Renaissance Construction is voornemens een aanbevolen openbaar bod in contanten uit te brengen op alle geplaatste en uitstaande certificaten in Ballast Nedam

22 Jul, 2015, 06:30 BST Van Ballast Nedam and Renaissance Construction

AMSTERDAM, July 22, 2015 /PRNewswire/ --


Dit is een gezamenlijk persbericht van Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam") en RC RÖNESANS İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. ("Renaissance Construction") ingevolge artikel 4 leden 1 en 3, artikel 5 lid 1, 4 en 5, en artikel 7 lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen openbare bod door Renaissance Construction op alle uitgegeven en uitstaande certificaten in het kapitaal van Ballast Nedam. Deze mededeling en de daaraan gerelateerde documentatie bevatten geen aanbod, of een uitnodiging voor een aanbod, om aandelen Ballast Nedam te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden gepubliceerd of gedistribueerd in of naar Canada en de Verenigde Staten van Amerika. 

Kernpunten van de transactie 

 • Renaissance Construction en Ballast Nedam hebben voorwaardelijke overeenstemming bereikt over een aanbevolen openbaar bod door Renaissance Construction op Ballast Nedam van EUR 1,55 (inclusief dividend) (de "Biedingsprijs") in contanten per geplaatst en uitstaand certificaat van Ballast Nedam;
 • De Biedingsprijs vertegenwoordigt een premie van 29,2% ten opzichte van de slotkoers van 18 mei 2015, de dag voor de aankondiging dat Ballast Nedam verkennende gesprekken aan het voeren was met verschillende buitenlandse partijen over de mogelijkheid van een fusie of een overname van Ballast Nedam;
 • De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Ballast Nedam steunen het Bod volledig en bevelen het unaniem aan;
 • Na de succesvolle afwikkeling van het bod zal Renaissance Construction een kapitaalinjectie doen aan Ballast Nedam van EUR 30 miljoen, hetzij door middel van een claimemissie ter waarde van EUR 20 miljoen en een onderhandse plaatsing van aandelen of certificaten ter waarde van EUR 10 miljoen tegen een marktconforme korting of, in het geval dat Renaissance Construction meer dan 95% houdt, in een vorm naar goeddunken van Renaissance Construction;
 • Renaissance Construction heeft ingestemd met bepaalde niet-financiële afspraken, met inbegrip van de volgende onderwerpen:
  • Renaissance Construction zal de bedrijfsstrategie van Ballast Nedam en noodzakelijke verbeterplannen steunen;
  • Ballast Nedam zal zijn bedrijfsidentiteit en merk behouden;
  • Ballast Nedam blijft een aparte juridische entiteit met hoofdkantoor, centraal management en ondersteunende diensten in Nederland;
  • Renaissance Construction zal de huidige arbeidsvoorwaarden van de werknemers van Ballast Nedam respecteren;
  • Ballast Nedam zal adequaat gefinancierd blijven om de continuïteit van de onderneming en de uitvoering van de strategie te waarborgen; en
  • de belangen van minderheidsaandeelhouders van Ballast Nedam en de niet-financiële afspraken zullen worden beschermd door de aanstelling van twee onafhankelijke leden van de Raad van Commissarissen met bepaalde vetorechten, voor een periode van tenminste drie jaar vanaf de datum van afwikkeling van het Bod;
 • Renaissance Construction zal het overnamebod financieren uit beschikbare liquide middelen, dat een hogere mate van zekerheid meebrengt voor het slagen van de transactie;
 • Renaissance Construction is overeengekomen om 3.930.567 certificaten te kopen van Navitas Capital, de grootste certificaathouder van Ballast Nedam die circa 19.99% van de uitstaande certificaten vertegenwoordigt. De prijs per Certificaat is gelijk aan de Biedingsprijs.

RC RÖNESANS İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. ("Renaissance Construction") en Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam") kondigen gezamenlijk aan dat zij voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt over een openbaar bod van Renaissance Construction op alle geplaatste en uitstaande certificaten in het kapitaal van Ballast Nedam (elk afzonderlijk een ''Certificaat'') tegen een biedingsprijs van EUR 1,55 (inclusief dividend) volledig in contanten per Certificaat, onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden (het "Bod"). De Biedingsprijs vertegenwoordigt een premie van 29,2% op de slotkoers van 18 mei 2015, de dag voor de aankondiging dat Ballast Nedam verkennende gesprekken voerde met verschillende buitenlandse partijen over een mogelijke fusie of overname. 

E. van der Noordaa - CEO Ballast Nedam

"Wij zijn verheugd met het voorgenomen Bod van Renaissance Construction. Renaissance Construction is een sterke, strategische partner, die ons in staat stelt om de implementatie van onze strategische agenda voor de komende jaren te versnellen en ons voorziet van nieuwe mogelijkheden om onze uitgebreide expertise, die wij in integrale, complexe projecten hebben opgedaan, te exporteren. Wij geloven dat dit Bod in het belang is van Ballast Nedam en al zijn stakeholders. Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen steunen het bod volledig en bevelen het unaniem aan, voor een biedingsprijs die wij als billijk beschouwen."

Dr. Erman Ilıcak - Voorzitter Renaissance Group

"Wij geloven in de bewezen kracht van Ballast Nedam met betrekking tot engineering en gespecialiseerde bouwmethoden en in de potentie van Ballast Nedam om deze kwaliteiten te benutten op de internationale markt. Dit vermogen maakt het voor Ballast Nedam mogelijk om zijn activiteiten te diversifiëren, operationele doelstellingen te realiseren en zijn liquiditeit te versterken, terwijl de onderneming zich richt op het leveren van de kwaliteit, die verbonden is met het merk, de identiteit en de waarden van Ballast Nedam."

Strategische overwegingen 

Het voorgenomen Bod weerspiegelt de lange termijn groeimogelijkheden van beide ondernemingen. Met Renaissance Construction krijgt Ballast Nedam een sterke aandeelhouder die bereid is kapitaal te injecteren om de solvabiliteit te verhogen en de kwetsbaarheid te verminderen. Daarbij zal Ballast Nedam minder gevoelig zijn voor de gevolgen van kostenoverschrijdingen van grote projecten. Het voorgenomen Bod biedt de huidige aandeelhouders een mogelijkheid om uit te stappen tegen een contante vergoeding in plaats van de aangekondigde claimemissie, de potentiële verwatering bij een nieuwe kapitaalinjectie en onzekere marktvooruitzichten.

Ballast Nedam zal op termijn profiteren van de toegang tot internationale marktsegmenten met een hoger rendement, die anders niet toegankelijk zouden zijn. De combinatie zal een aantrekkelijk platform zijn voor medewerkers van Ballast Nedam , doordat zij onderdeel worden van een gediversificeerde groep met betere (internationale) carrière mogelijkheden.

Ballast Nedam krijgt de mogelijkheid om zijn strategische agenda succesvoller uit te kunnen voeren. Die strategische agenda is gericht op het optimaliseren van risicomanagement, kostenbeheersing en projectplanning enerzijds en de verbetering van contractmanagement anderzijds. Met de juiste balans tussen capaciteit, risico en rendement enerzijds, en het verscherpen van de financiële controle anderzijds, streeft Ballast Nedam ernaar om zijn prestaties te verbeteren.

Renaissance Construction ziet de kennis en expertise van Ballast Nedam in ontwerp, engineering en management van integrale infrastructurele projecten, gecombineerd met de innovatieve ontwikkeling van modulaire bouwconcepten als een aanvulling op haar huidige internationale portfolio.

Volledige steun en unanieme aanbeveling door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen 

Gedurende de evaluatie van de strategische opties, zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen veelvuldig bijeengekomen om te overleggen over de ontwikkelingen in het proces en de bijbehorende belangrijkste besluiten. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben uitgebreid financieel en juridisch advies ingewonnen en hebben de strategische, financiële, operationele en sociale aspecten van de voorgenomen transactie, alsmede de mogelijkheden die deze biedt voor bestaande aandeelhouders van Ballast Nedam, zorgvuldig afgewogen.

Na zorgvuldige afweging hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen geconcludeerd dat het Bod voor de certificaathouders een billijke prijs betekent en in het belang is van Ballast Nedam en al zijn stakeholders. KPMG N.V. heeft een fairness opinie verstrekt aan zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen en Leonardo & Co B.V. heeft een fairness opinie verstrekt aan de Raad van Commissarissen. Beiden hebben geoordeeld dat het voorgenomen Bod, vanuit een financieel oogpunt, billijk is voor de aandeelhouders van Ballast Nedam.

Financiering 

Het Bod waardeert 100% van de uitstaande Certificaten op ongeveer EUR 30 miljoen (op een "fully diluted" basis). Renaissance Construction zal de betaling van alle in het Bod inbegrepen Certificaten financieren uit de beschikbare liquide middelen.

Financiering kapitaalinjectie 

Na afwikkeling van het Bod zal Renaissance Construction een kapitaalinjectie doen in Ballast Nedam van EUR 30 miljoen, hetzij door een claimemissie ter waarde van EUR 20 miljoen en een onderhandse plaatsing van aandelen of certificaten ter waarde van EUR 10 miljoen tegen een marktconforme korting of, in het geval dat Renaissance Construction na afloop van de aanmeldingstermijn van het Bod meer dan 95% van de Certificaten houdt , in een door Renaissance Construction zelf te bepalen vorm (de ''Kapitaalinjectie'').

Renaissance Construction zal de Kapitaalinjectie financieren uit beschikbare liquide middelen.

Corporate governance 

Na afronding van het Bod, zal de Raad van Commissarissen van Ballast Nedam bestaan uit vijf leden, van wie twee leden onafhankelijk zullen zijn in de zin van de Nederlandse corporate governance code. De ondernemingsraad heeft een versterkt recht om één onafhankelijk lid voor te dragen, als gevolg van het gemitigeerde structuur regime dat op Ballast Nedam van toepassing is. Het andere onafhankelijke lid zal voorafgaand aan de datum dat het Bod wordt uitgebracht, voorgedragen worden door Ballast Nedam in samenspraak met Renaissance Construction. Drie leden, waaronder de voorzitter, zullen door Renaissance Construction worden voorgedragen.

De huidige leden van de Raad van Bestuur zullen in functie blijven na de afronding van het Bod.

Verkrijging van het 19.99% belang in Ballast Nedam 

Renaissance Construction is overeengekomen om 3.930.567 Certificaten van Navitas Capital te kopen, de grootste Certificaathouder van Ballast Nedam die 19.99% van de uitstaande certificaten vertegenwoordigt. De prijs per Certificaat is gelijk aan de Biedingsprijs. Na afronding van de transactie zal Renaissance Construction 3.930.567 Certificaten houden, zijnde 19.99% van alle uitstaande Certificaten.

Niet-financiële afspraken 

Renaissance Construction heeft ingestemd met bepaalde niet-financiële afspraken met betrekking tot strategie, governance, medewerkers en andere zaken.

De portefeuille van bedrijven en producten van Ballast Nedam zullen materieel intact blijven, met uitzondering van de verkoop van bepaalde bedrijfsonderdelen of activa die niet tot de kern van het bedrijf behoren om zo de solvabiliteit van Ballast Nedam te versterken. Ballast Nedam zal een aparte juridische entiteit blijven met hoofdkantoor, centraal management en ondersteunende diensten in Nederland. Ballast Nedam zal zijn bedrijfsidentiteit en cultuur behouden en de belangrijkste merk- en productnamen zullen in de relevante markten behouden blijven.

Renaissance Construction zal er zorg voor dragen dat Ballast Nedam adequaat gefinancierd zal blijven om de continuïteit van de onderneming en de uitvoering van de strategie te waarborgen.

Renaissance Construction zal de huidige arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Ballast Nedam respecteren, met inbegrip van bestaande afspraken gemaakt met ondernemingsraden en vastgelegd in arbeidsovereenkomsten en pensioenplannen.

De onafhankelijke leden van de Raad van Commissarissen zullen bepaalde vetorechten hebben om deze niet-financiële afspraken te waarborgen voor een periode van maximaal drie jaar na afronding van het Bod.

Pre-biedingsvoorwaarden en biedingsvoorwaarden 

Of het voorgenomen Bod wordt uitgebracht, is afhankelijk van de vraag of wordt voldaan aan voorwaarden gebruikelijk voor transacties van deze aard, waaronder:

(i)   de partijen hebben de relevante vertegenwoordigende personeelsorganen geïnformeerd en de vereiste adviesprocedures gevolgd;

(ii)  goedkeuring van de fusie-overeenkomst door de AFM (Autoriteit Financiële Markten)

(iii) er is geen publiek aangekondigd Concurrerend Bod door derden uitgebracht (zoals onderstaand gedefinieerd);

(iv)  de aanbevelingen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn niet herzien of ingetrokken;

(v)   er heeft zich geen materieel negatieve verandering voorgedaan;

(vi)  er is geen bevel, schorsing, beoordeling of beschikking uitgevaardigd die het Bod verbiedt;

(vii) er is geen kennisgeving van de AFM dat de voorbereidingen van het Bod in strijd zijn met de biedingsregels;

(viii)de handel in de Certificaten is niet permanent opgeschort of beëindigd door Euronext;

(ix)  geen materiële schending van de fusie-overeenkomst heeft zich door toedoen van Ballast Nedam voorgedaan; en

(x)   de ontslagbrieven van de aftredende leden van de Raad van Commissarissen zijn ontvangen door Renaissance Construction.


De gestanddoening van het Bod, indien en wanneer dit wordt uitgebracht, is afhankelijk van de vraag of wordt voldaan aan voorwaarden gebruikelijk voor transacties van deze aard, waaronder:

(i)   minimaal 70% van de Certificaten zijn aangemeld onder het Bod;

(ii)  alle relevante mededingingsvrijstellingen voor het Bod zijn verkregen;

(iii) er is geen aanbevolen Concurrerend Bod door derden uitgebracht (zoals onderstaand gedefinieerd);

(iv)  de aanbevelingen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn niet herzien of ingetrokken;

(v)   er is geen bevel, schorsing, beoordeling of beschikking uitgevaardigd die het Bod verbiedt;

(vi)  er is geen kennisgeving van de AFM dat de voorbereidingen van het Bod in strijd zijn met de biedingsregels;

(vii) de handel in de Certificaten is niet permanent opgeschort of beëindigd;

(viii)er heeft zich geen materieel negatieve verandering voorgedaan;

(ix)  geen materiële schending van de fusie-overeenkomst heeft zich door toedoen van Ballast Nedam voorgedaan; en

(x)   de BAVA heeft de voorstellen aangenomen inzake de aanstelling en aftreding van bepaalde leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, alsook de voorstellen ter goedkeuring van de kapitaalinjectie.


Concurrerend bod 

In het geval Ballast Nedam een schriftelijk voorstel ontvangt van een bona fide derde die voornemens is een (openbaar) bod te doen op alle Certificaten of op een substantieel gedeelte van Ballast Nedam, en dit voorstel biedt, naar het redelijke oordeel van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, een gunstiger bod dan het Bod, en de biedingsprijs per Certificaat (in contanten of in openbaar verhandelde aandelen) wordt gewaardeerd op 10% of meer dan de Biedingsprijs, zal een dergelijk bod als een "Concurrerend Bod" worden gekwalificeerd. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zullen in hun overwegingen onder andere rekening moeten houden met de totale waarde van een dergelijk bod (in het bijzonder de bereidheid van de derde partij om waarde toe te voegen aan Ballast Nedam met het doel om de solvabiliteit te verhogen) en de voorwaarden en zekerheid van financiering. Onder de fusie-overeenkomst is Ballast Nedam de gebruikelijke verplichtingen aangegaan om geen bod van derden uit te lokken.

Renaissance Construction behoudt zich het recht voor om een Concurrerend Bod te evenaren, waarop Ballast Nedam en Renaissance Construction aan de fusie-overeenkomst gebonden zullen blijven. Als Renaissance Construction een Concurrerend Bod niet evenaart dan zijn zowel Ballast Nedam als Renaissance Construction bevoegd om de fusie-overeenkomst te beëindigen.

Indien Renaissance Construction een Concurrerend Bod heeft geëvenaard, dan zal de biedingsprijs voor een opvolgend bod 5% hoger moeten zijn dan de biedingsprijs van het geëvenaarde Concurrerend Bod om als een Concurrerend Bod te kwalificeren.

Beëindigingsvergoeding 

In het geval van beëindiging van de fusie-overeenkomst als gevolg van niet-nakoming van de voorwaarden door Ballast Nedam of een Concurrerend Bod, zal Ballast Nedam een beëindigingsvergoeding van EUR 750.000 betalen aan Renaissance Construction. In het geval van beëindiging van de fusie-overeenkomst als gevolg van niet-nakoming van de voorwaarden door Renaissance Construction, zal Renaissance Construction een beëindigingsvergoeding van EUR 1.000.000 betalen aan Ballast Nedam.

Acquisitie van 100% 

Voor Renaissance Construction is het van belang om uiteindelijk het totaal uitstaande aandelenkapitaal van Ballast Nedam te verkrijgen. Renaissance Construction is voornemens om zo snel mogelijk de wettelijke uitkoopprocedure of andere alternatieve structuren (e.g. juridische fusie of activa-passiva transactie), in gang te zetten. Als Renaissance Construction 95% van het uitstaande aandelenkapitaal van Ballast Nedam verkrijgt, is Renaissance Construction voornemens om de notering van Ballast Nedam aan Euronext Amsterdam zo snel mogelijk te beëindigen.

Om volledige eigendom van Ballast Nedam te verkrijgen mag Renaissance Construction alle beschikbare juridische maatregelen treffen die Renaissance Construction of Ballast Nedam ter beschikking staan.

Financiering en claimemissie 

Renaissance Construction, Ballast Nedam en ING, Rabobank en RBS zijn afspraken overeengekomen met betrekking tot zowel de continue beschikbaarheid van de financiering en de uitstaande bankleningen als bepaalde wijzigingen in de bestaande voorwaarden, beide in verband met het voorgenomen Bod. In verband met het Bod, zal de op 29 april aangekondigde claimemissie worden aangehouden. Gelijktijdig met of na voltooiing van het Bod zal:

 • Renaissance Construction de kapitaalinjectie doen, die Ballast Nedam volledig zal gebruiken ter aflossing van de overbruggingsleningen en ter versterking van de liquiditeitspositie;
 • de achtergestelde lening van EUR 10 miljoen van Ballast Nedam wordt terugbetaald en volledig teniet gedaan;
 • de op 29 april 2015 aangekondigde claimemissie zal niet plaatsvinden;
 • de aansprakelijkheid onder de achtergestelde banklening van EUR 43 miljoen wordt gereduceerd met een bedrag van in totaal EUR 10 miljoen;
 • Renaissance Construction op verzoek een concerngarantie verstrekken aan het bankensyndicaat voor 50% van de verplichtingen van Ballast Nedam met betrekking tot de achtergestelde lening van EUR 43 miljoen die is verminderd in overeenstemming met het voorgaande; en
 • Ballast Nedam zal verplicht zijn af te lossen op de uitstaande bankleningen ter waarde van EUR 10 miljoen voor 1 juli 2016.

De waiver en de wijzigingen zijn afhankelijk van de vervulling van een aantal voorwaarden, waaronder interne en externe goedkeuringen.

Indicatief tijdschema 

Renaissance Construction en Ballast Nedam streven ernaar alle benodigde goedkeuringen, met inbegrip van de instemming van de mededingingsautoriteiten in Duitsland, zo snel als mogelijk is, te verkrijgen. De vereiste overleg- en consultatieprocedures met de relevante vertegenwoordigende personeelsorganen, zullen direct worden gestart.

Renaissance Construction is voornemens zo snel mogelijk een verzoek in te dienen voor goedkeuring van het biedingsbericht , in ieder geval binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen. Renaissance Construction is voornemens om het Bod zo snel mogelijk en overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven termijnen uit te brengen. Voor verdere informatie wordt expliciet verwezen naar het biedingsbericht dat de nadere details van het Bod zal bevatten. De publicatie van het biedingsbericht zal naar verwachting uiterlijk op 1 oktober 2015 plaatsvinden.

Ballast Nedam zal overeenkomstig artikel 18 lid 1 Bob ten minste zes werkdagen voor het einde van de aanmeldingstermijn een informatieve BAVA houden.

Op basis van de vereiste stappen en onder voorbehoud van de noodzakelijke goedkeuringen, verwachten Ballast Nedam en Renaissance Construction dat de afwikkeling van het Bod voor het einde van 2015 zal plaatsvinden.

Adviseurs 

KPMG N.V. treedt op als financieel adviseur van Ballast Nedam. Leonardo & Co B.V. treedt op als financieel adviseur van de Raad van Commissarissen van Ballast Nedam. ABN AMRO Bank N.V. treedt op als financieel adviseur van Renaissance Construction.

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en Stibbe treden op als juridisch adviseur van Ballast Nedam. NautaDutilh treedt op als juridisch adviseur van de Raad van Commissarissen van Ballast Nedam. Clifford Chance LLP treedt op als juridisch adviseur van Renaissance Construction.

Nadere informatie 

De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting later dit jaar zal worden gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het voorgestelde Bod worden vermeld.

Restricties 

Deze mededeling is uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten, of beleggingsadvies, of een uitnodiging tot het aangaan van een beleggingsactiviteit in. Deze mededeling houdt geen aanbod in tot verkoop of uitgifte, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of verwerving van effecten van Ballast Nedam in enige jurisdictie.

Toekomstgerichte verklaringen 

Dit persbericht kan "toekomstgerichte verklaringen" en uitingen die verband houden met ontwikkelingen, zoals "voorzien" en "verwacht" bevatten. Hoewel Renaissance Construction en Ballast Nedam erop vertrouwen dat de veronderstellingen waarop hun financiële informatie en toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd redelijk zijn, kunnen zij geen garanties geven dat deze veronderstellingen correct zullen blijken te zijn. Renaissance Construction noch Ballast Nedam, noch hun adviseurs accepteren enige verantwoordelijkheid ten aanzien van enige financiële informatie opgenomen in dit persbericht met betrekking tot de onderneming, activiteiten, resultaten, financiële conditie van de ander, dan wel hun respectieve groepen.

Over Ballast Nedam 

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Ballast Nedam werkt ook aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. (http://www.ballast-nedam.nl)

Over Renaissance Construction 

Renaissance Construction is een toonaangevende internationale aannemer die actief is op het gebied van bouw, zware industrie en energie, fabricage- en chemische fabrieken, transport en maatschappelijke infrastructuur. Met meer dan 30.000 werknemers en bedrijvigheid in 20 landen bekleedt Renaissance Construction de 53[ste] plaats op de lijst van ''Engineering News Record (ENR)'s largest international contractor companies in 2014''. De thuismarkten zijn Rusland en Turkije, met significante projecten in Turkmenistan, de GOS-regio, het Midden-Oosten, Zwitserland en Duitsland. Overige groepswerkzaamheden van Renaissance Construction Group bestaan uit investeringen in commercieel vastgoed in Turkije en Rusland, concessies in de gezondheidszorg en investeringen in energieopwekking met een totale waarde van meer dan 5 miljard USD. (http://www.ronesans.com)

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. 

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omgeschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van [dit bericht/ deze stukken] kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

[Dit bericht vormt/ Deze stukken vormen] geen prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en [vormt/ vormen] geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.

Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden via de Vennootschap of via de website van Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via de website van de Vennootschap.


    PRN NLD

BRON Ballast Nedam and Renaissance Construction