Resultaat Schuitema in lijn met verwachting

30 Okt, 2008, 14:30 GMT Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, October 30 /PRNewswire/ --

- Trading update 3e kwartaal 2008

- Schuitema maakt vandaag de resultaten over het derde kwartaal 2008 bekend (40 weken).

  
  Kerncijfers                 In het 3e kwartaal (12 weken)
  in miljoenen EUR, tenzij anders aangegeven  2008    2007   Mutatie
 
  Gemiddelde weekomzet per winkel      180.000  170.000    5,9%
  Detailhandelsomzet C1000*           894    912    -2,0%
  Aantal C1000 winkels (ultimo kwartaal)
 
  Netto-omzet Schuitema*             704    737    -4,5%
  EBITDA                    17,4    31,7   -45,1%
  Bedrijfsresultaat               0,6    14,5   -95,9%
  Nettoresultaat na aandeel derden        0,6    9,0   -93,3%
  Nettoresultaat per aandeel (in EUR)      0,02    0,26   -93,3%
 
  Kasstroom voor financieringsactiviteiten   13,0    -7,5    20,5
  Kerncijfers                T/m het 3e kwartaal (40 weken)
  in miljoenen EUR, tenzij anders aangegeven  2008    2007   Mutatie
 
  Gemiddelde weekomzet per winkel      183.000  173.000    5,8%
  Detailhandelsomzet C1000*          3.148   3.118    1,0%
  Aantal C1000 winkels (ultimo kwartaal)     402    448     -46
 
  Netto-omzet Schuitema*            2.521   2.516    0,2%
  EBITDA                    78,8   102,7   -23,3%
  Bedrijfsresultaat               45,2    53,2   -15,0%
  Nettoresultaat na aandeel derden       29,8    32,5    -8,3%
  Nettoresultaat per aandeel (in EUR)      0,85    0,93    -8,3%

  Kasstroom voor financieringsactiviteiten   -6,3    45,9    -52,2


      *) De C1000 detailhandelsomzet is de consumentenomzet
      inclusief BTW van alle C1000 winkels. De netto-omzet van
      Schuitema bestaat uit de levering van goederen en diensten
      aan de C1000 ondernemers alsmede opbrengsten uit
      leveringen van goederen en diensten aan consumenten via de
      eigen filialen, onder aftrek van kortingen en exclusief
      BTW.

Het bedrijfsresultaat tot en met het derde kwartaal 2008 bedraagt EUR 45,2 miljoen, een daling van 15% ten opzichte van dezelfde periode in 2007 (EUR 53,2 mln.).

De daling van het resultaat in het derde kwartaal wordt in belangrijke mate verklaard door de overdracht van eigen C1000-winkels aan Ahold inclusief kosten van maatregelen om de omvang van de organisatie weer in lijn te brengen met het aantal C1000-winkels na overdacht.

Tonn van de Laar, CEO a.i. van Schuitema N.V., zegt in een toelichting:

"De resultaten van Schuitema in het derde kwartaal zijn in lijn met onze verwachtingen. De daling is een logisch gevolg van het afstoten van eigen C1000-winkels aan Ahold. De aangekondigde aanpassingen van onze kostenstructuur aan de nieuwe situatie liggen op koers. De verslechterde macro-economische omstandigheden benadrukken nog eens de noodzaak van deze maatregelen. We verwachten in de tweede helft van 2009 het grootste gedeelte van deze besparingen gerealiseerd te hebben.

Schuitema creëert hierdoor niet alleen een meer rendabele keten maar ook een robuustere organisatie die voorbereid is op de toekomst."

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 23 oktober 2008 heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam prof. dr. L. Traas en drs. H.T. Haanappel benoemd tot deskundigen die onderzoek zullen doen naar de waarde van twee onderdelen van de transactie waarbij Skipper Acquisitions B.V. op 30 juni 2008 98,4% van de aandelen in het kapitaal van Schuitema n.v. heeft verkregen. De uitspraak volgt op het verzoek van de VEB tot aanpassing van de billijke prijs onder het verplicht bod van Skipper Acquisitions B.V. op de resterende aandelen in het kapitaal van Schuitema n.v.

Prof. dr. L. Traas en drs. H.T. Haanappel dienen hun bevindingen uiterlijk op 27 november 2008 bij de Ondernemingskamer in te dienen.

De aanmeldingstermijn van het openbaar bod blijft opgeschort en zal worden hervat zodra de Ondernemingskamer een uitspraak heeft gedaan over de billijke prijs in het Bod. Zodra duidelijkheid bestaat over de datum van hervatting van de aanmeldingstermijn zal door middel van een persbericht de datum van afloop van de aanmeldingstermijn als ook de verwachte datum van de beëindiging van de beursnotering van Schuitema bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie over het openbare bod wordt verwezen naar het biedingsbericht op http://www.schuitema.nl

Vooruitzichten

In 2008 worden, in verband met de transactie met CVC Capital Partners en Ahold, eigen C1000-winkels aan Ahold overgedragen. Op 8 september 2008 heeft Schuitema aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de omvang van de organisatie in lijn te brengen met het aantal C1000-winkels na overdacht.

In het licht van bovenstaande ontwikkelingen onthoudt Schuitema zich van het geven van een concrete winstverwachting voor het jaar 2008.

http://www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.