Recordinkomsten voor BB&T; winst per aandeel 0,77 dollar, stijging van 6,9%

18 Jul, 2013, 20:56 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, 18 juli 2013 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) publiceert vandaag haar netto verdiensten over het tweede kwartaal van 2013 voor de gewone aandeelhouders: 547 miljoen dollar, een kwartaalrecord. De winst per verwaterd gewoon aandeel kwam op 0,77 dollar, een stijging van 6,9% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2012. Netto verdiensten voor de gewone aandeelhouders stegen met 7,3% vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Verdiensten van het tweede kwartaal zorgden voor een rentabiliteit op jaarbasis van 1,27% op gemiddelde activa en een een rentabiliteit op jaarbasis van 11,39% op het gemiddelde kapitaal van gewone aandeelhouders.

"Verheugd maken wij verslag op van de sterkste kwartaalinkomsten uit de geschiedenis van ons bedrijf, ondersteund door een continue verbeterslag in onze diversificatiestrategieën", zegt voorzitter en CEO Kelly S. King. "Onze winst wordt gedragen door een inkomstengroei op jaarbasis van 6% ten opzichte van het vorige kwartaal, en een stijging van 18% op jaarbasis in niet-rentedragend inkomen. Deze resultaten geven recordprestaties weer uit onze verzekeringstak, investeringsbankieren en makelaardij, en trust en beleggingsadvies.

"Dit kwartaal is de kredietkwaliteit verbeterd en dit heeft geresulteerd in het beste kredietkwaliteitniveau sinds vijf jaar", zegt King. "Onrendabele activa daalden met 10% en oninbare leningen daalden significant tot 0,75% van gemiddelde leningen en leases, gedaald van 0,98% vorig jaar, exclusief gedekte leningen. Deze verbetering heeft tot een daling geleid in onze provisie voor verliezen op leningen en andere kredietgerelateerde kosten over dit kwartaal.

"De gemiddelde leningen stegen met 3,8% op jaarbasis vergeleken met het vorige kwartaal. Drijvende factor was de goede prestatie bij autoverkoopleningen, omhoog met 35%; andere lenende dochterbedrijven, omhoog met 17%; en C&I en directe kleinhandelhypotheken, die allebei stegen met bijna 5%."

"De niet-rentedragende kosten stegen vergeleken met het vorige kwartaal; maar dit werd vooral veroorzaakt door fusiegerelateerde kosten en herstructureringskosten na de reorganisatie van onze districtsbank voor emissierechten en andere systeem- en projectgerelateerde kosten. Omdat deze kosten in de komende kwartalen zullen lopen, verwachten we dat de niet-rentedragende kosten ook zullen dalen", zegt King.

Over het eerste half jaar van 2013 maakt BB&T netto inkomsten bekend van 757 miljoen dollar beschikbaar voor de aandeelhouders. Dit is inclusief het effect van een belastingwijziging van $281 miljoen dollar die te maken heeft met een aangevochten belastingplicht bekendgemaakt in het vorige kwartaal. Het inkomen per verwaterd gewoon aandeel, inclusief de belastingwijziging bedroeg 1,06 dollar over het eerste half jaar van 2013.

Hoogtepunten van tweede kwartaal 2013

 • De gemiddelde totale leningen en leases voor beleggingsdoeleinden stegen op jaarbasis met 3,8% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013;
  • Gemiddelde C&I-leningen stegen met 4,7%;
  • Gemiddelde verkoopleningen stegen met 34,9%;
  • Gemiddelde leningen in de andere dochterbedrijven stegen met 16,8%;
  • Gemiddelde directe leningen aan kleinhandel stegen met 4,6%.

 

 • Totale opbrengsten voor het tweede kwartaal waren 2,5 miljard dollar, een stijging op jaarbasis van 6,2% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013;
  • Netto rente-inkomsten waren 7 miljoen dollar lager, voornamelijk door uitloop van leningen;
  • De verzekeringsinkomsten stegen met 61 miljoen dollar dankzij seizoensgebonden hogere prestaties;
  • Investeringsbankieren en makelaardij brachten een recordprestatie tot stand en stegen met 5 miljoen dollar vergeleken met het eerste kwartaal van 2013;
  • Inkomsten uit hypothecair bankieren waren gezakt met 12 miljoen dollar doordat de marges naar een normaler niveau zakten, een record aantal oorspronkelijke hypotheken compenserend.

 

 • Kwaliteitsverbetering activa versneld;
  • De onproductieve activa daalden met 137 miljoen dollar of 9,7%, geen rekening houdend met gedekte activa;
  • Oninbare nettoschulden, uitgezonderd gedekte leningen, bedroegen dit kwartaal 0,75% van de gemiddelde leningen, gezakt van 0,98% in het eerste kwartaal van 2013 en 1,22% in het eerste kwartaal van 2012;
  • De vergoeding voor verliezen op leningen, uitgezonderd gedekte leningen, als percentage van onproductieve HFI-leningen steeg van 1,43% over het eerste kwartaal van 2013 naar 1,55% in het tweede kwartaal van 2013;

 

 • De niet-rentedragende kosten stegen met 82 miljoen dollar of 23,3% op jaarbasis vergeleken met het eerste kwartaal van 2013;
  • De niet-rentedragende kosten zijn inclusief 27 miljoen dollar aan herstructureringskosten;
  • Personeelskosten stegen met 27 miljoen dollar, voornamelijk vanwege productiegerelateerde compensatie. De fte-werknemers en de personeelsbezetting waren licht gezakt;
  • Professionele dienstverlening steeg met 11 miljoen dollar, voornamelijk vanwege projectgerelateerde kosten;
  • Kosten van geëxecuteerde panden kwamen in totaal op 12 miljoen dollar, een daling van 6 miljoen dollar.

 

 • Gemiddelde niet-rentedragende deposito's stegen met 1,1 miljard dollar of 13,2% op jaarbasis en gekoppelde kwartaalbasis;
  • De kosten van rentedragende depositokosten daalden dit kwartaal tot 0,32% vergeleken met 0,36% in het eerste kwartaal.

 

 • De kapitaalniveaus verbeterden over de hele linie;
  • Algemene aandelen van lijst 1 naar concrete activa bedroeg 7,3%;
  • Algemene aandelen van lijst 1 naar risico-gewogen activa bedroeg 9,4%;
  • Het risicogebaseerd kapitaal van lijst 1 bedroeg 11,3%;
  • Het hefboomkapitaal bleef sterk op 8,8%;
  • Het totale kapitaal bedroeg 14,1%.

Presentatie verdiensten en overzicht kwartaalprestaties

Voor het beluisteren van de live conference call over de tweedekwartaalcijfers 2013 van BB&T vandaag om 8 uur 's ochtends (ET) 2013 kunt u bellen met nummer +1-888-632-5009 en deelnemercode 5184622 intoetsen. Tijdens de conference call zal gebruik worden gemaakt van een presentatie welke kan worden bekeken op onze website www.bbt.com. Herhalingen van de conference call zijn tot 18 augustus 2013 beschikbaar op de website van BB&T of u kunt bellen naar +1-888-203-1112 (toegangscode 4313363).

Voor toegang tot de presentatie, inclusief een bijlage met non-GAAP verklaringen, ga naar www.bbt.com en klik op "About" en ga naar "Investor Relations." U vindt de presentatie onder "View Recent Presentations".

Het overzicht kwartaalprestaties van BB&T voor het tweede kwartaal 2013, dat de details bevat van de financiële programma's, is te vinden op de website van BB&T: www.bbt.com/financials.html.

Over BB&T

Per 30 juni 2013 is BB&T een van de grootste financiële holdingmaatschappijen in de VS met US 182,7 miljard dollar aan activa en een marktkapitalisatie van US 23,8 miljard dollar. Het bedrijf, dat gevestigd is in Winston-Salem, N.C., is werkzaam in 1.851 financiële centra in 12 staten en Washington D.C. en biedt een volledig assortiment aan particuliere en commerciële bankzaken, vastgoedservices, activabeheer, hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T, een Fortune 500 bedrijf, wordt door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen erkend voor uitstekende klanttevredenheid. Ga voor meer informatie over BB&T en haar volledige assortiment aan producten en diensten naar www.bbt.com.

Kapitaalratio's zijn voorwaardelijk. De gegevens over kredietkwaliteit houden geen rekening met gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen, waar van toepassing.

Dit nieuwsbericht bevat financiële informatie en maatregelen voor de prestatie die worden bepaald door methoden die niet in overeenstemming zijn met de boekhoudbeginselen die algemeen aanvaard zijn in de Verenigde Staten ("GAAP"). Het management van BB&T gebruikt deze "niet-GAAP" maatstaven in hun analyse van de bedrijfprestatie en de efficiëntie van zijn bedrijfsvoering. Het management is van mening dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter begrip zullen geven van lopende processen en de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren, zowel als de gevolgen demonstreren van aanzienlijke winsten en kosten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat voor een betekenisvolle analyse van de financiële prestatie begrip nodig is van de factoren die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat beleggers deze niet-GAAP financiële maatstaven kunnen gebruiken om de financiële prestatie te analyseren zonder de invloed van bijzondere onderdelen die trends in de onderliggende prestatie van het bedrijf wellicht verbergen. Deze onthullingen dienen niet beschouwd te worden als vervanging voor financiële maatstaven zoals bepaald in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met niet-GAAP prestatiemaatstaven die misschien door andere bedrijven gepresenteerd worden. Hieronder volgt een lijst van de niet-GAAP-maatstaven gebruikt in dit nieuwsbericht:

 • Gewone aandeelvermogen en aanverwante verhoudingen van lijst 1 zijn niet-GAAP-maatstaven. BB&T gebruikt de definitie van gewone aandelen van lijst 1 die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor het berekenen van deze ratio's. De gewone-aandelenverhouding Basel III lijst 1 weerspiegelt de interpretatie van het management betreffende wettelijke vereisten, die onderhevig aan verandering is. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal te beoordelen en gelooft dat ze handig zijn voor beleggers in hun analyse van het bedrijf.
 • De verhoudingen van de activakwaliteit zijn aangepast om het effect van overgenomen leningen en geëxecuteerde panden die worden gedekt door verliesdelingovereenkomsten met het FDIC weg te nemen van de noemer en de teller. Het management gelooft dat meetelling zou resulteren in een vertekend beeld van deze verhoudingen en mogelijk niet vergelijkbaar is met andere periodes of met andere portefeuilles die geen effect ondervonden van aankooprekeningen.
 • Honoraria-inkomsten en efficiëntieverhoudingen zijn niet-GAAP-maatstaven omdat ze geen rekening houden met winsten (verliezen) op effecten, onkosten voor geëxecuteerd vastgoed, terugbetaling van immateriële activa, onkosten in verband met fusies en herstructureringen, het effect van de verliesdelingsovereenkomsten met het FDIC en andere factoren. Het management van BB&T gebruikt deze "niet-GAAP" maatstaven in hun analyse van de bedrijfprestatie. Het management van BB&T is van mening dat deze non-GAAP-maatstaven een beter begrip zullen geven van lopende processen en de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren, zowel als de gevolgen demonstreren van aanzienlijke winsten en kosten.
 • Het rendement op gemiddeld materieel kapitaal van gewone aandeelhouders is een niet-GAAP-maatstaf die het rendement op het gemiddelde kapitaal van gewone aandeelhouders berekent zonder het effect van de immateriële activa en hun terugbetaling. Deze maatregel is nuttig om de prestaties (hetzij via een overname of intern ontwikkeld) van een bedrijf op een consequente manier te evalueren.
 • De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf waarmee de netto rentemarge wordt aangepast om het effect van rente-inkomsten en financieringskosten die te maken hebben met leningen en effecten in Koloniale acquisitie weg te nemen. Het management van BB&T gelooft dat het niet meenemen van de over het algemeen hoger renderende activa in Koloniale acquisitie in de berekening van de netto rentemarge de beleggers bruikbare informatie geeft over de relatieve prestatie van de overige renderende activa van BB&T.
 • Het netto inkomen beschikbaar voor gewone aandeelhouders en het verwaterde inkomen per aandeel zijn aangepast om het effect van de 281 miljoen dollar aan belastingwijziging over het eerste kwartaal 2013  weg te nemen. Het management van BB&T gelooft dat deze aanpassingen ervoor zorgen dat periodes eenvoudiger kunnen worden vergeleken en gebruikt deze om prestaties te evalueren. Het management denkt dat de beleggers dit nuttig vinden bij het analyseren van het bedrijf.

Deze niet-GAAP-maatstaven worden naast de meest vergelijkbare GAAP-maatstaf gezet en deze informatie is te vinden in het gedeelte voor beleggersrelaties op de website van BB&T en in overzicht kwartaalprestaties van BB&T over het tweede kwartaal 2013, kijk op de website van BB&T (www.bbt.com/financials.html).

Dit nieuwsbericht bevat enige "voorspellende" uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken kunnen over zaken gaan die aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen, en aannames door het management bevatten. Werkelijke resultaten kunnen afwijken van huidige verwachtingen. Raadpleeg de informatie gedeponeerd door BB&T bij de Securities en Exchange Commissie voor een overzicht van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op BB&T's vooruitziende verklaringen. BB&T neemt geen verplichting op zich deze verklaringen bij te werken na de datum van dit nieuwsbericht.

BRON BB&T CorporationGerelateerde links

http://www.bbt.com