaal van belastingjaar 2003 en zo'n 32 miljoen 
   in het tweede kwartaal van belastingjaar 2004. - Heeft CSM(tm) 
   infrastructuurchips geleverd voor 3G CDMA200 1X en 1xEV-DO ter 
   ondersteuning van zo'n 4,6 miljoen equivalente spraakbanden, tegenover 
   zo'n 2,2 miljoen in het derde kwartaal van belastingjaar 2003 en zo'n 
   5,7 miljoen in het tweede kwartaal van belastingjaar 2004. Equivalente 
   spraakbanden hebben de voorkeur boven de huidige chips omdat onze CSM 
   infrastructuurchip 8 tot 32 spraakbanden ondersteunt. 
  - Is aan de grote vraag naar chipsets tegemoetgekomen door capaciteit toe 
   te voegen aan huidige leveranciers en ook zijn mogelijk nieuwe 
   leveranciers geëvalueerd om aan toekomstige wensen tegemoet te kunnen 
   komen.
  - Kondigde volgens schema de monsterlevering aan van de eerste chips van 
   het Enhanced Media Platform. Met de MSM6150(tm) chipset voor CDMA2000 
   1X en de MSM 6550(tm) chipset voor CDMA2000 1X, 1xEV-DO en GSM/GPRS 
   wordt een aanzienlijk grotere processing capaciteit bereikt en 
   verbeterde audio-, video-, camera- en grafische mogelijkheden. Deze 
   prestatiegerichte, volledig geïntegreerde enkelvoudige chipoplossingen 
   zijn geoptimaliseerd om de vraag naar data-intensieve draadloze 
   multimedia te vergroten. - Kondigde de MSM 6250(tm) chipset-oplossing 
   aan voor een maximale datatransfer van 7,2 Mbps. Hierdoor kunnen meer 
   gegevens worden overgebracht en dit is nodig voor geavanceerde 
   gegevensdiensten als High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), 
   onderdeel van de volgende generatie WCDMA (UMTS) standaard. Verwacht 
   wordt dat de eerste monsters van de MSM 6280(tm) in de tweede helft van 
   2005 geleverd kunnen worden. 
  - Kondigde het Convergence Platform aan, bestaande uit drie
   chipset-oplossingen: MSM 7200(tm), MSM 7500(tm) en MSM 7600(tm). 
   Dankzij deze chipsets kan de functionaliteit van consumentenelektronica 
   gecombineerd worden met draadloze apparaten zoals hifi entertainment, 
   interactieve games in 3D, een camera-interface voor zes megapixels en 
   een video kwaliteit van 30 frames per seconde. 
  - Heeft diverse nieuwe multimedia-producten aangekondigd en ontwikkeld, 
   waaronder: 
   -- Cmix(tm), een 'handset messenging' technologie op basis van 
     QUALCOMM's Compact Media Extensions(tm) multimedia software, dat op 
     de markt reeds zijn waarde heeft bewezen. 
   -- Vergunning verkregen voor Q3D(tm) en Qxpander(r) technologieën van
     Qsound Labs, Inc., marktleider op het vlak van de ontwikkeling van 
     audio- en spraaksoftware-oplossingen voor 3D-audio. 
  - Kondigde diverse nieuwe kostenbesparende producten en verbeteringen aan 
   op het gebied van radioOne(tm) Zero Intermediate Frequency (ZIF), 
   waaronder: 
   -- De RFR 6135 ontvangst FR chip, een volledig geïntegreerde radioOne 
     ZIF-oplossing voor CDMA2000 1X en 1xEV-DO voor de optimalisering van 
     handsets met hoge bandbreedten. 
   -- Levering volgens schema van monsters van de enkelbandige RFR
     6122(tm) en RFT 6122(tm) radioOne ZIF chips, de eerste CDMA2000 1X 
     apparaten in de sector die met RF CMOS (Complementary Metal Oxide 
     Semiconductor) procestechnologie zijn ontwikkeld. 
   -- Uitbreiding van het RFR 6155(tm) apparaat, QUALCOMM's eerste 
     dubbelbands RF CMOS ontvangstchip voor CDMA2000 1X en het RFT 
     6150(tm) uitzendapparaat voor dubbelbandige roaming-mogelijkheden. 
   -- De radioOne RFR 6275(tm) 'diversity receive chip' voor de 
     uitbreiding van de netwerkcapaciteit en voor een snellere 
     gegevensoverdracht bij HSDPA.

  QUALCOMM Technology Licensing (QTL) 
  - Heeft aangekondigd dat vergunninghouders wereldwijd meewerken aan 
   de groeiende 3G CDMA markt: 
   -- Twee-en-veertig vergunninghouders gaven kennis van de verkoop van 
     CDMA2000 1X producten en 11 vergunninghouders vermeldden de verkoop 
     van WCDMA (UMTS) producten in het tweede kwartaal van belastingjaar 
     2004. 
   -- Twaalf vergunninghouders voor infrastructuur gaven kennis van de 
     verkoop van CDMA2000 1X producten en elf vergunninghouders voor 
     infrastructuur vermeldden de verkoop van WCDMA (UMTS) producten in 
     het tweede kwartaal van belastingjaar 2004. 
   -- Royalties voor WCDMA (UMTS) bedroegen zo'n 25 procent van het totaal 
     aantal royalties in het derde kwartaal van belastingjaar 2004.

  QUALCOMM Wireless & Internet Group (QWI) 
  QUALCOMM Internet Services (QIS)
  - Hield de BREW(r) 2004 conferentie voor ontwikkelaars in San Diego. Deze
   conferentie werd door meer dan 1.600 professionals uit alle delen van 
   de wereld bezocht, waaronder BREW-ontwikkelaars, uitgevers, operators, 
   en fabrikanten van handsets. Op dit moment worden BREW services door 32
   draadloze operators aangeboden in 22 landen en wereldwijd vinden er 
   meer dan 140 miljoen downloads plaats van toepassingen die gebaseerd 
   zijn op BREW. 
  - Het Indiase Tata Teleservices kondigde de voltooiing aan van zijn 
   gebruikname van draadloze services met BREW en werd de eerste operator 
   ter wereld die QUALCOMM's BREWchat(r) push-to-chat services aanbood. 
  - Kondigde aan dat Yahoo!(r) Mobile zich bij het groeiend aantal 
   BREW-uitgevers heeft gevoegd. Als BREW-uitgever is Yahoo! Mobile van 
   plan om aan miljoenen abonnees draadloze versies van haar producten aan 
   te bieden, zoals Yahoo! Messenger for Mobile. 
  - Introduceerde verbeteringen voor de BREW-oplossing, waaronder:
   -- Nieuwe mogelijkheden om korting te geven waardoor draadloze 
     operators BREW-toepassingen verder kunnen monetiseren. Dit wordt 
     gerealiseerd door consumenten extra aankoopmogelijkheden te bieden 
     binnen de inhoudelijke context en toepassingen van hun 
     BREW-apparaten. 
   -- De zojuist uitgekomen BREW 3.1 consumentensoftware en BREW UI 
     Toolkit. Deze heeft onder andere verbeteringen en nieuwe tools die 
     het aanmaken van een volledig aangepaste gebruikers-interface (UI) 
     moeten vereenvoudigen. De toolkit kan voor diverse apparaten 
     gebruikt worden.

  QUALCOMM Wireless Business Solutions(r) (QWBS)

  - Leverde in het derde kwartaal van belastingjaar 2004 zo'n 12.400
   OmniTRACS(r) units en aanverwante producten, tegenover zo'n 8.400 in
   het derde kwartaal van belastingjaar 2003 en 11.200 in het tweede 
   kwartaal van belastingjaar 2004. Hierdoor bedraagt het totaal aantal 
   geleverde OmniTRACS en aanverwante producten wereldwijd meer dan 
   523.000 stuks. 
  - Kondigde de beschikbaarheid aan van QTRACS(r) Web, een nieuwe 
   web-interface voor het EutelTRACS(tm) mobile communicatie en 
   plaatsbepalingssyteem. Dit systeem staat in verbinding met een 
   satelliet en biedt real-time messaging en plaatsbepaling aan Europese 
   vrachtvervoerders en hun centrales.

Teleconferentie QUALCOMM's teleconferentie over het derde kwartaal van belastingjaar 2004 zal op 12 juli rechtstreeks worden uitgezonden. De uitzending begint om halfzes 's morgens en is te volgen via de webpagina van het Bedrijf op www.qualcomm.com. Tijdens deze teleconferentie kunnen mogelijk financiële toekomstvoorspellingen gedaan. Bovendien zal een discussie worden gehouden over financiële regelingen die niet aan GAAP voldoen en er wordt uitgelegd hoe die term wordt gedefinieerd in Regulation G. Op de website van QUALCOMM, www.qualcomm.com zal direct voor aanvang van de conferentie informatie worden geplaatst over de meest direct vergelijkbare financiële maatregelen die in overeenstemming zijn met GAAP. Ook zal informatie te vinden zijn over samenvoeging van de financiële regelingen die niet met GAAP overeenkomen en de financiële resultaten van QUALCOMM die wel met GAAP overeen komen. Een opgenomen herhaling (alleen audio) zal beschikbaar zijn via telefoon vanaf 21 juli om halfacht 's ochtends. De uitzending zal tot en met 26 juli worden herhaald. Geïnteresseerden in de VS kunnen de uitzending horen via 1(800) 633-8284 en degenen die zich buiten de VS bevinden kunnen de uitzenden beluisteren via Int + 1 (402) 977-910. Amerikaanse en buitenlandse bellers dienen gebruik te maken van reserveringsnummer 21199227. Een herhaling van de uitzending (alleen audio) zal tevens tot twee weken na de uitzending beschikbaar zijn op de website van QUALCOMM, www.qualcomm.com.

QUALCOMM Incorporated (www.qualcomm.com) is marktleider in de ontwikkeling en levering van innovatieve digitale draadloze communicatieproducten en services die gebaseerd zijn op QUALCOMM's digitale CDMA-technologie. QUALCOMM's hoofdkantoor bevindt zich in San Diego (California) en het Bedrijf is opgenomen in de S&P 500 Index en de Fortune 500(r) van 2003. De aandelen van QUALCOMM worden op de NASDAQ-beurs verhandeld onder ticker-symbool QCOM.

Opmerking met betrekking tot het gebruik van financiële regelingen die niet in overeenstemming zijn met GAAP

In de overzichten van de financiële resultaten van het Bedrijf zin gegevens te zien van QUALCOMM als geheel en QUALCOMM zonder het segment QUALCOMM Strategic Initiatives (QSI). Dit is gedaan om het bestuur, de investeerders en analisten in staat te stellen de lopende kernactiviteiten te beter evalueren, inclusief QUALCOMM CDMA Technologies (QCT), QUALCOMM Technology Licensing (QTL) en QUALCOMM Wireless & Internet (QWI). De resultaten van GSI zijn afhankelijk van strategische investeringen en hiervoor heeft het Bedrijf diverse 'exit strategies' met diverse looptijden. Het bestuur is van mening dat de informatie zonder opname van QSI een betere afspiegeling is van de activiteiten en liquiditeit van het Bedrijf. De waardeschommelingen van de investeringen zijn namelijk niet gekoppeld aan de operationele prestaties van het Bedrijf.

QUALCOMM presenteert informatie over de kasstroom zonder opname van QSI, maar inclusief verhandelbare effecten. Het bestuur gebruikt dit overzicht (dat niet volgens GAAP is genoteerd) om de toe- en afnamen te analyseren van bepaalde liquide middelen die bestaan uit liquide middelen en verhandelbare effecten. Het bestuur beschouwt bepaalde verhandelbare effecten als liquide middelen die gebruikt kunnen worden voor de financiering van bepaalde activiteiten die voortkomen uit cash management strategieën die erop gericht zijn het rendement te verhogen. Deze middelen voldoen echter niet aan de definitie van cashequivalenten volgens de Financial Accounting Standards, zoals aangegeven in standaard 95 "Statement of Cash Flows." Daarom mogen ze niet worden opgenomen in de GAAP-overzichten van kasstromen. Omdat de aan GAAP voldoende overzichten van kasstromen een samenvoeging zijn van het begin en het einde van de cash en cashequivalenten, worden de aan- en verkopen van verhandelbare effecten als inkomend en uitgaand weergegeven. Voor de interne analyse van de cashpositie van het Bedrijf beschouwt het bestuur deze transacties niet als inkomend en uitgaand, maar als cash management transacties. Indien nodig kunnen dergelijke investeringen relatief snel afgerond worden wanneer extra cashbronnen nodig zijn. Het Bedrijf is van mening dat het overzicht dat niet aan GAAP voldoet een nuttige graadmeter is van de liquiditeit van het Bedrijf. De financiële informatie zonder QSI dient te worden gezien als een extra, en niet als vervanging van of superieur over de financiële overzichten die wel met GAAP overeenkomen. Daarom zijn in dit overzicht niet alleen de samengevoegde resultaten van QUALCOM als geheel te zien, maar ook de resultaten zonder opname van QSI. Dit geldt ook voor de overzichten van de kasstroom, liquide middelen, en verhandelbare effecten.

Opmerking met betrekking tot toekomstvoorspellende uitspraken

In dit overzicht zijn niet alleen gegevens uit het verleden opgenomen, maar ook toekomstvoorspellende uitspraken. Deze toekomstvoorspellingen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de resultaten die in dit persbericht worden geprojecteerd. Dit kan onder andere het gevolg zijn van: risico's die samenhangen met de mate van ontwikkeling, gebruik en commerciële acceptatie van op CDMA gebaseerde netwerken en op CDMA gebaseerde technologieën, inclusief CDMA2000 1X en WCDMA (UMTS), en dit geldt voor zowel VS als andere landen; onze afhankelijkheid van grote klanten en vergunninghouders; schommelingen in de vraag naar op CDMA gebaseerde producten, services en toepassingen; valutaschommelingen; door ons gemaakte of gezochte strategische leningen, investeringen en transacties; afhankelijkheid van derden, zoals fabrikanten en leveranciers; de mogelijkheid om onze efficiency en winstgevendheid te behouden en te verbeteren; ontwikkelingen in huidige en toekomstige wetgeving en andere risico's die zo nu en dan in de bij de SEC gedeponeerde rapporten uitgebreid beschreven staan.

QUALCOMM(tm), Mobile Station Modem(tm), MSM(tm), gpsOne(tm), CSM(tm), MSM6150(tm), MSM6550(tm), MSM6280(tm), MSM7200(tm), MSM7500(tm), MSM7600(tm), CMix(tm), Compact Media Extensions(tm), radioOne(tm), RFR6135(tm), RFR6122(tm), RFT6122(tm), RFR6155(tm), RFT6150(tm), RFR6275(tm), BREW(r), BREWChat(r), QUALCOMM Wireless Business Solutions(r), OmniTRACS(r), QTRACS(r) en EutelTRACS(tm) zijn handelsmerken en/of dienstmerken van QUALCOMM Incorporated. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bill Davidson, Vice President van Investor Relations van QUALCOMM, via int + 1 (858) 658-4813 (tel), int + 1 (858) 651-9393 (fax), of via e-mail op ir@qualcomm.com.

             QUALCOMM Incorporated  
    BEKNOPTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING DIT SCHEMA IS EROP 
   GERICHT DUIDELIJKHEID TE VERSCHAFFEN VOOR DE LEZER MET BETREKKING TOT DE 
   SCHEIDING TUSSEN DE RESULTATEN VAN QUALCOMM ALS GEHEEL EN DE RESULTATEN 
           VAN QUALCOMM ZONDER QSI 
  
  (In duizenden Amerikaanse dollars, behalve de winst per aandeel) 
  (Niet-gecontroleerd)

                   Drie maanden, eindigend op 27 juni 2004 
                   Exclusief QSI   QSI  Totaal QUALCOMM 
  Opbrengsten: 
   Apparatuur en diensten     $887.901    $--    $887.901 
   Vergunningen en royalties    452.625     --     452.625 
                   1.340.526     --    1.340.526 
  Bedrijfskosten: 
   Kosten van apparatuur en 
    service opbrengsten       369.189     --     369.189 
   Research & development      193.608     --     193.608 
   Verkoop, algemeen en      
    administratief         158.968    2.831    161.799 
   Afschrijving van andere      
    acquisitiegerelateerde
    vaste activa            407     --       407 
   Overig              (1.119)   (5.225)    (6.344) 
  Totale operationele kosten     721.053   (2.394)    718.659 
   
  Bedrijfsresultaat         619.473    2.394    621.867 
  
  Investeringsresultaat, (verlies)  52.749(a)  (6.563)(c)   46.186 
  Resultaat voor inkomstenbel.    672.222   (4.169)    668.053 
  Inkomstenbel. (last) baten    (189.465)(b)  7.836    (181.629)(b) 
  Nettoresultaat          $482.757   $3.667    $486.424 
   
  Nettowinst per gewoon aandeel: 
    Verwaterd             $0,57(d)  $0,00(d)    $0,58(d) 
   
  Aandelen gebruikt bij de berekening      
   per aandeel: 
    Verwaterd            841.118   841.118    841.118 

  a. Inclusief $38 miljoen aan interestbaten uit liquide middelen en
    verhandelbare effecten. Deze zijn niet opgenomen in de strategische
    investeringsportfolio van het Bedrijf. 
  b. Het verwachte effectieve belastingtarief voor belastingjaar 2004 voor 
    de lopende activiteiten van QUALCOMM in totaal en QUALCOMM exclusief 
    QSI bedraagt respectievelijk zo'n 29% en 30%. De 27 procent over in 
    het derde kwartaal van belastingjaar 2004 over de lopende activiteiten 
    voor QUALCOMM in totaal is een afspiegeling van de ongeveer $26 
    miljoen die gerelateerd is aan de belastingaangifte van 2003 in juni 
    2004. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een aanpassing van $14 
    miljoen op onze voorspelling van de mogelijkheid om kapitaalverliezen 
    te benutten. 
  c. Inclusief $18 miljoen eigen vermogen in verliezen van onze 
    deelnemingen, gedeeltelijk gecompenseerd door een winst op 
    investeringen van $7 miljoen, $2 miljoen aan interestbaten en $2 
    miljoen aan winst op derivatives. 
  d. Het is mogelijk dat het totaal van de winst per aandeel niet gelijk is 
    aan de som van de winst per aandeel als gevolg van afrondingen.

             QUALCOMM Incorporated 
  BEKNOPTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING DIT SCHEMA IS EROP 
  GERICHT DUIDELIJKHEID TE VERSCHAFFEN VOOR DE LEZER MET BETREKKING TOT DE 
  SCHEIDING TUSSEN DE RESULTATEN VAN QUALCOMM ALS GEHEEL EN DE RESULTATEN 
             VAN QUALCOMM ZONDER QSI 
  
  (In duizenden Amerikaanse dollars, behalve de winst per aandeel) 
  (Niet-gecontroleerd)

  Negen maanden, eindigend op 27 juni, 2004

                                  Totaal 
                Exclusief QSI     QSI    QUALCOMM 
  Baten: 
   Apparatuur en services   $2.560.345     $88   $2.560.433 
   Vergunningen en royalties  1.202.315      --    1.202.315 
                  3.762.660      88    3.762.748 
  Bedrijfskosten: 
   Kosten van apparatuur en          
    services baten       1.074.054      --    1.074.054 
   Research & development     512.569      --     512.569 
   Verkoop, algemeen en           
    administratief        410.281    11.799     422.080 
   Aflossing van andere          
    acquisitiegerelateerde 
    vaste activa          4.163      --      4.163 
   Overige             (1.161)   (15.776)    (16.937) 
  Totale bedrijfskosten     1.999.906    (3.977)   1.995.929 
    
  Bedrijfsresultaat       1.762.754    4.065    1.766.819 
   
  Investeringsresultaat  
   (verlies)            141.438(a)  (26.788)(d)   114.650 
  Resultaat uit            
   lopende activiteiten 
   voor inkomstenbelasting    1.904.192   (22.723)   1.881.469 
  Inkomstenbelasting voordeel   (560.287)(c)  17.060    (543.227)(c) 
  Resultaat uit            
   lopende activiteiten     1.343.905    (5.663)   1.338.242 
  Verlies uit opgeheven          
   activiteiten, netto na            
   inkomstenbelasting (b)        --   (11.088)    (11.088) 
  Nettoresultaat (verlies)   $1.343.905   $(16.751)   $1.327.154 
   
  Verwaterde winst (verlies) per        
   gewoon aandeel uit 
   lopende activiteiten (e)     $1,61    $(0,01)     $1,60 
  Verwaterd verlies per gewoon          
   aandeel uit opgeheven 
   activiteiten (e)          $--    $(0,01)     $(0,01) 
  Verwaterd resultaat per        
   gewoon aandeel (e)        $1,61    $(0,02)     $1,59 
   
  Aandelen gebruikt voor          
   Berekening per aandeel: 
   Verwaterd           834.633   834.633     834.633 

  a. Inclusief $118 miljoen aan interestbaten uit liquide middelen en
    verhandelbare effecten. Deze zijn niet opgenomen in de strategische
    investeringsportfolio van het Bedrijf. 
  b. De bedrijfsresultaten uit Vesper
    Operating Companies, TowerCo en de SMP-vergunningen, inclusief winsten 
    en verliezen die op de verkooptransacties zijn gerealiseerd vallen 
    onder de opgeheven activiteiten. 
  c. Het verwachte effectieve belastingtarief voor belastingjaar 2004 voor 
    de lopende activiteiten van QUALCOMM in totaal en QUALCOMM exclusief 
    QSI bedraagt respectievelijk zo'n 29% en 30%. 
  d. Inclusief $54 miljoen eigen vermogen in verliezen van onze 
    investeringen en $1 miljoen in andere, niet-tijdelijke verliezen op 
    verhandelbare effecten, gedeeltelijk gecompenseerd door een winst van 
    $14 miljoen aan interestbaten, $12 miljoen aan gerealiseerde winsten 
    uit investeringen en $3 miljoen aan winst op derivatives. 
  e. Het is mogelijk dat het totaal van de winst per aandeel niet gelijk 
    is aan de som van de winst per aandeel als gevolg van afrondingen.

             QUALCOMM Incorporated 
  BEKNOPTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING DIT SCHEMA IS EROP 
  GERICHT DUIDELIJKHEID TE VERSCHAFFEN VOOR DE LEZER MET BETREKKING TOT DE 
  SCHEIDING TUSSEN DE RESULTATEN VAN QUALCOMM ALS GEHEEL EN DE RESULTATEN 
           VAN QUALCOMM ZONDER QSI 
  
  (In duizenden Amerikaanse dollars, behalve de winst per aandeel) 
  (Niet-gecontroleerd)

                  Drie maanden. eindigend op 27 juni 2004

                   Exclusief           Totaal 
                     QSI      QSI    QUALCOMM  
  Opbrengsten voor belasting. 
   afschrijving, aflossing  
   en andere aanpassingen(1)     $693.178    $6.050   $699.228  
  Veranderingen in bedrijfskapitaal 
   en betaalde belastingen (2)    (235.049)   (1.778)   (236.827)  
  Netto cash uit 
   lopende activiteiten        458.129    4.272    462.401 
   
  Kapitaaluitgaven           (76.030)     --    (76.030) 
  Vrije kasstroom (Netto cash 
   uit lopende activiteiten 
   minus kapitaaluitgaven       382.099    4.272    386.371 
  Netto extra aandelenkapitaal     69.189      --    69.189 
  Betaalde dividenden         (81.134)     --    (81.134) 
  Netto vorderingen            575      --      575 
  Netto vorderingen (uitgifte) 
   van te-innen wissels         37.098   (3.639)    33.459 
  Overige investeringen          (509)   (15.900)   (16.409) 
  Overige posten             (191)    6.498     6.307 
  Veranderingen in verwachtingswaarde 
   en overige veranderingen op 
   verhandelbare effecten       (48.883)   10.407    (38.476) 
  Verhandelbare effecten  
   lopende afrondingsbetalingen     5.654      --     5.654 
  Transfer van QSI (3)         21.207   (21.207)      -- 
  Transfer naar QSI (4)        (20.837)   20.837      -- 
   
  Netto toename van liquide 
   middelen verhandelbare 
   effecten (5)            $364.268    $1.268   $365.536 
   
  (1) Samenvoeging volgens GAAP: 
     Netto resultaat        $482.757    $3.667   $486.424 
     Non-cash bijstellingen (a)   220.555    9.866    230.421 
     Netto gerealiseerde winsten op 
     verhandelbare effecten en 
     en overige investeringen    (9.979)   (7.483)   (17.462) 
     Belastingteruggaven        (155)     --     (155) 
     Resultaten voor belasting, 
     afschrijving, aflossing 
     en overige bijstellingen   $693.178    $6.050   $699.228 
  (2) Overzicht volgens GAAP: 
     Cashvermindering t.g.v.  
     veranderingen in  
     bedrijfskapitaal       $(235.204)   $(1.778)  $(236.982) 
     Belastingteruggave         155      --      155 
     Verandering bedrijfskapitaal 
     en betaalde belastingen   $(235.049)   $(1.778)  $(236.827) 
  (3) Cash uit leningen 
     en verkoop van participatie- 
     bewijzen. 
  (4) Financiering van strategische 
     schuld en investering in EV.  
     activiteiten van Vesper en 
     overige QSI bedrijfskosten. 
  (5) Overzicht volgens GAAP -  
     kasstroomoverzicht: 
     Netto-toename van liquide 
     middelen
	(GAAP)               $62.226     $--    $62.226 
      Plus: Netto-opbrengst 
       van effectenemissie     345.269   (9.137)    336.132 
      Plus: Net resultaat (verlies)
       van verwachtingswaarde 
       en overige mutaties van 
       verhandelbare effecten   (48.881)   10.405    (38.476) 
      
     Plus: Netto toename van 
     verhandelbare effecten  
     afhankelijk van settlement  
       betaling           5.654      --     5.654 
     Netto toename in  
      liquide middelen       $364.268    $1.268   $365.536 
  
  (a) Zie details volgend op het kasstroomoverzicht van negen maanden.

               QUALCOMM Incorporated 
  BEKNOPTE GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN KASSTRROOM EN VERHANDELBARE 
  EFFECTEN DIT SCHEMA IS EROP GERICHT DUIDELIJKHEID TE VERSCHAFFEN VOOR DE 
  LEZER MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING TUSSEN DE KASSTROOM VAN QUALCOMM 
       ALS GEHEEL EN DE RESULTATEN VAN QUALCOMM ZONDER QSI 
  
  (In duizenden Amerikaanse dollars, behalve de winst per aandeel) 
  (Niet-gecontroleerd)

                   Negen maanden, eindigend op 27 juni 2004

                    Exclusief           Totaal 
                      QSI      QSI     QUALCOMM 
  Opbrengsten voor belasting. 
   afschrijving, aflossing  
   en andere bijstellingen(1)    $1.970.759   $21.994   $1.992.753 
  Veranderingen in bedrijfskapitaal 
   en betaalde belastingen (2)     (286.667)   5.482    (281.185) 
  Netto cash uit 
   lopende activiteiten        1.684.092   27.476   1.711.568 
   
  Kapitaaluitgaven           (193.581)    (10)   (193.591) 
  Vrije kasstroom (Netto cash 
   uit lopende activiteiten 
   minus kapitaaluitgaven)      1.490.511   27.466   1.517.977 
   
  Netto extra aandelenkapitaal     200.698     --    200.698 
  Opbrengsten van basispremies      5.103     --     5.103 
  Betaald dividend           (193.696)     --    (193.696) 
  Netto vorderingen            1.728   193.308    195.036 
  Netto vorderingen (uitgifte) 
   van te-innen wissels         37.098   (33.922)     3.176 
  Overige investeringen         (16.567)  (29.543)    (46.110) 
  Overige posten             (2.372)  (11.023)    (13.395) 
  Veranderingen in verwachtingswaarde 
   en overige veranderingen op 
   verhandelbare effecten        (36.562)   36.538      (24) 
  Verhandelbare effecten  
   lopende afrondingsbetalingen     (8.859)     --     (8.859) 
  Netto cash gebruikt door 
   opgeheven activiteiten          --   (20.257)    (20.257) 
  Transfer van QSI (3)         282.881  (282.881)      -- 
  Transfer naar QSI (4)        (130.791)  130.791       -- 
   
  Netto toename van 
   liquide middelen (5)       $1.629.172   $10.477   $1.639.649 
   
  (1) Samenvoeging volgens GAAP: 
     Netto resultaat (verlies)
     uit lopende activiteiten   $1.343.905   $(5.663)  $1.338.242 
     Non-cash bijstellingen (b)    652.856   39.702    692.558 
     Netto gerealiseerde winsten op 
     verhandelbare effecten en 
     en overige investeringen    (20.986)  (12.045)    (33.031) 
     Belastingteruggaven        (5.016)     --     (5.016) 
     Resultaten voor belasting. 
     afschrijving, aflossing 
     en overige aanpassingen   $1.970.759   $21.994   $1.992.753 
  (2) Overzicht volgens GAAP: 
     cashtoename (vermindering)
     t.g.v. veranderingen in  
     bedrijfskapitaal       $(291.683)   $5.482   $(286.201) 
     Belastingteruggave        5.016     --     5.016 
     Verandering bedrijfskapitaal 
     en betaalde belastingen    $(286.667)   $5.482   $(281.185) 
  (3) Cash uit leningen 
     en verkoop van participatie- 
     bewijzen. 
  (4) Financiering van strategische 
     schuld en investering in EV.  
     activiteiten van Vesper en 
     overige QSI bedrijfskosten. 
  (5) Overzicht volgens GAAP -  
     kasstroomoverzicht: 
     Netto-afname van liquide 
      middelen (GAAP)        $(27.872)  $(8.478)   $(36.350) 
      Plus: Netto-opbrengst 
       van effectenemissie    1.702.465   (17.583)   1.684.882 
      Plus: Net resultaat van 
       verwachtingswaarde en overige 
       mutaties van verhandelbare  
       effecten           (36.562)   36.538      (24) 
      Plus: Netto toename van 
     verhandelbare effecten  
     afhankelijk van settlement  
       betaling           (8.859)     --     (8.859) 
     Netto toename in  
      liquide middelen      $1.629.172   $10.477   $1.639.649 
  
  (b) Zie aanvullende informatie over het beknopte geconsolideerde 
    overzicht van kasstromen en verhandelbare effecten

             QUALCOMM Incorporated 
  AANVULLENDE INFORMATIE BIJ DE GECONSOLIDEERDE OVERZICHTEN VAN KASSTROMEN 
            EN VERHANDELBARE EFFECTEN 
  
  (In duizenden Amerikaanse dollars, behalve de winst per aandeel) 
  (Niet-gecontroleerd)

                    Drie maanden eindigend op 27 juni 2004 

                     Exclusief         Totaal 
                       QSI     QSI    QUALCOMM 
   
  (a) Non-cash mutaties         
    bestaan uit: 
     Afschrijving en  
     aflossingen           $38.902   $1.281   $40.183 
     Verandering in verwachtings- 
     waarde van afgeleide 
     instrumenten           (4.976)   (1.697)   (6.673) 
     Andere - niet-tijdelijke - 
     verliezen op effecten en 
     overige investeringen         --     18      18 
     Aandeel in verliezen van 
     deelnemingen             140   17.601    17.741 
     Non-cash inkomstenbel. 
     lasten (baten)          165.741   (7.836)   157.905 
     Overige non-cash rekeningen    20.748     499    21.247 
  Totale non-cash mutaties       $220.555   $9.866   $230.421 


                   Negen maanden eindigend op 27 juni 2004 
                    Exclusief          Totaal 
                      QSI      QSI   QUALCOMM 
   
  (a) Non-cash mutaties         
    bestaan uit: 
     Afschrijving en  
     aflossingen          $116.533   $3.808   $120.341 
     Verandering in verwachtings- 
     waarde van afgeleide 
     instrumenten          (4.673)   (2.931)    (7.604) 
     Andere - niet-tijdelijke - 
     verliezen op effecten en 
     overige investeringen        --    1.538     1.538 
     Aandeel in verliezen van 
     deelnemingen            732   59.978    54.710 
     Non-cash inkomstenbel. 
     lasten (baten)         513.331   (17.059)   496.272 
     Overige non-cash rekeningen   26.933     368    27.301 
  Totale non-cash mutaties      $652.856   $39.702   $692.558 

              QUALCOMM Incorporated 
            BEKNOPTE GECONSOLIDEERDE BALANS 
  
  (In duizendenAmerikaanse dollars, behalve de winst per aandeel) 
  (Niet-gecontroleerd)

                    ACTIVA
   
             QUALCOMM 
             Exclusief 
               QSI    QSI (a)   QUALCOMM    QUALCOMM 
             27 juni,   27 juni,   27 juni,  28 september, 
              2004     2004     2004      2003 
  Vlottende activa:  
   Liquide middelen  $2.008.744    $--   $2.008.744   $2.045.094 
   Verhandelbare
    effecten     3.425.752   68.631   3.494.383   2.516.003 
   Vorderingen, baten  897.540     76    897.616    483.793 
   Voorraden, baten   109.489     --    109.489    110.351 
   Latente 
   belastingen (a)   503.751     --    503.751    611.536 
   Overige vlottende 
   activa        88.919    266     89.185    181.987 
    Totale vlottende 
     activa     7.034.195   68.973   7.103.168   5.948.764 
   Verhandelbare
    effecten     1.392.017  116.256   1.508.273    810.654 
   Eigendom, fabriek 
   en machines,
   baten        590.683     --    590.683    622.265 
   Goodwill, baten    355.567     --    355.567    346.464 
   Latente 
   Belastingen (a)   246.181     --    246.181    406.746 
   Overige activa    175.468  242.244    417.712    687.543 
    Totale activa  $9.794.111  $427.473  $10.221.584   $8.822.436 


                   PASSIVA
   
  Kortlopende schulden: 
   Handelscrediteuren  $239.270   $548    $239.818    $195.065 
   Loonlijst en 
   andere passiva    157.550    496     158.046    141.000 
   Onverdiende baten   159.626     2     159.628    174.271 
   Kortlopende deel van  
   langlopende schuld    --    --       --    102.625 
   Overige kortlopende 
   schulden       240.551   7.977     248.528    195.241 
    Totale kortl. 
    schulden      796.997   9.023     806.020    808.202 
   Onverdiende baten   176.901    --     176.901    236.732 
   Langlopende schuld     --    --       --    123.302 
   Overige schulden    97.412    --     97.412     55.628 
    Totale 
    schulden     1.071.310   9.023    1.080.333   1.223.864 
   
  Aandeelhouders-
   vermogen: 
   Preferente aandelen,  
   $0.0001 nominaal     --    --       --       -- 
   Gewone aandelen, 
   $0.0001 nominaal     82    --       82       81 
   Volgestort 
   kapitaal      6.686.866    --    6.686.866   6.324.971 
   Ingehouden 
   winst       2.430.747    --    2.430.747   1.297.289 
   Totale overige 
   baten(kosten)    (53.186)  76.742     23.556    (23.769) 
    Totale 
    aandeelhdrs- 
    vermogen     9.064.509  76.742    9.141.251   7.598.572 
    Totale 
    schulden 
    en 
    aandeelhdrs- 
    vermogen    $10.135.819  $85.765   $10.221.584   $8.822.436 

  (a) Latente belastingen en schulden worden niet bij de segmenten van het 
    Bedrijf ondergebracht. Eventuele latente belastingvoordelen en 
    schulden van dochterondernemingen die door QSI zijn geconsolideerd 
    zijn weergegeven als de activa en passiva van QSI.

                QUALCOMM Incorporated 
             BEKNOPTE GECONSOLIDEERDE BALANS 
  
  (In duizenden Amerikaanse dollars, behalve de winst per aandeel) 
  (Niet-gecontroleerd)

             Drie maanden eindigend op Negen maanden eindigend op 
                  27 juni  29 Juni  27 juni   29 juni 
                  2004   2003 (a)   2004   2003 (a) 
  Baten: 
   Apparatuur en services   $887.901 $652.558 $2.560.433 $2.244.682 
   Vergunningen en royalties  452.625  239.034  1.202.315   732.301 
                1.340.526  891.592  3.762.748  2.976.983 
  Bedrijfskosten: 
   Kosten van apparatuur en          
    services baten       369.189  286.293  1.074.054   978.975 
   Research & development    193.608  135.690   512.569   379.970 
   Verkoop, algemeen en          
    administratief       161.799  115.506   422.080   353.851 
   Aflossing van andere          
    acquisitiegerelateerde 
    vaste activa          407   1.951    4.163    5.887 
   Waardevermindering van    
    activa en andere lasten     --  34.113     --    34.113 
   Overig            (6.344) (30.356)  (16.937)  (30.356) 
  Totale bedrijfskosten     718.659  543.197  1.995.929  1.722.440 
   
  Bedrijfsresultaat       621.867  348.395  1.766.819  1.254.543 
   
   Investeringsresultaat  
   (kosten), baten       46.186  42.635   114.650   (37.080) 
  Resultaat uit            
   lopende activiteiten 
   voor inkomstenbelasting   668.053  391.030  1.881.469  1.217.463 
  Inkomstenbelasting, lasten  (181.629) (149.958)  (543.227)  (442.395) 
  Resultaat uit            
   lopende activiteiten     486.424  241.072  1.338.242   775.068 
  
  Verlies uit opgeheven          
   activiteiten           --  (49.383)  (11.088)  (239.029) 
  Netto winst         $486.424 $191.689 $1.327.154  $536.039 
  
  Basiswinst per gewoon  
   aandeel uit lopende 
   activiteiten          $0,60   $0,30    $1,66    $0,98 
  Basisverlies per gewoon 
   aandeel uit opgeheven 
   activiteiten           --   (0,06)   (0,01)   (0,30) 
  Basiswinst per gewoon  
   aandeel            $0,60   $0,24    $1,65    $0,68 
   
  Verwaterde winst per        
   gewoon aandeel uit 
   lopende activiteiten      $0,58   $0,30    $1,60    $0,95 
  Verwaterd verlies per gewoon          
   aandeel uit opgeheven 
   activiteiten           --   (0,07)   (0,01)   (0,29) 
  Verwaterd resultaat per        
   gewoon aandeel         $0,58   $0,23    $1,59    $0,66 
  
  Aandelen gebruikt voor          
   berekening per aandeel: 
   Basis            810.882  790.511   805.843   787.606 
   Verwaterd          841.118  815.856   834.633   816.563 
  
  Dividend betaald
   per aandeel          $0,10   $0,10    $0,24    $0,10 
   
  Dividend aangekondigd
   per aandeel           $--   $0,05    $0,24    $0,10 

  (a)Resultaten gerelateerd aan Vesper, TowerCo en SMP-vergunningen zijn 
    aangeduid als opgeheven activiteiten en bijgesteld.

              QUALCOMM Incorporated 
   AANVULLEND OVERZICHT VAN VOORGAANDE PERIODE DIT OVERZICHT IS UITSLUITEND 
  BEDOELD OM DE NON-GAAP FINANCIËLE MAATREGELEN SAMEN TE VOEGEN MET EERDERE 
                PERIODEN
  
  (In duizenden Amerikaanse dollars, behalve de winst per aandeel) 
  (Niet-gecontroleerd)

                 Zes maanden eindigend op 28 maart 2004 
                                  Totaal 
                 Exclusief QSI    QSI    QUALCOMM 
  Baten             2.422.134      88    2.422.222 
   
  Resultaat (verlies) van 
   lopende activiteiten 
   voor inkomstenbelasting   1.231.970   (18.554)   1.213.416 
  Inkomstenbelasting 
   baten (kosten)        (370.822)(b)  9.224    (361.598)(b) 
  Resultaat (verlies) van
   lopende activiteiten      861.148    (9.330)    851.818 
  Verlies van opgeheven         
   activiteiten, baten na 
   inkomstenbelasting (a)       --   (11.088)    (11.088) 
  Nettoresultaat (verlies)    $861.148   $(20.418)    $840.730 
   
  Verwaterd resultaat (verlies)
   per gewoon aandeel uit 
   opgeheven activiteiten (d)    $1,04    $(0,01)     $1,02 
  Verwaterd verlies van      
   opgeheven activiteiten (d)     $--    $(0,01)     $(0,01) 
  Verwaterd resultaat (verlies) 
   per gewoon aandeel (d)      $1,04    $(0,02)     $1,01 
   
  Aandelen gebruikt voor        
   berekening per aandeel: 
    Verwatered          831.391   831.391     831.391 

              Drie maanden eindigend op 28 september 2003         
                                 Totaal 
                Exclusief QSI    QSI     QUALCOMM 
  Baten              870.367     174     870.541 
   
  Resultaat (verlies) van 
   lopende activiteiten 
   voor inkomstenbelasting     352.376   (4.629)    347.747 
  Inkomstenbelasting 
   baten (kosten)         (116.284)(c) 23.089     (93.195)(c) 
  Resultaat van lopende 
   activiteiten          236.092   18.460     254.552 
  Verlies van opgeheven         
   activiteiten, baten van 
   inkomstenbelasting (a)       --    36.850     36.850 
  Nettoresultaat         $236.092   $55.310    $291.402 
   


  Verwaterd resultaat (verlies)
   per gewoon aandeel uit 
   opgeheven activiteiten (d)    $0,29   $(0,03)     $0,31 
  Verwaterd verlies van     
   opgeheven activiteiten (d)     $--   $(0,04)     $(0,04) 
  Verwaterd resultaat (verlies)
   per gewoon aandeel (d)      $0,29   $(0,07)     $0,35 
   
  Aandelen gebruikt voor        
   berekening per aandeel: 
    Verwatered          821.330   821.330     821.330 


  Twaalf maanden eindigend op 28 september 2003

                                 Totaal 
                Exclusief QSI    QSI     QUALCOMM 
  Baten             3.846.381    1.148    3.847.524 
   
  Resultaat (verlies) van 
   lopende activiteiten 
   voor inkomstenbelasting    1.733.381  (168.171)   1.565.210 
  Inkomstenbelasting 
   baten (kosten)         (572.016)(c) 36.426    (535.590)(c) 
  Resultaat van lopende 
   activiteiten (verlies)    1.161.365  (131.745)   1.029.620 
  Verlies van opgeheven         
   activiteiten, baten van 
   inkomstenbelasting (a)        --  (202.179)    (202.179) 
  Nettoresultaat (verlies)   $1.161.365  $(333.924)    $827.441 
   
  Verwaterd resultaat (verlies)
  per gewoon aandeel uit 
   opgeheven activiteiten (d)    $1,42   $(0,16)     $1,26 
  Verwaterd verlies van      
   opgeheven activiteiten (d)     $--   $(0,25)     $(0,25) 
  Verwaterd resultaat (verlies)
   per gewoon aandeel (d)      $1,42   $(0,41)     $1,01 
   
  Aandelen gebruikt voor        
   berekening per aandeel: 
    Verwatered          817.755   817.755     817.755 


  a. De bedrijfsresultaten uit Vesper Operating Companies, TowerCo en de
    SMP-vergunningen, inclusief winsten en verliezen die op de 
    verkooptransacties zijn gerealiseerd vallen onder de opgeheven 
    activiteiten. 
  b. Het verwachte effectieve belastingtarief voor het tweede kwartaal van 
    belastingjaar 2004 voor de lopende activiteiten van zowel QUALCOMM in 
    totaal als QUALCOMM exclusief QSI bedroeg zo'n 30%. 
  c. De effectieve belastingtarieven over belastingjaar 2003 voor de 
    lopende activiteiten van QUALCOMM in totaal als QUALCOMM exclusief QSI 
    bedroegen respectievelijk zo'n 34% en 33%. 
  d. Het is mogelijk dat het totaal van de winst per aandeel niet gelijk is 
    aan de som van de winst per aandeel als gevolg van afrondingen.

Opbrengsten en winsten zonder opname van het QSI-segment, inclusief toekomstige perioden, worden berekend als opbrengsten en winsten van QUALCOMM in totaal minus de opbrengsten en winsten die worden toegeschreven aan het QSI-segment. Er zijn geen andere bijstellingen gemaakt.

Website: http://www.qualcomm.com

BRON QUALCOMM Incorporated