RI Award 2008: Philips heeft de beste reputatie

21 Mei, 2008, 15:38 BST Van Rotterdam School of Management, Erasmus University

ROTTERDAM, Het Nederland, May 21 /PRNewswire/ -- Philips is de winnaar van de Reputation Institute Award 2008, de prijs voor de onderneming met de beste reputatie. Deze prestigieuze prijs werd maandagavond voor de achtste keer uitgereikt in het Amstel Hotel. De prijs is gebaseerd op onderzoek dat onder leiding van Prof.dr. Cees van Riel wordt verricht door de Rotterdam School of Management, Erasmus University in samenwerking met het Reputation Institute.

Nummer 2 op de Nederlandse ranglijst staat de winnaar van vorig jaar, KLM. Nieuwkomer Campina heeft een succesvolle start en behaalt een derde positie. Andere bedrijven die tot de top behoren op reputatiegebied zijn Heineken, Friesland Foods, Rabobank, TNT en Unilever. Hekkensluiter dit jaar is de NS, die echter wel de laatste jaren een consistente verbetering van haar reputatie laat zien. Ten opzichte van 2007 zijn de energiebedrijven Essent, Eneco en Nuon het sterkst gestegen. Andere sterke stijgers zijn Ahold en DSM.

Volgens Cees van Riel, hoogleraar Corporate Communication aan RSM en directeur van het Reputation Institute, is het voor elke onderneming van belang om reputatie professioneel te managen aangezien dit kostenbesparingen oplevert voor de onderneming, bijvoorbeeld op het gebied van het recruteren van nieuw personeel of het aantrekken van kapitaal. Deze kostenbesparingen kunnen vervolgens rechtstreeks vertaald worden in een hogere winst voor de onderneming.

Dat een goede reputatie een positief effect heeft op het bedrijfsresultaat wordt onderstreept door Gerard Kleisterlee, President/CEO van Philips: "Reputatie wordt bepaald door een veelheid van factoren en is daarom een goede graadmeter voor de kwaliteit van een organisatie. Ik zie deze prijs dan ook als een resultaat van onze heldere, consistente en succesvolle koers. Andersom is een goede reputatie een belangrijke succesfactor bij het concurreren op de markt, het werven en behouden van personeel of het aantrekken van investeerders, en daarmee dus een bron voor verder succes. Het is een grote verdienste van het Reputation Institute dat het reputatie meetbaar en vergelijkbaar maakt en voor zijn methode hiervoor brede internationale erkenning weet te verkrijgen."

Het onderzoek naar de reputatie van Nederlandse ondernemingen is onderdeel van de wereldwijde reputatiestudie. Philips is het enige Nederlandse bedrijf dat voorkomt in de wereldwijde Top 50 van meest gerespecteerde bedrijven en behaalt een 29e positie. Opvallend is dat de Nederlandse bedrijven het uitstekend doen in hun wereldwijde bedrijfstak: van de 30 onderzochte bedrijven in Nederland behalen 25 bedrijven een score die hoger is dan het wereldwijde gemiddelde binnen hun bedrijfstak.

De ranglijsten worden opgesteld aan de hand van onderzoek dat door het Reputation Institute in 27 landen gehouden is op basis van het RepTrak(TM) model. Dit model meet reputatie door te kijken naar zowel het gevoel van mensen bij een onderneming als naar de rationalisatie van dit gevoel op zeven "reputatie-aanjagers": producten & diensten, werkomgeving, innovatie, corporate governance, verantwoord ondernemerschap, leiderschap en financiële prestaties. Elk bedrijf is door minimaal 300 Nederlanders die de onderneming kennen, beoordeeld op deze elementen.

Het Reputation Institute past deze methode al jarenlang toe voor het meten van reputaties. Van Riel: "Doordat het Reputation Institute beschikt over longitudinale data is het mogelijk om duidelijke trends te onderscheiden. Zo zien we bijvoorbeeld dat de reputaties van financiële instellingen in Nederland de laatste jaren onder neerwaartse druk staan. Bij de Nederlandse energiebedrijven daarentegen zien we een stijgende lijn. Een verklaring hiervoor is te zien in de reputatie-aanjagers waar met name in het laatste jaar de financiële instellingen sterke dalingen vertonen terwijl de energiebedrijven juist beter zijn gaan presteren."

Reputation Institute (New York) is een toonaangevende internationale organisatie die zich toelegt op het uitdragen van kennis over bedrijfsreputaties. Door systematisch onderzoek en analyse helpt het Reputation Institute bedrijven uitvoerige strategieën te ontwikkelen en operationele besluiten te nemen die moeten leiden tot collectieve doelstellingen en tastbare economische waarden.

Rotterdam School of Management, Erasmus University is een internationaal zeer hoog aangeschreven business school die bekend staat om zijn baanbrekend onderzoek naar duurzaam ondernemen en de ontwikkeling van internationale zakelijk leiders. Het biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Educationrden. Heel graag een gecorrigeerde versie naar hun. ngeleverd om te lijmen, maar we gaan niete programma's. RSM staat in de top 10 van Europese business schools. http://www.rsm.nl

BRON Rotterdam School of Management, Erasmus University