Rapport van CGAP constateert daling rente, samen met kosten en winsten

27 Feb, 2009, 00:39 GMT Van CGAP

WASHINGTON, February 27 /PRNewswire/ --

- Rentevoeten op microkredieten zijn over het algemeen redelijk

De bezorgdheid dat rentes op microkredieten onverantwoord hoog zijn, vindt niet veel steun in de beschikbare gegevens, aldus een nieuw onderzoeksrapport van CGAP, het kenniscentrum voor globale microfinanciering.

Microfinancieringsinstellingen moeten hogere rentevoeten dan normale banken doorrekenen omdat hun zeer kleine leningen hogere administratieve kosten met zich meebrengen, en omdat ze hun fondsgelden niet even goedkoop kunnen lenen als banken.

"Sommige microfinancieringsinstellingen lijken rentevoeten te rekenen die moeilijk te verantwoorden zijn, zelfs wanneer rekening gehouden wordt met deze factoren," zegt Elizabeth Littlefield, algemeen directeur van CGAP. "Toch weten we nu dat dergelijke gevallen maar een kleine minderheid vertegenwoordigen en dat over het algemeen de rentevoeten in overeenstemming blijken met de kosten van de microfinancieringsinstellingen. Gelukkig daling de rentetvoeten op microkredieten op dit moment snel, alsook de administratieve kosten en de winsten van de microfinancieringsinstellingen."

In "The New Moneylenders: Are the Poor Being Exploited by High Microcredit Interest Rates," (De nieuwe geldschieters: worden de armen uitgebuit door hoge rentekosten op microleningen - http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.9534 ) waarvan Richard Rosenberg, Adrian Gonzalez en Sushma Narain de medeauteurs zijn, wordt geconcludeerd dat de gemiddelde rentevoet op microleningen in 2006, het meest recente jaar waarvan gegevens beschikbaar zijn, ongeveer 26 procent was. Een microkrediet kost gewoonlijk minder dan credit cards of consumentenleningen in landen waar gegevens beschikbaar waren, en ze kosten bijna altijd veel minder dan "informele" leningen.

Sinds 2003 zijn de rentevoeten op microkredieten sterk afgenomen met ongeveer 2,3 procentpunten per jaar, dit is veel meer dan de afname van de rente op bankleningen. De rente daalde zeer snel in Oost-Azië/Pacifisch Azië en het Midden-Oosten/Noord-Afrika (jaarlijkse dalingen van 3,7-3,9 procent), en daalde middelmatig in Afrika, Europa/Centraal-Azië en Latijns-Amerika (0,9-1,5 procent). De rente in Zuid-Azië bleef nagenoeg gelijk.

Administratieve kosten, de grootste bijdrager tot de rentevoeten op microkredieten, zijn onontkoombaar hoger voor zeer kleine microleningen dan voor normale bankleningen. Als er bijvoorbeeld US$ 100.000 geleend wordt verdeeld over 1000 leningen van elk US$ 100, dan vereist dit onder andere meer uitgaven aan personeelkosten dan wanneer er een enkele lening van US$ 100.000 wordt verstrekt. Maar door de kennis die instituten opdoen en als gevolg van concurrentie hebben daalden deze kosten jaarlijks met ongeveer een procentpunt.

Over het algemeen blijken de winsten van de microfinancieringsinstellingen niet buitensporig: de gemiddelde opbrengst op eigen vermogen was in 2006 ongeveer 12 procent, in vergelijking met ongeveer 18 procent voor banken in dezelfde landen. De meest winstgevende 10 procent van de wereldwijde portefeuille microkredieten leverde in 2006 rentabiliteit eigen vermogen op boven 34 procent, een niveau dat bij sommigen bezorgdheid over correctheid zou kunnen opwekken. Maar veel van deze winst wordt verdiend door non-profitorganisaties, die deze opbrengsten vasthouden en gebruiken om hun diensten aan hun klanten uit te breiden. En de winsten zijn sinds 2003 jaarlijks met 0,6 procentpunten gedaald.

"We kunnen concluderen dat we geen bewijs hebben gevonden dat er een wijdverspreid patroon bestaat om de lener uit te buiten," zegt Richard Rosenberg, de hoofdauteur van het rapport. "Rentevoeten zoals de 85 procent die Compartamos in Mexico rekende, roepen een begrijpelijke bezorgdheid op, maar minder dan 1 procent van de microleners wereldwijd betalen zulke hoge rentes. De administratieve kosten zullen altijd hoger zijn voor zeer kleine microleningen dan voor grote bankleningen. Het is bemoedigend dat deze administratieve kosten en de winsten van de microfinancieringsinstellingen dalen en dat wat bespaard wordt, gebruikt wordt voor de leners. We verwachten dat deze trend zich op middellange termijn zal voortzetten."

Over CGAP

CGAP (The Consultative Group to Assist the Poor) is wereldwijd de meest toonaangevende organisatie op het gebied van de bevordering van microfinanciering. CGAP voorziet de financiële sector, de overheden en investeerders van objectieve informatie, deskundige opinies en innovatieve oplossingen om op een efficiënte manier arme mensen over de hele wereld toegang te verlenen tot financiering. Meer informatie vindt u op www.cgap.org

BRON CGAP