REVLIMID(R) (lenalidomide) Significant uitstel van de tijd tot ziekteprogressie bij eerder behandelde patiënten met multiple myeloma voorgesteld op het 10e congres van de European Hematology Association

07 Jun, 2005, 23:11 BST Van Celgene Corporation

STOCKHOLM, Zweden, June 7 /PRNewswire/ --

- Overweldigend positief statistisch significant verschil in het primaire eindpunt van de tijd tot progressie (TTP) cijfers bekrachtigd door twee cruciale fase III SPA-studies (Special Protocol Assessment)

           
  Internationale studie (MM-010)
  - De gemiddelde tijd tot ziekteprogressie met REVLIMID plus dexamethason 
   was 53,4 weken, in vergelijking met een gemiddelde tijd tot 
   ziekteprogressie van 20,6 weken bij gebruik van een placebo plus 
   dexamethason (p=0,0000000000001)

  - De beste respons met REVLIMID plus dexamethason was 58,0 procent, in 
   vergelijking met een respons van 21,7 procent voor een placebo plus 
   dexamethason 

  - De volledige respons met REVLIMID plus dexamethason was 13,6 procent, 
   in vergelijking met 4,0 procent met placebo plus dexamethason, 
   gebaseerd op de Blade criteria

   Noord-Amerikaanse studie (MM-009)
  - De gemiddelde tijd tot ziekteprogressie met REVLIMID plus 
   dexamethason was 60,1 weken, in vergelijking met de gemiddelde 
   tijd tot ziekteprogressie van 20,7 weken bij gebruik van een placebo 
   plus dexamethason (p=0,00000000000001)

  - De beste respons met REVLIMID plus dexamethason was 61,2 procent, 
   in vergelijking met een respons van 22,8 procent voor een placebo 
   plus dexamethason 

  - De volledige respons met REVLIMID plus dexamethason was 
   26,5 \procent, in vergelijking met 4,1 procent voor een placebo 
   plus dexamethason, gebaseerd op de Blade criteria

  - In beide studies werden de bijwerkingen duidelijk omschreven en 
   zijn ze beheersbaar, en werd de combinatie van REVLIMID(R) en 
   dexamethason goed verdragen

Celgene Corporation (Nasdaq: CELG) heeft aangekondigd dat de klinische gegevens van REVLIMID werden voorgelegd op het 10e congres van de European Hematology Association (EHA) in Stockholm, Zweden. Bij de presentatie werden de resultaten voorgelegd van de cruciale fase III Special Protocol Assessment (SPA) studies met gebruik van REVLIMID voor de behandeling van eerder behandelde patienten met terugkerend of refractair multiple myeloma. De studies wezen op een overweldigend positieve statistisch significante verbetering van de gemiddelde TTP, het primaire eindpunt van de twee studies. De analyse was gebaseerd op klinische gegevens, beschikbaar vanaf 31 maart 2005. De gemiddelde TTP van de Internationale Studie (MM-010) bedroeg 53,4 weken en die van de Noord-Amerikaanse studie(MM-009) 60,1 weken. Dit contrasteert sterk met de TTP van de groep met de placebo plus dexamethason waarbij de gemiddelde TTP respectievelijk 20,6 weken en 20,7 weken bedroeg.

Multiple myeloma is de op een na meest voorkomende vorm van leukemie en vertegenwoordigt ongeveer een procent van alle vormen van kanker en twee procent van alle sterfgevallen door kanker met een wereldwijde spreiding van ongeveer 200.000 gevallen. In 2004 waren er wereldwijd naar schatting 74.000 nieuwe gevallen van multiple myeloma. In 2005 was het geschatte aantal sterfgevallen als gevolg van multiple myeloma ongeveer 60.000 wereldwijd.

'Multiple myeloma is een ziekte met een ontmoedigende afloop, maar vandaag, dankzij ontwikkelingen zoals REVLIMID is het mogelijk dat myeloma voor het merendeel van de patienten over de hele wereld een chronische ziekte wordt,' verklaart Meletios Dimopoulos, M.D., Professor of Therapeutics aan de medische faculteit van de universiteit van Athene, Griekenland.

Op de bijeenkomst van de EHA werden de resultaten van de Internationale en Amerikaanse multiple myeloma fase III studies door Dr. Dimopoulos voorgelegd. Dr. Dimopoulos leidde de internationale fase III studie (MM-010), een willekeurige, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarbij REVLIMID in combinatie met dexamethason werd gebruikt tegenover een placebo plus dexamethason bij eerder behandelde multiple myeloma patienten met een terugval of een refractair multiple myeloma. Aan deze studie namen 351 patienten deel uit 50 klinische sites wereldwijd, met gegevens beschikbaar van 176 patienten die willekeurig met REVLIMID plus dexamethason en 175 patienten die willekeurig met placebo plus dexamethason werden behandeld. De gemiddelde leeftijd van de patienten uit de REVLIMID plus dexamethason groep was 62 jaar, die van de placebo plus dexamethason groep 63 jaar. Een onafhankelijke commissie voor gegevenscontrole (IDMC - independent data monitoring committee) bekeek de geplande tussentijdse analyse opnieuw en stelde vast dat bij de internationale fase III studie de van te voren vastgestelde stopcriteria voor doeltreffendheid waarbij p kleiner is dan 0,0015 ruimschoots werden overtroffen voor het primaire eindpunt, de tijd tot ziekteprogressie. In overeenkomst met de resultaten van de tussentijdse analyse, vertoonden de klinische gegevens beschikbaar vanaf 31 maart 2005 de beste respons van 58,0% bij patienten die behandeld werden met REVLIMID plus dexamethason, in vergelijking met 21,7% van de patienten die werden behandeld met placebo plus dexamethason.

"De Noord-Amerikaanse en internationale fase III studies met betrekking tot multiple myeloma bevestigen dat de behandeling met REVLIMID in combinatie met dexamethason een aanzienlijk klinisch voordeel oplevert voor patienten. Patienten met een moeilijk te genezen vorm van multiple myeloma reageren twee keer zo goed op de behandeling met REVLIMID(R) in combinatie met dexamethason in vergelijking tot de behandeling met placebo plus dexamethason, wat bevestigt dat REVLIMID mogelijk een belangrijk nieuw geneesmiddel is voor patienten met multiple myeloma,' verklaart Donna Weber, M.D., Associate Professor, Lymphoma/Myeloma van het MD Anderson kankercentrum van de universiteit van Texas.

Dr. Weber leidde de Noord-Amerikaanse fase III studie (MM-009), een willekeurige, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarbij REVLIMID in combinatie met dexamethason werd gebruikt tegenover placebo plus dexamethason bij eerder behandelde multiple myeloma patienten met een terugval of refractair multiple myeloma. Aan deze studie namen 354 patienten deel uit 47 klinische sites verspreid over de Verenigde Staten, met gegevens beschikbaar van 170 patienten die willekeurig met REVLIMID plus dexamethason en 171 patienten die willekeurig met placebo plus dexamethason werden behandeld. De gemiddelde leeftijd van de patienten was 63 jaar in de REVLIMID plus dexamethason groep en 63 jaar in de placebo plus dexamethason groep van de studie. Een onafhankelijke commissie voor de gegevenscontrole (IDMC - independent data monitoring committee) bekeek de geplande tussentijdse analyse opnieuw en stelde vast dat de Noord-Amerikaanse fase III studie de van te voren vastgestelde stopcriteria voor doeltreffendheid waarbij p kleiner is dan 0,0015 ruimschoots werden overtroffen voor het primaire eindpunt, de tijd tot ziekteprogressie. In overeenkomst met de resultaten van de tussentijdse analyse, beschikbaar vanaf 31 maart 2005, werd de beste respons van 61,2% gevonden bij patienten die behandeld werden met REVLIMID plus dexamethason, in vergelijking met 22,8% bij de patienten behandeld met placebo plus dexamethason.

Bij beide studies hadden patienten die werden behandeld met REVLIMID en dexamethason meer last van bijwerkingen, dit in vergelijking met patienten die alleen met placebo en dexamethason werden behandeld. Vergiftigingen van graad 3/4 omvatten neutropenie, thrombocytopenie en anemie. Diep-veineuze trombose kwam voor bij 4,5 en 13,5% van de patienten die behandeld werden met REVLIMID plus dexamethason, in vergelijking met 3,4 en 3,5% van de patienten behandeld met placebo plus dexamethason bij respectievelijk de Internationale en de Noord-Amerikaanse studie. Longembolie kwam voor bij 4,0 en 2,9% van de patienten die werden behandeld met REVLIMID plus dexamethason, in vergelijking met 1,1 en 0,6% van de patienten behandeld met placebo plus dexamethason bij respectievelijk de Internationale en de Amerikaanse studie.

Over de Internationale en Noord-Amerikaanse fase III SPA-studies

Deze fase III SPA-studies zijn gebaseerd op klinische gegevens die beschikbaar waren tot 31 maart 2005. Deze klinische gegevens zullen doorlopend worden blijven verzameld en geactualiseerd, via de follow-up van patienten. De fase III SPA-studies zijn ontworpen om de doeltreffendheid en veiligheid te onderzoeken van de samengevoegde doseringen van 25 mg REVLIMID gecombineerd met een hoge dosis dexamethason (HDD) in vergelijking met een placebo en HDD bij eerder behandelde patienten met multiple myeloma. Aan deze studies nemen 705 patienten deel en ze worden op 97 plaatsen wereldwijd uitgevoerd. REVLIMID en HDD worden in cycli van 28 dagen gegeven, waarvan 25 mg REVLIMID eenmaal daags op dag 1-21 iedere 28 dagen, en 40 mg HDD op dag 1-4, 9-12 en 17-20 iedere 28 dagen. Na vier cycli wordt het HDD- schema gereduceerd tot 40 mg op dag 1-4 iedere 28 dagen). Het primaire eindpunt van de studie is de tijd tot progressie (TTP), die wordt berekend als de tijd vanaf de willekeurige verstrekking tot de eerste documentatie van progressieve ziekteverschijnselen gebaseerd op de myeloma responscriteria van Blade.

"We zijn tevreden met de selectie van de gegevens van deze fase III studies voor voorstelling op het 10e Congres van de European Hematology Association. Deze studies zullen worden gebruikt als basis voor een procedureel voorstel aan de FDA en regulerende organen wereldwijd, voor REVLIMID(R) bij eerder behandelde patienten met multiple myeloma," aldus Jerome B. Zeldis, M.D., Ph.D., Chief Medical Officer en VP, Medical Affairs bij Celgene Corporation. "Gebaseerd op deze positieve resultaten werden de studies bekend gemaakt en wordt aan alle patienten REVLIMID aangeboden. Celgene is van plan de toegangsprogramma's met REVLIMID in de Verenigde staten uit te breiden en heeft in Europa een aangewezen programma gelanceerd voor patienten met een terugval of een refractair multiple myeloma."

Over REVLIMID

REVLIMID behoort tot een nieuwe klasse baanbrekende immunomodulerende geneesmiddelen of IMiDs(R). Celgene evalueert behandelingen met REVLIMID voor een breed scala aan hematologische en oncologische aandoeningen, waaronder multiple myeloma, de kwaadaardige bloedcelaandoeningen die bekend staan als myelodysplastisch syndroom, chronische lymfocytische leukemie en vaste tumoren. REVLIMID beinvloedt meerdere intracellulaire biologische paden. De IMiD-informatiebron, inclusief REVLIMID, wordt beschermd door uitgebreide intellectuele eigendomsrechten van Amerikaanse octrooien en octrooien verstrekt in het buitenland en uitstaande octrooiaanvragen, waaronder een composition-of-matter (samenstel van stoffen)-octrooi en gebruiksoctrooien.

REVLIMID is niet goedgekeurd door de FDA of enige andere regelgevende instantie voor de behandeling van enige indicatie en wordt momenteel in klinische studies geevalueerd met betrekking tot de werkzaamheid en veiligheid voor toekomstige aan veiligheidsvoorschriften onderworpen toepassingen.

Over Multiple myeloma

Multiple myeloma (ook bekend als myeloma of plasmacel leukemie) is een vorm van bloedkanker waarbij teveel kwaadaardige bloedplasmacellen worden geproduceerd in het beenmerg. Plasmacellen zijn witte bloedcellen die antistoffen aanmaken, immunoglobulinen genaamd, die infecties en ziekten bestrijden. De meeste patienten met multiple myeloma hebben echter cellen die een soort immunoglobuline produceren, genaamd paraproteine (of M-proteine), waarbij het lichaam geen baat vindt. Bovendien vervangen de kwaadaardige plasmacellen normale plasmacellen en andere witte bloedcellen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Multiple myeloma cellen kunnen zich ook aan andere lichaamsweefsels, zoals bot, hechten en tumoren veroorzaken. De oorzaak van de ziekte is nog onbekend.

Over Celgene

Celgene Corporation, een geintegreerd globaal biofarmaceutisch bedrijf met hoofdkantoor in Summit, New Jersey, houdt zich hoofdzakelijk bezig met het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve therapieen voor de behandeling van kanker en infectieziekten door middel van genetische regulering en proteineregulering. Voor verdere informatie kunt u surfen naar de website van het bedrijf : http://www.celgene.com.

Dit persbericht bevat bepaalde op de toekomst gerichte verklaringen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, vertragingen, onzekerheden en andere factoren die het bedrijf niet onder controle heeft en die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten, prestaties of verrichtingen van het bedrijf wezenlijk afwijken van de resultaten, prestaties of verwachtingen die gesuggereerd worden in deze op de toekomst gerichte verklaringen. Deze factoren omvatten resultaten van huidige of uitstaande onderzoeken en ontwikkelingen, activiteiten van de FDA en andere regulerende instanties en andere factoren waarvan het bedrijf uitvoerige verslagen heeft gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission, zoals de 10K, 10Q en 8K verslagen.

Website: http://www.celgene.com

BRON Celgene Corporation