Reddingsoperatie voor de gewone belastingbetaler

17 Okt, 2008, 01:14 BST Van The CFO Advisory Group, Inc.

ATLANTA, October 17 /PRNewswire/ --

De CFO Advisory Group, Inc. biedt een "Main Street Bailout" voor de gewone belastingbetaler. Sinds de Federal Reserve Act van 1913 is het financiële systeem van het land met opzet de weg ingeslagen naar de huidige ineenstorting van het schuld- en kredietsysteem. De oneindige behoefte van ons huidige monetair systeem voor onvermijdelijke schuld heeft het einde bereikt van zijn exponentiële grafiek. Wij als maatschappij kunnen gewoon niet de vereiste natuurlijke hulpbronnen produceren of daarin handelen, producten die nodig zijn om het systeem te onderhouden. Het totale bedrag van overheersende rente van de schuld van onze maatschappij is nu hoger dan de beschikbare contanten. Om het huidige monetaire systeem in stand te houden, moet de regering een bepaald bedrag aan institutionele schuld kwijtschelden en dat zal resulteren in enorme verliezen voor aandeelhouders.

De federale regering heeft Wall Street financiële hulp geboden, maar de regering heeft heel weinig hulp aangeboden aan de consument. Als mensen lukraak geïnterviewd worden, stellen gewone burgers dat zij niet geholpen zullen worden door de federale reddingsoperatie van $700 miljard. Zij vragen: "Waar is onze financiële hulp?" "Waar is de financiële hulp voor onze plaatselijke banken?" "Wanneer kan ik weer naar mijn werk gaan?"

De "Main Street Bailout for the Common Taxpayer" van CFO bestaat uit een hypotheek van 49 jaar voor gekwalificeerde kopers van huizen en een herkapitalisatieplan voor plaatselijke banken. Het programma voor een hypotheek met een looptijd van 49 jaar biedt maandelijkse besparingen voor families naast opgeschorte maandelijkse betalingen en mogelijkheden voor investeringen. Deze prikkels voor het aangaan van een hypotheek zullen gezinnen helpen hun maandelijkse uitgaven met maximaal 20 procent te verlagen.

De herkapitalisatie van plaatselijke banken zal bestaan uit het opkopen van onroerend goed dat veel van zijn waarde verloren heeft voor lage prijzen van plaatselijke banken in ruil voor aandelen in de banken en contanten. De herkapitalisatie zullen de plaatselijke bank stabiliseren en op die manier de plaatselijke gemeenschap stimuleren. De aandelen van de banken die gekocht zijn van de verschillende plaatselijke banken - die door de federale regering via de FDIC gegarandeerd worden - zullen resulteren in een "consortium" van banken onder beheer van de CFO Group. Het onroerend goed dat waarde verloren heeft en die onder dit plan worden aangekocht, zullen ontwikkeld en beheerd worden door een privé hypotheekbedrijf. De CFO Group zal joint ventures aangaan met plaatselijke projectontwikkelaars, banken en andere aannemers om de in waarde gedaalde onroerend te ontwikkelen, wat zal resulteren in nieuwe banen in de gemeenschap.

Het stimuleringspakket van CFO zal een "basis" campagne zijn die van de consument naar boven zal sijpelen in plaats van van boven (Wall Street) naar beneden. Het vertrouwen van de consument, nieuwe banen, huizenbezit en stabilisatie van de onroerende goed markt in het hele land en kleine banken zullen het uiteindelijk resultaat zijn van het Main Street Bailout pakket.

Regeringen overal in de wereld hebben al delen van het stimuleringspakket van de CFO Advisory Group overgenomen. Nu is de tijd om het REDDINGSPAKKET VOOR DE PLAATSELIJKE BELASTINGBETALER uit te voeren! "Zonder een economische basis voor de gewone arbeider, is een gezonde economie onmogelijk", zegt Benjamin Stanley, V.P. Finance van CFO. "Dit zijn niet tijden van wanhoop, maar tijden net kansen. Als iedereen zich terugtrekt, is het tijd om vooruit te stormen. De CFO Group zal de aanval leiden voor economische welvaart voor de burger die in de Hoofdstraat woont."

CFO Advisory Group is op dit ogenblik een op het web gebaseerd systeem aan het ontwikkelen dat het vertrouwen van aandeelhouders in de markt herstellen en versterken. Deze software van CFO volgt voortdurend de financiële ontwikkelingen en laat aandeelhouders de financiële informatie van een deelnemend bedrijf volgen via een real time website.

De CFO Advisory Group, Inc. is een gediversifieerd bedrijf dat bezit heeft en voornamelijk gericht is op onroerend goed en gerelateerde financiële activiteiten. Het bedrijf heeft een faciliteit voor hypotheekleningen ontwikkeld dat gepatenteerd kan worden en die het vertrouwen in zowel de markten voor woningen en commerciële percelen zal herstellen. Het bezit aan onroerend goed van het bedrijf zal commerciële gebouwen, winkelcentra, ontwikkelingsprojecten voor huizen en residentiële een- en eengezinshuizen omvatten. Gerelateerde financiële activiteiten zullen omvatten: hypotheekleningen voor onroerend goed, kapitaal voor de hypotheekmarkt, obligaties van de federale en staatsregeringen en investeringen in het buitenland.

Het bedrijf heeft een divisie voor het handelen in en financieren van bezittingen, CAG Holdings, dat zich zal richten op financiering, handel en investering op de financiële markten in de wereld.

Gedetailleerde informatie over de CFO Main Street Bailout, kunt u vinden op www.cagholdings.com en www.purelifemortgage.com.

  
  Web site: http://www.cagholdings.com
       http://www.purelifemortgage.com

BRON The CFO Advisory Group, Inc.