Rijkswaterstaat selecteert A-Lanes A15 in PPS-project capaciteitsuitbreiding A15

14 Sep, 2010, 08:00 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, September 14, 2010 /PRNewswire/ -- Rijkswaterstaat heeft A-Lanes A15 - een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton - aangewezen als geselecteerde gegadigde voor het publiek-private samenwerkingsproject (pps) A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa). A-Lanes A15 heeft de economisch meest voordelige inschrijving gedaan voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de capaciteitsuitbreiding van dit traject van de A15. De A15 is een belangrijke verbinding tussen het uitbreidende Rotterdamse haven- en industriegebied en het Europese achterland. De overeenkomst heeft een looptijd van 25 jaar en een totale nominale projectwaarde van circa EUR 1,5 miljard. Daarmee is het A15 MaVa project de grootste opdracht die ooit door Rijkswaterstaat is aanbesteed.

Projectomschrijving

Het project omvat de capaciteitsuitbreiding en het beheer van circa 37 km van de Rijksweg 15 tussen de Maasvlakte en het Knooppunt Vaanplein. De capaciteitsuitbreiding omvat:

- Het aanleggen van extra rijstroken en verkeersmanagementsystemen, zodat de doorstroming en de veiligheid op de A15 sterk verbeteren;

- De aanleg van een nieuwe beweegbare brug ter vervanging van de huidige Botlekbrug over de Oude Maas, waarmee de scheepvaart van een knelpunt wordt verlost. De nieuwe Botlekbrug krijgt twee doorvaartopeningen van elk circa 90 m en ligt circa 14 m boven het water. Dit is twee keer zo hoog als de huidige brug voor het kruisende weg- en spoorwegverkeer, waardoor de nieuwe brug minder vaak open hoeft. De nieuwe Botlekbrug, die tot 45 m hoogte kan openen, zal een van de grootste beweegbare bruggen in de wereld worden.

- Het beheer en onderhoud van de A15, inclusief technische installaties, de bruggen en viaducten, en twee wegtunnels (Botlek en Thomassen).

Planning

De komende periode staat tot eind 2010 in het teken van het afronden en formaliseren van de contracten en financiering. De uitvoeringswerkzaamheden op het traject zullen medio 2011 aanvangen en naar verwachting voor eind 2015 worden afgerond.

DBFM-Contract

Het project is Europees aanbesteed en wordt in de vorm van een DBFM-overeenkomst (Design, Build, Finance and Maintain) uitgevoerd. Dit houdt in dat A-Lanes A15 niet alleen verantwoordelijk is voor het volledig ontwerpen en realiseren van het A15 project, maar ook voor de financiering en het beheer en onderhoud van alle bestaande en nieuwe infrastructuur, tot 20 jaar na beschikbaar stelling.

Deze aanpak resulteert in optimale levensduurkosten. Alle componenten zijn geïntegreerd in één contract en worden door één en dezelfde partij in onderlinge samenhang ontworpen, gefinancierd, uitgevoerd en beheerd.

Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton vinden in dit consortium een belangrijke partner in Croon Elektrotechniek, voor de specialistische Tunneltechnische en Verkeerstechnische Installaties. Voor dit project is een internationaal team van gespecialiseerde bedrijven samengesteld, waaronder Oranjewoud voor verkeerskundige analyses. Quist Wintermans Architekten hebben onder andere de nieuwe Botlekbrug ontworpen. Deze brede expertise wordt aangevuld met de kennis van juridische, financiële en verzekeringsexperts van respectievelijk Allen & Overy en de tandem BNP Paribas / RebelGroup en Marsh.

John Laing participeert voor 28% in A-Lanes A15. Ballast Nedam, Strabag en Strukton participeren ieder voor 24% in A-Lanes A15 en hebben alle drie een derde aandeel in de design, build, en maintain fasen.

BRON Ballast Nedam NV