Resultaten Vale in 2008

20 Feb, 2009, 19:06 GMT Van VALE

RIO DE JANEIRO, February 20 /PRNewswire/ --

- KRACHT EN FLEXIBILITEIT

Companhia Vale do Rio Doce (Vale) meldt sterke bedrijfs- en financiële resultaten voor 2008, onderstreept door een aantal productie-, verkoop- en financiële records.

Acht productierecords - nikkel, bauxiet, aluminiumoxide, koper, steenkool, kobalt, metalen uit de platinagroep en edele metalen - werden behaald terwijl acht producten in de hoogste volumes ooit zijn verscheept - ijzererts (264,0 miljoen metrische ton), nikkel (276.000 metrische ton), koper (320.000 metrische ton), aluminiumoxide (4,2 miljoen metrische ton), kobalt (3.087 metrische ton), edele metalen (2,4 miljoen troy ounce) en platinagroep van metalen (411.000 troy ounce) en steenkool (4.1 miljoen metrische ton). De uitstekende financiële resultaten kwamen waren zichtbaar in de recordomzet, de winst uit bedrijfsactiviteiten, nettowinst, gegenereerde contanten, het uitgekeerde dividend en de investeringen, ondersteund door een zeer sterke balans.

Ondanks de omvangrijke neerwaardse schommelingen van de koers van aandelen in de mijnbouwsector tijdens de tweede helft van 2008, is Vale wereldwijd toonaangevend gebleven in de groep van gediversifieerde mijnbouwbedrijven op het vlak van creëren van waarde voor aandeelhouders, met een totaal aandeelhoudersrendement van jaarlijks 23,1% over de afgelopen vijf jaar.

Het internationale financiële systeem is sinds september 2008 in snel toenemende mate problematisch gebleken en liet een dramatische verandering zien in de snelheid van ontwikkelingen in wereldwijde macro-economische activiteiten. De daaruit voortvloeiende verhoogde onzekerheid en daling in de vraag naar mineralen en metalen hebben geresulteerd in meer gematigde bedrijfs- en financiële resultaten over het laatste kwartaal van 2008.

Vale heeft zeer proactief ingespeeld op de verslechtering van het economische klimaat. Productieverlagingen, hoofdzakelijk via stillegging van de duurdere operationele bedrijfseensheden, en de implementatie van nieuwe strategische prioriteiten zijn de belangrijkste onderdelen van onze snelle reactie op de mondiale recessie. Kostenbeperkingen, operationele en financiële flexibiliteit en een behoud van contanten dat beter aansluit bij het nastreven van rendabele groeimogelijkheden zijn in het huidige scenario van het allerhoogste belang gebleken.

Gezien onze traditie van voordelige kwaliteitsactiva, financiële kracht en snelle reactie op veranderende omstandigheden zijn wij ervan overtuigd dat wij deze ongunstige situatie kunnen trotseren in staat zullen zijn waarde te creëren.

Kernpunten van het resultaat van Vale in 2008:

-- Record-bruto-omzet van US$ 38,5 miljard, 16,3% hoger dan de US$ 33,1 miljard van 2007.

-- Recordhoge winst uit bedrijfsactiviteiten, zoals gemeten aan de hand van de gecorrigeerde EBIT (a) (winst vóór rente en belasting) van US$ 15,7 miljard, 19,0% hoger dan in 2007.

-- Operationele marge, zoals gemeten aan de hand van de aangepaste EBIT-marge, van 41,9% ten opzichte van 40,9% in 2007.

-- Recordhoge gegenereerde contanten, zoals gemeten aan de hand van de gecorrigeerde EBITDA (b) (winst vóór rente, belasting en afschrijving op immateriële en materiële vaste activa): US$ 19,0 miljard in 2008 vergeleken met US$ 15,8 miljard in 2007.

-- Recordhoge nettowinst van US$ 13,2 miljard, of een winst per aandeel op volledig verwaterde basis van US$ 2,61, een stijging van 11,9% ten opzichte van de US$ 11,8 miljard in 2007.

-- Recordhoge uitkering van dividend in 2008 was US$ 2,85 miljard, ofwel US$ 0,56 per aandeel, 52,0% hoger dan in 2007.

-- Recordhoge investeringen - overnames uitgezonderd - van US$ 10,2 miljard vergeleken met US$ 7,6 miljard in 2007.

-- Sterke financiële positie, ondersteund door een aanzienlijk behoud van US$ 12,6 miljard aan contanten, de beschikking over significante kredietlijnen voor de middellange en lange termijn en een schuldenportefeuille met laag risico.

De nettowinst over 2008 - US$ 13,218 miljard - en die over het vierde kwartaal van 2008 - US$ 1,367 miljard - omvatten een uitzonderlijk, niet-monetair verlies van US$ 950 miljoen uit de regelmatige, jaarlijkse beoordeling van de waardevermindering van goodwill.

BRON VALE