Rob Routs volgt Dudley Eustace op als voorzitter van de Raad van Commissarissen van AEGON in 2010

09 Feb, 2009, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, February 9 /PRNewswire/ -- Rob Routs zal het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van AEGON op zich nemen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2010.

Rob Routs, 62 jaar en een voormalige Executive Director van Royal Dutch Shell PLC, zal Dudley Eustace opvolgen, die in 2010 aftreedt als voorzitter van de Raad van Commissarissen van AEGON. Dudley Eustace trad in 1997 toe tot de Raad van Commissarissen van AEGON. Zijn huidige zittingstermijn eindigt dit jaar en hij zal voorgedragen worden voor een aanvullende termijn van één jaar tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2009. Zoals vorig jaar tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekendgemaakt, heeft de Raad van Commisarissen Dudley Eustace gevraagd nog een jaar aan te blijven als voorzitter, gezien het aantal nieuwe leden in de Raad van Commissarissen en om de continuiteit te waarborgen.

Ik ben verheugd dat Rob heeft ingestemd om mij op te volgen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van AEGON", zei Dudley Eustace. "Zijn brede ervaring, opgedaan in diverse managementfuncties binnen een internationaal bedrijf, zullen in de komende jaren voor AEGON en zijn stakeholders van grote betekenis zijn. Ik ben ervan overtuigd dat hij een succesvolle voorzitter zal zijn".

Bob Routs is sinds 2008 lid van de Raad van Commissarissen van AEGON. Zijn huidige zittingstermijn loopt af in 2012.

Biografie

  
  Naam: Rob J. Routs
  Leeftijd: 62
  Nationaliteit: Nederlands

Na een opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven, is Rob Routs in 1971 begonnen bij Royal Dutch Shell als onderzoeker en ingenieur. In 30 jaar heeft hij binnen het bedrijf verschillende managementfuncties bekleed in Nederland, de Verenigde Staten en Canada. Tot voor kort was hij bij Royal Dutch Shell Executive Director Downstream. Rob Routs is in 2008 benoemd in de Raad van Commissarissen van AEGON. Hij heeft tevens zitting in de Board of Directors van Canadian Utilities en de business school INSEAD en hij is lid van de The Economic Development Board of Singapore International Advisory Council.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft bijna 32.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
                        Eerste negen
  Kerncijfers       2007        maanden 2008
 
  Onderliggend resultaat  
  vóór belastingen     EUR 2,64 miljard  EUR 1,75 miljard  
 
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen
               EUR 3,27 miljard  EUR 2,03 miljard
               
 
  Totaal stortingen    EUR 44,53 miljard EUR 28,82 miljard
              
 
  Inkomsten genererende
  beleggingen (einde
  periode)         EUR 371 miljard  EUR 351 miljard
              

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en

  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en 
   de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te 
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar 
   te maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze 
   financiële positie.

  AEGON N.V.

  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media
  Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Analisten & beleggers
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

Website http://www.aegon.com

BRON AEGON N.V.