Samenvattende Melding van: (1) Hangende en Voorgestelde Schikkingen van een klassenactie en (2) Hoorzitting over de Voorgestelde Schikkingen in het proces omtrent de effecten van SCOR Holding (Switserland) AG

29 Aug, 2008, 15:00 BST Van Bernstein Litowitz Berger & Grossmann LLP

NEW YORK, August 29 /PRNewswire/ --

Bernstein Litowitz Berger & Grossmann LLP geeft de volgende verklaring uit met betrekking tot het proces omtrent de effecten van SCOR Holding (Switserland) AG.

  
  FEDERALE AMERIKAANSE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK
  ZUIDELIJK ARRONDISSEMENT VAN NEW YORK

  In re DE EFFECTEN VAN SCOR HOLDING
  (SWITSERLAND) AG               Zaak No. 04 Civ. 7897 (DLC)

AAN: (1) ALLE PERSONEN DIE TIJDENS DE PERIODE VAN 7 JANUARI 2002 TOT EN MET 2 SEPTEMBER 2004 (DE "KLASSEPERIODE") DE AMERICAN DEPOSITARY SHARES VAN CONVERIUM HOLDING AG HEBBEN GEKOCHT OF OP ANDERE WIJZE VERKREGEN OP DE BEURS VAN NEW YORK EN (2) ALLE PERSONEN DIE TIJDENS DE KLASSE PERIODE IN DE VS WOONACHTIG WAREN EN GEWONE AANDELEN VAN CONVERIUM HEBBEN GEKOCHT OF OP ANDERE WIJZE VERKREGEN OP DE SWX, ZWITSERSE BEURS:

U WORDT HIERBIJ AANGEZEGD dat de hierboven genoemde actie gecertificeerd is als een klassenactie en dat de Leidinggevende Eiser twee voorgestelde schikkingen heeft bereikt om alle claims in het proces te schikken. Eén schikking is met SCOR Holding (Switserland) AG ("SHS"), eerder bekend als Converium Holding AG ("Converium") en de met name genoemde individuele functionarissen van de gedaagde voor US$ 75.000.000 in contanten. De andere schikking is getroffen met Zurich Financial Services ("ZFS") voor US$ 9.600.000 in contanten.

De Gecertificeerde Klasse is gedefinieerd op zodanige wijze dat zij omvat zowel (i) alle personen en entiteiten die Converium American Depositary Shares ("ADSen") hebben gekocht tijdens de klasseperiode en (ii) alle personen die tijdens de Klasse Periode in de Verenigde Staten woonachtig waren en gewone aandelen van Converium hebben gekocht op de SWX Zwitserse beurs tijdens de Klasse Periode.

Op 12 december 2008, om 14:00 zal een hoorzitting gehouden worden (de "Hoorzitting over de Schikking") voor de Edelachtbare Denise Cote, United States District Court, Southern District of New York, located at (op het adres) 500 Pearl Street, Courtroom (Rechtszaal) 11B, New York, New York 10007-1312, om te bepalen of het Hof de voorgestelde schikking moet goedkeuren als eerlijk, redelijk en adequaat en om de aanvraag van de Leidinggevende Advocaat voor advocatenhonoraria en vergoeding van onkosten te beschouwen.

INDIEN U EEN LID VAN DE KLASSE BENT, ZULLEN DEZE SCHIKKINGEN UW RECHTEN BEÏNVLOEDEN EN U KUNT RECHT HEBBEN OP EEN AANDEEL IN DE GELDEN VAN DE SCHIKKING.

Indien u de Melding van : (1) het hangend zijn en de Voorgestelde schikkingen van een klassenactie en (2) Hoorzitting over de voorgestelde schikkingen (De "Melding") nog niet ontvangen hebt, kunt u een exemplaar verkrijgen door contact op te nemen met: In re SCOR Holding (Switzerland) AG Securities Litigation, c/o The Garden City Group, Inc., P.O. Box 9205, Dublin, OH, 43017-4605, U.S.A., 800-961-3319 alleen binnen de VS of + 1-571-730-5429 van buiten de VS (draai de internationale codes die voor uw land gelden als u de VS belt). Kopieën van de Mededeling zijn ook te downloaden van: www.SCORSecuritiesLitigation.com.

Om aan de Schikking deel te nemen, moet u een Vorderingsbewijs indienen via een formulier die onder de leden van de Klasse verspreid zal worden. Om ervoor te zorgen dat u een Vorderingsbewijsformulier en verdere meldingen in deze klassenactie ontvangt, kunt u contact opnemen met de Claims Administrator via het hierbovenstaande adres en vragen of u opgenomen kunt worden op de lijst voor het proces omtrent de effecten van SCOR Holding (Switserland) AG.

Indien u gewone aandelen van Converium hebt gekocht of op andere wijze verkregen op de SWX Zwitserse Beurs tijdens de Klassenperiode en een inwoner van de VS was of indien u ADSen van Converium op de NYSE gekocht of op andere wijze verkregen hebt, ongeacht het land waarin u woont, bent u een Lid van de Klasse, tenzij u uitdrukkelijk vraagt om van de Klasse uitgesloten te worden. Ieder verzoek om uitgesloten te worden moet UITERLIJK 24 NOVEMBER 2008 ontvangen zijn. Instructies over hoe u kunt vragen om uit de Klasse uitgesloten te worden, worden uiteengezet in de Melding. U zult gehouden zijn en onderworpen aan elke juridische uitspraak gedaan in de klassenactie, tenzij u tijdig verzoek om uitgesloten te worden van de Klasse, zoals uiteengezet in de Melding. Indien u een geldig en tijdig verzoek indient voor uitsluiting, zult u geen recht hebben om mee te delen in de opbrengst van de Schikking en u zult niet gehouden zijn aan de Schikking of de Rechtelijke Uitspraak.

De Melding beschrijft ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de Schikkingen. Alle bezwaren moeten op of voor 24 november 2008 ontvangen zijn door het Hof en de advocaat die hier beneden vermeld staat.

Vragen, behalve verzoeken om exemplaren van de Melding of voor opname op de verzendlijst voor mededelingen in de toekomst, kunt u richten aan de Leidinggevende Advocaat:

  
              Steven B. Singer
        BERNSTEIN LITOWITZ BERGER & GROSSMANN LLP
           1285 Avenue of the Americas
             New York, NY 10019
                U.S.A.
            E-mail: blbg@blbglaw.com

  Bevel gedateerd: 11 augustus 2008    IN OPDRACHT VAN HET GERECHTSHOF

BRON Bernstein Litowitz Berger & Grossmann LLP