SAO-FRMA financiert Alzheimeronderzoek in België voor EUR 560.000

01 Feb, 2007, 10:39 GMT Van Alzheimer Forschung Initiative e.V.

BRUSSEL, February 1 /PRNewswire/ -- In 2006 financiert de Stichting voor Alzheimer Onderzoek - Fondation pour la Recherche sur la Maladie d'Alzheimer (SAO-FRMA) tien onderzoeksprojecten op Belgische universiteiten voor EUR 560.000.

Prof. Dr. Willem Annaert, Katholieke Universiteit Leuven, streeft ernaar om de relaties te begrijpen tussen verschillende neuronale substraten die leiden tot synaptische dysfunctie in de hersenen. Dr. Marcel Cruts, Universiteit van Antwerpen, wil onze kennis vergroten over genetische mutaties die betrokken zijn bij frontotemporale dementie, terwijl Dr. Kristel Sleegers, Universiteit van Antwerpen, genetische factoren vaststelt die de ziekte van Alzheimer veroorzaken.

De projecten van Prof. Dr. Jean-Noël Octave, Université Catholique de Louvain, Prof. Dr. Anton Roebroek en Dr. Amantha Thathiah, beiden van de Katholieke Universiteit Leuven, hebben betrekking op aspecten van de productie, opbouw en afbraak van beta-amyloïden. Een speciaal type plaque in en rond de bloedvaten wordt onderzocht in een onderzoeksproject van Prof. Dr. Samir Kumar-Singh van de Universiteit van Antwerpen.

Naast plaques is het andere kenmerk van de ziekte van Alzheimer de aggregatie van tau-proteïnen. Die zijn het doel van de onderzoeksprojecten van Dr. Karelle Leroy, Université Libre de Bruxelles en Prof. Dr. Carlos Dotti, Katholieke Universiteit Leuven en Dr. Debby Van Dam, Universiteit van Antwerpen, onderzoekt pathologische mechanismes die ten grondslag liggen aan de ziekte van Alzheimer om biologische doelen vast te stellen die het startpunt zouden kunnen vormen voor de ontwikkeling van preventieve therapieën.

Sinds 1998 heeft SAO-FRMA 34 Alzheimer onderzoeksprojecten in België gefinancierd voor meer dan EUR 2.000.000. SAO-FRMA is een stichting van openbaar nut zonder winst die geld inzamelt van private donateurs om Alzheimer onderzoek te financieren en om het publiek over de ziekte te informeren.

Jonge en bewezen Alzheimeronderzoekers die bij Belgische instellingen werken worden aangemoedigd om beurzen van SAO-FRMA aan te vragen. Nadere informatie is beschikbaar op http://www.alzh.org.

Perscontact: Linda Martens, SAO-FRMA, Chaussée de Jette 237 Jetsesteenweg, 1080 Bruxelles/Brussel, Tel.: +32-(0)2-424-02-04, Fax: +32-(0)2-424-02-05, info@alzh.org

BRON Alzheimer Forschung Initiative e.V.