Rep Uno S.A. de C.V. verlengt vroege inschrijvingsvervaldatum en vervaldatum in openbaar aanbod met betaling in contanten voor de schulden van SANLUIS Co-Inter en SANLUIS

08 Nov, 2007, 00:31 GMT Van SANLUIS Corporacion, S.A.B. de C.V.

MEXICO-STAD, November 8 /PRNewswire/ --

Rep Uno, S.A. de C.V. ("Rep Uno") kondigde vandaag aan dat zij de vervaldatum voor haar openbaar bod met betaling in contanten en verzoek tot goedkeuring voor alle 8,00% gegarandeerde kort-tot middellang lopende obligaties ("Guaranteed Notes") die in 2010 vervallen (hierna te noemen de "SISA obligaties") uitgegeven door SANLUIS Co-Inter S.A. ("SISA") en haar openbaar bod met betaling in contanten voor alle 8,875% kort-tot middellang lopende obligaties ("Notes") die in 2008 vervallen (hierna te noemen de "8,875% obligaties") en alle Euro Commerciële Papieren kort-tot middellang lopende obligaties ("Euro Commercial Paper Notes") (hierna de "ECP obligaties" te noemen en samen met de SISA obligaties en de 8,875% obligaties, de "onderhavige schuld" te noemen) uitgegeven door SANLUIS Corporacion S.A.B. de C.V. verlengt van 6 november 2007 om 00:00 uur 's nachts (tijd in New York) (de "aanvankelijke vervaldatum") tot 7 december 2007 om 00:00 uur 's nachts (tijd in New York) (de "verlengde vervaldatum"). Rep Uno verlengt ook de deadline voor houders om een vroege betaling te ontvangen in ruil voor geldige aanbiedingen van de SISA obligaties van de aanvankelijke vervaldatum tot de verlengde vervaldatum.

Rep Uno deed het openbaar bod en verzoek tot goedkeuring voor de onderhavige schuld overeenkomstig de mededeling omtrent het bod tot koop en verzoek tot goedkeuring van 10 oktober 2007 zoals aangevuld door het aanvullende bod tot koop van 24 oktober 2007 (gezamenlijk het "Bod tot Koop" te noemen).

Houders die rechtsgeldig (samen met de verbonden goedkeuringen) voorafgaand aan de verlengde vervaldatum hun SISA obligaties hebben aangeboden en die door Rep Uno zijn geaccepteerd zullen betaling ontvangen van U.S.$1.353,20 voor iedere U.S.$1.000 aan originele hoofdsom van SISA obligaties, of 94,15% van de geaccumuleerde hoofdsom waarvoor de SISA obligaties is aangeboden (inclusief een vroege betaling van 5%), plus een bedrag voor vervallen rente daarover vanaf (en inclusief) 15 maart 2007 tot (niet inbegrepen) de toepasselijke vereffeningdatum (zoals gedefinieerd in het Bod tot Koop).

Alle overige voorwaarden en condities van de Biedingen blijven onveranderd, tenzij hiervoor anders is omschreven, inclusief de bepaling dat een houder die haar SISA obligaties aanbiedt en de verbonden goedkeuringen verleent en de houder die SANLUIS Schuld aanbiedt, ongeacht of dit voor of na de datum van deze mededeling is gedaan, haar bod en voor houders van SISA obligaties haar verbonden goedkeuringen, niet mag intrekken, behalve onder die gelimiteerde omstandigheden zoals omschreven in het Bod tot Koop.

Met ingang van de aanvankelijke vervaldatum hebben ongeveer 95% van de houders van de uitstaande SISA obligaties (of ongeveer US$ 44,230 miljoen van de originele hoofdsom), ongeveer 62% van de houders van uitstaande 8,875% obligaties (of ongeveer US$ 3,789 miljoen van de originele hoofdsom) en ongeveer 66% van de houders van uitstaande ECP obligaties (of ongeveer US$ 3,200 miljoen van de originele hoofdsom) hun Obligaties aangeboden overeenkomstig de Biedingen en voor de SISA obligaties de verbonden goedkeuringen verleend, ondergeschikt aan aanpassingen aangezien de biedingen in overeenstemming zijn gebracht met de zogenaamde "letters of Transmittal" zoals ingediend door de houders.

Rep Uno heeft Morgan Stanley & Co. Incorporated aangesteld als "dealer manager" en "solicitation agent" voor het bod en de goedkeuring en heeft Global Bondholder Services Corporation aangesteld als "information agent" en de Bank of New York als depotbank. Vragen met betrekking tot het bod en goedkeuring kunnen voorgelegd worden aan Morgan Stanley & Co. Incorporated via +1-212-761-5384 of +1-800-624-1808 (in de VS, gratis). Verzoeken om documentatie kunnen gedaan worden aan de information agent via +1-212-430-3774 voor banken en makelaars en voor alle overige vragen via +1-866-873-5600 (in de VS, gratis). Vragen kunnen ook voorgelegd worden aan SANLUIS's afdeling investeerders relaties, ter attentie van Antonio Olivo via +1-52-55-5229-5844.

Dit persbericht is geen bod tot koop of goedkeuring om zekerheden te kopen. Het bod wordt slechts gedaan door middel van het Bod tot Koop. In iedere jurisdictie waarin de wetten vereisen dat biedingen worden gedaan door een bevoegde makelaar of dealer geldt dat het bod wordt gedaan door de dealer managers in naam van Rep Uno of door één of meer geregistreerde makelaars ingevolge de wetten van die jurisdictie.

Website: http://www.sanluiscorp.com

BRON SANLUIS Corporacion, S.A.B. de C.V.