Rechtbank Rotterdam handhaaft NMA boete

12 Jun, 2009, 12:07 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, June 12 /PRNewswire/ -- De Rechtbank Rotterdam heeft in een beroepsprocedure de door de Nederlandse Mededingingsautoriteit aan Ballast Nedam opgelegde boete van euro 7,9 miljoen gehandhaafd. De beroepsprocedure betrof de hoogte van de boete voor overtredingen van de mededingingswetgeving in de periode 1998 - 2000. Deze boete was al voor het volledige bedrag als voorziening in de jaarrekening opgenomen en deze uitspraak heeft geen invloed op het resultaat over 2009.

Ballast Nedam overweegt om tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in hoger beroep te gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

PRN NLD

BRON Ballast Nedam NV