Rotterdamse haven van essentieel belang voor het internationale concurrentievermogen van Nederland

- Onderzoek RSM naar de economische betekenis en strategische waarde van de Rotterdamse haven

23 Mei, 2011, 13:05 BST Van Rotterdam School of Management, Erasmus University

ROTTERDAM, Nederland, May 23, 2011 /PRNewswire/ -- De economische betekenis voor Nederland van het haven- en industrieel complex Rotterdam (HIC Rotterdam, hierna Rotterdamse haven) is reeds aanzienlijk. De directe en indirecte toegevoegde waarde tezamen bedragen zo'n 22 miljard euro. De haven verschaft aan zo'n 145.000 personen directe en indirecte werkgelegenheid. Indrukwekkende cijfers, maar de betekenis voor Nederland is nog aanzienlijk groter dan tot nu toe bekend. Dat blijkt uit het onderzoek onder leiding van Prof.dr. Frans van den Bosch van Rotterdam School of Management, Erasmus University. Daarin is - voor het eerst - aandacht besteed aan de strategische betekenis van de haven voor Nederland. U kunt het rapport hier lezen: http://www.rsm.nl/havenrapport

Samenvatting van de kernbevindingen:

- De strategische waarde (= economische + strategische betekenis) van de Rotter­damse haven is groter dan tot nu toe bekend was. De economische betekenis is aanzienlijk: 22 miljard euro aan toegevoegde waarde en werkgelegenheid voor 145.000 personen. De strategische betekenis was tot nu toe nog niet bekend en wordt in dit onderzoeksrapport geschat op minimaal 6 miljard euro. De strategische waarde van de Rotterdamse haven is dus momenteel al zo'n 30% groter dan de tot nu toe bekende economische betekenis - en kan verder toenemen.

- De strategische betekenis is het gevolg van de substantiële bijdrage van de haven aan het internationale concurrentievermogen van bedrijven in Nederland. Dat betekent een belang­rijke Rotterdamse bijdrage aan het behoud van Nederland in de wereld Top 10.

- De strategische betekenis van de Rotterdamse haven is toegenomen dank zij een grotere samenwerking, zowel met Nederlandse havens zoals Amsterdam maar ook internationaal zoals met de haven van Sohar in Oman.

- Vernieuwing van management en organisatie is noodzakelijk en dient te leiden tot een minder dominante rol voor technologische innovatie en investeringen in de fysieke infrastructuur. In de Rotterdamse haven dient veel meer aandacht te komen voor 'sociale innovatie': nieuwe manage­ment- en organisatiestructuren gericht op innovatie in de bedrijven zelf en in de infrastructuur.

- Het rapport is op vrijdag 20 mei 2011 door de onderzoekers Professoren Van den Bosch en Volberda van RSM aangeboden aan Dr. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER. Na ontvangst van het rapport benadrukte Dr. Rinnooy Kan het belang van het onderzoek naar de strategische waarde van de Rotterdamse haven voor Nederland.

Het volledige bericht vindt u op www.rsm.nl/newsroom

Rotterdam School of Management, Erasmus University bevindt zich in de top 10 van Europese business schools en staat in de internationale havenstad Rotterdam die dank zij haar openheid, flexibiliteit en erkenning van diversiteit grote aantrekkingskracht heeft op het internationale bedrijfsleven. De nadruk ligt op baanbrekend wetenschappelijk management onderzoek; de primaire focus ligt op de ontwikkeling van zakelijk leiders die dank zij hun innovatieve ideeën een duurzame toekomst borgen. RSM biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Education programma's. http://www.rsm.nl

BRON Rotterdam School of Management, Erasmus University