Regelgevers bundelen krachten om toegangsregels te bepalen voor nieuwe gaspijpleiding

30 Jun, 2005, 18:51 BST Van E-Control

WENEN, Oostenrijk, June 30 /PRNewswire/ -- Regelgevers voor energie van vijf landen willen de toegangsregels voor een nieuwe internationale gaspijpleiding overeenstemmen - de eerste keer dat nationale regelgevers voor energie op die manier grensoverschrijdend samenwerken.

Vijf bedrijven - Botas uit Turkije, Bulgargaz uit Bulgarije, Transgaz uit Roemenië, MOL uit Hongarije en OMV Gas uit Oostenrijk - hebben een projectbedrijf opgericht om de Nabucco pijpleiding van 3.400 kilometer van Turkije naar Oostenrijk te bouwen. Nabucco zal gas transporteren van velden in het Kaspische gebied en het Midden-Oosten naar Centraal- en West-Europa. Een door de EU gefinancierde haalbaarheidsstudie die het project van EUR 4,6 miljard een goed gezondheidsattest gaf, werd onlangs in Brussel bekend gemaakt, en de uiteindelijke beslissing om met de bouw te beginnen wordt verwacht tegen 2007, met de afwerking voorzien voor 2011.

Een van de kwesties die moet worden opgelost is de reglementering van de toegang van derden (TPA = third-party access) tot de pijpleiding. Die is onderworpen aan de EU Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas evenals aan de richtlijnen voor goede TPA-procedures. Voor nieuwe infrastructuur laat de richtlijn volledige of gedeeltelijke vrijstellingen van de reguleringen toe op voorwaarde dat ze zijn goedgekeurd door de betreffende nationale regelgevers en de concurrentie niet beperken.

De promotors van het Nabucco-systeem vragen momenteel een regelgevende goedkeuring van een vrijstelling, en een afzonderlijk regulerend kader voor TPA en voor de transporttarieven door de volledige lengte van de pijpleiding. Als gevolg hiervan zijn de regulerende instanties in Oostenrijk (E-Control), Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Turkije momenteel volop bezig met de besprekingen over overeenstemmende toegangsregels voor de behandeling van het Nabucco-pijpleidingsysteem, die de algemene basis zouden moeten vormen voor verwante regulerende beslissingen op een nationale basis.

President van E-Control Walter Boltz zegt: "Samen met onze tegenhangers in de andere vier landen hebben we een historische stap gezet naar een internationale samenwerking tussen regelgevers. Deze doorbraak verzekert een niet-discriminerende systeemtoegang die cruciaal is voor concurrerende markten. Als de nodige informatie van het Nabucco-consortium op tijd beschikbaar is, zal de regelgeving dit project zeker niet tegenhouden."

Bettina Ometzberger, E-Control Press Office, Tel: +43-(0)1-24724, rechtstreekse extensie 202

BRON E-Control