Royal Dutch Shell plc verlengt op bod op minderheidsaandelen van Shell Canada Limited

17 Maa, 2007, 19:59 GMT Van Royal Dutch Shell

DEN HAAG, Nederland, March 17 /PRNewswire/ --

Shell Investments Limited ("SIL"), een volledige dochter van de Royal Dutch Shell plc, maakte bekend dat met ingang van 8.00 p.m. (Toronto) op 16 maart 2007 (de oorspronkelijke sluitingsdatum) 96.985.322 aandelen in het kapitaal van Shell Canada Limited ("Shell Canada") werden gedeponeerd na het bod van SIL om de aandelen over te nemen tegen een prijs van 45,- Canadese dollars per aandeel, alle uitstaande gewone aandelen van Shell Canada die nog niet in het bezit waren van SIL of haar filialen (het "bod").

Toen aan de minimale overdrachtsvoorwaarde was voldaan, heeft SIL alle geldig aangeboden gewone aandelen aanvaard en voor betaling geaccepteerd. Deze gewone aandelen vertegenwoordigen ongeveer 53,1 procent van de uitstaande gewone aandelen van Shell Canada die nog niet in het bezit waren van SIL of haar filialen. SIL en haar filialen bezitten nu 740.294.180 gewone aandelen van Shell Canada, ongeveer 89,6 procent van de uitstaande gewone aandelen. De betaling aan de aandeelhouders van Shell Canada zal plaatsvinden op of voor woensdag 21 maart 2007.

SIL maakte vandaag ook bekend dat zij haar bod heeft verlengd tot 30 maart 2007, 8.00 p.m. (Toronto). SIL verwacht de aandeelhouders van Shell Canada hier spoedig formeel over te informeren.

Jeroen van der Veer, de Chief Executive van Royal Dutch Shell, zei: "Dit is een positieve uitkomst en een stap voorwaarts om onze sterke positie in Canada uit te bouwen door de krachten te benutten die alleen een organisatie van onze mondiale omvang ten tonele kan brengen. Dit is een kans om een geïntegreerde onconventionele olieproducent te creëren op internationale schaal".

  
  Einde

  Contactpersonen:

  Shell Investor Relations:
  Europa       Tjerk Huysinga   +31-70-377-3996/+44-207-934-6287 
  Verenigde Staten  Harold Hatchett   +1-212-218-3112

  Shell Media Relations:
  International, VS, UK Press       +44-207-934-5963/ 3277/ 6238
                      +44-777-616-1285
  De Nederlandse en Europese pers     +31-70-377-8750 

Afstandsverklaring

Dit document bevat op de toekomst gerichte verklaringen met betrekking tot de financiële situatie, resultaten uit operaties en zaken van de Royal Dutch Shell. Alle verklaringen, anders dan verklaringen van historische aard, of dat geacht worden te zijn, zijn op de toekomst gerichte verklaringen. Op de toekomst gerichte verklaringen zijn verklaringen die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en aannames van het management en bevatten bekende en onbekende risico's en onzekerheden, die de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen wezenlijk zouden kunnen doen verschillen van de vermelde of gesuggereerde verklaringen in dit bericht. Op de toekomst gerichte verklaringen omvatten, onder andere, verklaringen betreffende de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan marktrisico's en verklaringen die verwachtingen, geloof, schattingen, voorspellingen, projecties en aannames uitdrukken van het management. Deze op de toekomst gerichte verklaringen zijn te herkennen aan het gebruik van woorden en uitdrukkingen als "anticiperen", "geloven", "zou kunnen", "schatten", "verwachten", "van plan zijn", "kan", "plannen", "doelstellingen" , "vooruitzicht", "waarschijnlijk", "projecteren", "zullen", "zoeken", "doel", "risico's", "doelen", "zou" en woorden en uitdrukkingen van gelijke strekking. Er zijn een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell, waardoor de resultaten wezenlijk kunnen verschillen van die aangegeven worden in de op de toekomst gerichte verklaringen in dit rapport, waaronder (zonder beperking): (a) prijsfluctuaties in ruwe olie en aardgas; (b) veranderingen in de vraag naar producten van de Groep; (c) koersschommelingen in valuta; (d) boor- en productieresultaten; (e) schattingen van de reserves; (f) verminderde marktpositie en bedrijfsresultaten; (g) milieu gerelateerde en materiële risico's; (h) risico's geassocieerd met het herkennen van geschikte potentiële acquisities van onroerend goed en andere doelstellingen en het succesvol onderhandelen over, en het afsluiten van zulke transacties; (i) het risico van zaken doen in ontwikkelingslanden en landen onderhevig aan internationale sancties; (j) wettelijke, fiscale en regulerende ontwikkelingen, waaronder potentiële rechtszaken en officiële effecten die voortvloeien uit het hercategoriseren van reserves; (k) economische en financiële marktcondities van verschillende landen en regio's; (l) politieke risico's, vertraging of sneller afwerking van het project, toestemmingen en kostenschattingen en; (m) veranderingen van handelsvoorwaarden. Alle op de toekomst gerichte verklaringen in dit document worden uitdrukkelijk gekwalificeerd door de bovenstaande waarschuwende verklaringen. De lezers zouden niet onverhoopt uit moeten gaan van de op de toekomst gerichte verklaringen. Iedere op de toekomst gerichte verklaring geldt alleen op de datum van deze presentatie. Noch Royal Dutch Shell noch enige van haar dochters nemen de verplichting op zich om de op de toekomst gerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te reviseren als resultaat van nieuw beschikbare informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. In het licht van deze risico's zouden de resultaten wezenlijk kunnen verschillen van die worden aangegeven, gesuggereerd of geïmpliceerd in de op de toekomst gerichte verklaringen in dit document.

De United States Securities and Exchange Commission (SEC) staat gas- en oliebedrijven toe om bij hun opgave bij de SEC alleen de bewezen reserves in te vullen. Dit zijn reserves waarvan een bedrijf door onderzoek en proeven kan aantonen dat deze economisch en wettelijk onder de bestaande economische en arbeidsomstandigheden produceerbaar zijn. Wij maken in deze presentatie gebruik van bepaalde termen, zoals "oil in place" (olie op de plaats), die volgens de richtlijnen van de SEC strict verboden zijn. Amerikaanse onderzoekers worden dringend verzocht de openingsclausule in ons formulier 20-F, File nr. 1-32575 en de openingsclausule in onze formulier 6-K File nr.1-32575 in te kijken. Deze zijn te vinden op de website van de SEC www.sec.gov (opent een nieuw venster). U kunt deze formulieren ook telefonisch aanvragen bij de SEC 1-800-SEC-0330.

BRON Royal Dutch Shell