Reddingswerkers krijgen ondersteuning in weerbaarheid

07 Nov, 2007, 08:00 GMT Van Balans en Impuls

DEN HAAG, Nederland, November 7 /PRNewswire/ -- Er is voor reddingswerkers nog nauwelijks toegankelijke informatie geschreven op dit gebied. En dat terwijl internationaal onderzoek laat zien dat 10 tot 35 % van de reddingswerkers psychische klachten ontwikkeld in het werk.

Er is in opleiding en werk wel aandacht gegroeid voor de impact van grote ingrijpende gebeurtenissen. Echter er is minder aandacht voor de impact van een dagelijkse chronische blootstelling aan menselijk lijden, dreiging en geweld. Er is ook weinig aandacht voor wat dit doet met de persoon en zijn functioneren in privé- en werkleven.

Het praktijkboek "Weerbaarheid voor reddingswerkers. Voor professionals die zich inzetten voor orde, gezondheid en veiligheid", wil in deze behoefte voorzien.

Samenvatting inhoud

In het beroep van reddingswerker word je meer dan in andere beroepen geconfronteerd met ingrijpende situaties en menselijk lijden. Dit boek wil aan reddingswerkers en hun leidinggevenden handvatten geven om weerbaar te staan in emotioneel veeleisend werk.

Bovendien hoopt dit boek reddingswerkers herkenning en erkenning te bieden voor de situaties die ze beroepsmatig meemaken, maar die hen als mens niet onbewogen laten. Daarom is bij het boek ook een DVD gemaakt met ervaringen van reddingwerkers.

De handvatten zijn in de praktijk ontwikkeld op basis van persoonlijke begeleiding van reddingswerkers die in hun werk last kregen van psychische klachten. Of mensen die dit voor waren en kwamen met vragen om een stap te zetten naar een ander minder emotioneel belastend beroep. Verder is er gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur op dit gebied.

Noot voor de redactie:

Bij het boek hoort een DVD met ervaringen en raad van reddingswerkers.

Het manuscript is Engelstalig beschikbaar en wordt bij voldoende belangstelling gedrukt.

Auteur is mevrouw drs. Heilwine A.H.M. Bakker, directeur van Balans & Impuls.

Uitgave SDU uitgevers BV 2007 ISBN 978-90-12-12522-2 http://www.sdu.nl

Website http://www.balans-en-impuls.nl.

Link: http://www.perssupport.nl/publishingweb/pressrelease/press-attachment.do?attachmentType=picture&pressId=9331&type=today&searchKey=4b1a2c87-8c79-11dc-9849-a7c76c418ff4&languageId=NL&pageIndex=1

BRON Balans en Impuls