Resultaten wereldwijd onderzoek bij analisten en investeerders: optimisme een jaar teruggezet

18 Jul, 2011, 09:54 BST Van Rotterdam School of Management, Erasmus University

ROTTERDAM, July 18, 2011 /PRNewswire/ --


Het optimisme onder analisten en investeerders is tijdens het tweede kwartaal van 2011 in bijna alle sectoren gedaald. Landenrisico's, hogere olieprijzen, versobering en een hiermee gepaard gaande afname van verwachte consumentenbestedingen zijn de onderliggende factoren in deze daling. Deze bevindingen zijn gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 200 analisten en investeerders en werd uitgevoerd in de periode van 1 tot 8 juli 2011.

De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn:

  • Het optimisme is gedaald tot het niveau van het derde kwartaal 2010.
  • Het effect van de natuurramp in Japan op de bouw, machine- en autofabrieken en de verzekeringssector was slechts tijdelijk en slaat dit kwartaal weer om.
  • De autosector heeft het afgelopen jaar een consequente en significante stijging in optimisme vertoond.  
  • Er is sprake van een grote daling van het optimisme in de verzekeringsbranche, entertainment en media.
  • Noord-Amerika en Europa hebben merkbaar last van problemen omtrent landelijke overheden met schuldproblemen.

Optimisme per sector

De meest opmerkelijke uitzondering is de auto-industrie, waar het optimisme maar liefst met 14 punten steeg naar 65 op 100. Deze stijging is mede te danken aan een ommekeer in de grote daling van het optimisme met betrekking tot de auto-industrie in het eerste kwartaal van 2011 na de aardbeving en tsunami in Japan. De verzekeringssector vertoonde een gelijksoortige ommekeer maar is nog steeds op het niveau van het vierde kwartaal van 2010. In scherp contrast daarmee lieten de bouw en machinefabrieken een terugslag zien tijdens het eerste kwartaal van 2011 ten gevolge van de natuurramp in Japan. Het optimisme in deze sectoren zakte terug naar het niveau van het vierde kwartaal van 2010.

Telecom is een derde uitzondering - ook daar ging het optimisme iets omhoog. Analisten en investeerders zijn optimistischer geworden op basis van de verwachting dat de meeste problemen omtrent regelgeving zullen worden opgelost en dat prestaties meer inzichtelijk zullen worden.Optimisme in entertainment en media is aanzienlijk gedaald. De uitdagingen binnen deze sectoren zijn groter dan aanvankelijk werd ingeschat en de financiële flexibiliteit om deze uitdagingen met succes aan te gaan is minder groot dan werd gedacht. De detailhandel laat een gelijksoortige daling in optimisme zien ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011.

De hoofdreden daarvoor is dat hogere olieprijzen en versoberingsmaatregelen de verwachtingen van analisten en investeerders omtrent consumentenbestedingen afzwakken. Dit wordt versterkt door de angst dat een 'double dip' scenario (twee opeenvolgende recessies) in de huizenmarkten en de Europese economie waarschijnlijker is geworden.

Wereldwijde vooruitzichten

De economische vooruitzichten voor Noord-Amerika en Europa zijn drastisch gedaald tijdens het vorige kwartaal. Europa laat de laagste stand zien sinds het derde kwartaal van 2010. Uiteraard worden de Europese en Noord-Amerikaanse economieën het zwaarst belast door de problematiek omtrent de schuldenlanden. Door het effect van de versoberingsmaatregelen en een verhoging van het belastingtarief op vrij besteedbaar inkomen en de corresponderende weerslag op de vraag wordt verwacht dat de groei beperkter zal zijn dan eerder werd verwacht. Het optimisme voor Asiapac bleef gelijk, waarbij respondenten aangaven dat China iets aan het vertragen is, maar dat andere landen in de regio juist aan het versnellen zijn. Het optimisme voor Latijns-Amerika bleef op hetzelfde niveau in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011.

Over het onderzoek

De RSM Global Analyst and Investor Survey is een onderzoek dat ieder kwartaal wereldwijd onder sell-side en buy-side analisten en portfolio managers wordt gehouden. Het doel van dit onderzoek is om meningen en verwachtingen te verzamelen over wereldwijde economische ontwikkelingen, economische indicatoren en onderwerpen die een effect kunnen hebben op de huidige en toekomstige staat van de economie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door RSM in samenwerking met PwC. Het onderzoek is opgezet door Dr. Erik Roelofsen (onderzoeker bij RSM en directorbij PwC) en Professor Gerard Mertens (verbonden aan RSM als Professor Financiële Analyse). Klik hier voor meer gegevens.

Rotterdam School of Management, Erasmus University bevindt zich in de top 10 van Europese business schools en staat in de internationale havenstad Rotterdam die dank zij haar openheid, flexibiliteit en erkenning van diversiteit grote aantrekkingskracht heeft op het internationale bedrijfsleven. De nadruk ligt op baanbrekend wetenschappelijk management onderzoek; de primaire focus ligt op de ontwikkeling van zakelijk leiders die dank zij hun innovatieve ideeën een duurzame toekomst borgen. RSM biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Education programma's. http://www.rsm.nl

BRON Rotterdam School of Management, Erasmus University